Izaberite stranicu

Engel rešenja za pametne fabrike

Projektovanje

Optimizacija

Finansijska rešenja

Servisi

Engel trening

iq-weight-control
digital socutions engel

Maksimizovanje proizvodnog potencijala sa ENGEL inject 4.0

U tri koordinirane oblasti, Engel nudi tehnologiju i infrastrukturu koja može da se koristi za osnivanje pametnog mašinskog parka i otvaranje punog potencijala vaših proizvodnih operacija:

 1. pametna mašina – podizanje procesne stabilnosti i kvaliteta putem samo-regulišućih sistema
 2. pametna usluga – maksimizovanje dostupnosti pametnim alatima za praćenje i daljinsko održavanje
 3. pametna proizvodnja – obezbeđivanje visoke produktivnosti putem MES-a posebno napravljenog za firme u oblasti brizganja plastike

Pametna mašina

Više stabilnosti, viši kvalitet

Pametna mašina označava samoregulišuće ENGEL mašine i robote koji koji mogu da identifikuju i najmanja odstupanja u uslovima prozvodnje. Pametna pomoć sistema može da utvrdi, preporuči i automatski postavi idealne parametre proizvodnje, dok su proizvodne operacije u toku. Kao rezultat toga, rukovaoci mašina mogu da očekuju maksimalnu podršku, čak i u izuzetno složenim proizvodnim procesima.

ENGEL-ova rešenja sa pametnim mašinama omogućavaju vam da u svakom trenutku koristite sve mogućnosti svojih mašina. Imate koristi od kvaliteta ponovljivosti i znatno manjeg škarta, dok istovremeno smanjujete potrošnju energije.

Pametna mašina vam omogućava da:

 • koristite maksimalni potencijal mašine, zahvaljujući aktivnim i pasivnim sistemima pomoći
 • pomognete rukovaocima u procesima koji postaju sve složeniji
 • štedite vreme postavljajući idealne proizvodne parametre proizvodnje, na primer kada pokrećete mašinu ili menjate materijale
 • postignete veću stabilnost procesa automatskom kompenzacijom fluktuacija u okruženju i u uslovima proizvodnje
 • produžite radni vek i povećate energetsku efikasnost zahvaljujući optimalnim podešavanjima mašine
 • postignete ponovljivost, čak i u osetljivim aplikacijama

Čak i male fluktuacije u proizvodnim uslovima mogu da imaku velik uticaj na vaš gotov proizvod. ENGEL-ove pionirske pametne mašine detektuju takve uticaje tokom rada i automatski podešavaju proizvodne parametre prema potrebi. Tako se vaša ENGEL mašina i robot sami regulišu i automatski prilagođavaju aktuelnim uslovima proizvodnje. Rukovaocima mašina pruža se optimalna pomoć i možete da se pouzdate u to da ćete postizati ujednačeno visok kvalitet, znatno manje škarta i znatno povećanu energetsku efikasnost.

Praktična rešenja za povećanje stabilnosti procesa (sistemi pametne pomoći):

 • iQ kontrola težine
 • iQ kontrola zatvaranja
 • iQ kontrola protoka
 • iQ kontrola vibracije
 • flomo

Saznajte više (PDF )

iQ kontrola težine

Kompenzacija fluktuacija u pametnom procesu

Održavajte sve spoljašnje uslove proizvodnje: fluktuacije sirovina i promene ambijentalnih uslova znatno mogu da naruše kvalitet brizganih komponenti. Pametni softver za kontrolu težine ENGEL iQ prilagođava tačku prekopčavanja i profil održavanja pritiska tako da odgovaraju aktuelnim uslovima, komad po komad. Efekti spoljašnjih uticaja tako se kompenzuju, potpuno automatizovano i u realnom vremenu.

 • ujednačen kvalitet proizvoda – kompenzuje spoljašnje uticaje i fluktuacije u sirovinama, povećava ponovljivost procesa i težine
 • veća produktivnost – postiže se znatno manje škarta i brzo ponovno puštanje u rad posle perioda zaustavljanja, povećava energetsku efikasnost
 • pametan radni koncept – maksimalne performanse zahvaljujući integraciji sa najsavremenijom upravljačkom jedinicom ENGEL CC300 control unit

pogledajte video (iQ kontrola težine)

Saznajte više (PDF 1.72 MB)

Saznajte više (PDF 224 KB)

iQ kontrola zatvaranja

Pametna optimizacija sile zatvaranja

Proizvodite savršene artikle koristeći resurse na ekonomičan način. Kod “disanja kalupa”, smanjenje pritiska zatvaranja kada se istopljen materijal ubrizgava u kalup može da ugrozi kvalitet dela koji se proizvodi. Disanje kalupa koje je suviše veliko ili suviše malo može da proizvede opekline ili iscurele ivice – flash. Pametan softver ENGEL-ove iQ kontrole zatvaranja brzo određuje silu zatvaranja, automatski održavajući disanje kalupa u idealnom rasponu i tako smanjuje količinu škarta.

proizvodnja koja čuva resurse – optimizovana sila zatvaranja povećava energetsku efikasnost i smanjuje habanje kalupa
smanjena količina škarta – postiže se znatno smanjenje broja komada sa opeklinama (dizel efekat) ili flash-evima
ujednačen kvalitet – automatski određuje idealnu silu zatvaranja i podešava je po potrebi kada dođe do promene u procesu
optimizacija ekonomičnosti procesa – jednostavno praćenje informacija relevantnih za kvalitet, bez dodatnih senzora

Saznajte više (PDF 1.72 MB)

Saznajte više (PDF 360 KB)

iQ kontrola protoka

Stalan i efikasan proces kontrole temperature

Softver za iQ kontrolu protoka je revolucionaran u procesima kontrole temperature. iQ kontrola protoka optimizuje procese kontrole temperature na osnovu merenja koje vrši e-flomo sistem za distribuciju vode. Zajedno sa jedinicom za kontrolu temperature, iQ kontrola protoka nezavisno reguliše temperaturne razlike za svako distributivno kolo, kao i kapacitet pumpe, čime osigurava ujednačene uslove.

sve iz jednog izvora – ENGEL e-flomo, e-temp and iQ flow control savršeno su usklađeni
manje škarta – zahvaljujući ujednačenim uslovima procesa
znatne uštede energije – smanjeno habanje zahvaljujući pametnoj kontroli brzine

Saznajte više (PDF 1.72 MB)

Saznajte više (PDF 1.82 MB)

iQ kontrola vibracije

Pozicioniranje optimizacije brzine

Novi standard za brzo i precizno pozicioniranje: dinamična ENGEL-ova iQ kontrola vibracije ne samo što senzorima detektuje oscilacije u pokretima samog robota, nego i aktivno kompenzuje vibracije izazvane pod spoljašnjim uticajima. To garantuje još brže i preciznije pozicioniranje proizvedenih delova, uz uštedu dragocenog vremena ciklusa za vreme proizvodnje.

veća produktivnost – brzo pozicioniranje za još kraće vreme vađenja
maksimalni životni vek – zahvaljujući kompenzacijama za spoljašnja ometanja
optimalna pouzdanost procesa – postiže se kroz veću tačnost robotovih pokreta

Saznajte više (PDF 332 KB)

flomo

Ujednačen proizvodni proces u svim okolnostima

Postignite vrhunske proizvodne rezultate pomoću kontrole optimalne temperature brizganja: ENGEL flomo, e-flomo i e-flomo premium su pametni sistemi slavina za vodu (manifolda) koji pomažu da povećate kvalitet proizvoda, pouzdanost procesa, ekonomičnost i energetsku efikasnost. Pomoću njih možete da smanjite ili isključite razne faktore koji ometaju rad mašine i da postignete veću ponovljivost uz minimalan škart.

stalni uslovi procesa – sistem manifolda za vodu koji ne zahtevaju održavanje kontroliše brzinu protoka, pritisak, temperaturu i temperaturne razlike
kompaktni, sa malom osnovom – mogu da se montiraju neposredno pored kalupa, tako da nisu potrebne dugačka produžna creva
integrisani u kontrolnu jedinicu – savršena vizuelizacija, praćenje, kontrola i dokumentovanje procesnih parametara
velika pogodnost za rukovaoca – smanjeno vreme pripreme i velika fleksibilnost čak i za manje proizvodne serije: brzina protoka automatski se podešava unošenjem podataka o seriji (proizvodu)

Saznajte više (PDF 312 KB)

ENGEL proizvodi

Injection Molding Machines

Mašine za brizganje plastike

Automation

Roboti

Mold Technology

Tehnologija kalupa

Automation

Sistemi transportnih traka

Conveying technology –  Conveyor systems

Automation

Sigurnosni sistemi

Facility safety technology – Safety systems

Automation

Famox sistem

Mold change systems – Famox system

Engel INJECT 4.0 – INDUSTRIJA 4.0

Stabilnost procesa, produktivnost i dostupnost, zajedno sa maksimalnom bezbednošću i fleksibilnošću podataka i dalje su vodeći principi rešenja inject 4.0.

ENGEL je solidan i pouzdan partner koji vam pomaže na putu ostvarenja vaše pametne fabrike.

inject 4.0 objedinjuje prednosti pametne mašine, pametne proizvodnje i pametne usluge da bi stvorio solidnu osnovu za pametnu proizvodnju. Zahvaljujući horizontalnoj i vertikalnoj integraciji podataka, svaka komponenta inject 4.0 rešenja može da doprinese vašoj pametnoj fabrici.

 

Engel obezbeđuje razmenu i raspoloživost relevantnih podataka bez prepreka, kroz ceo vrednosni lanac, preko horizontalne integracije podataka. Vi ćete imati koristi od proizvodnih sistema uključi-i-proizvedi koji se lako mogu integrisati sa ostalim ENGEL-ovim sistemima i perifernim uređajima, sa garantovanom maksimalnom fleksibilnošću.

Istovremeno, vertikalna integracija omogućava stalnu komunikaciju između pojedinačnih senzora, bilo kog perifernog uređaja i mašine MES sistema pa čak i ERP sistema. Rezultat je maksimalna transparentnost tokom celog procesa i baza podataka bez presedana, na osnovu koje možete zasnivati analize i donošenje odluka.

Sa inject 4.0, Engel je postavio za cilj unapređenje komunikacije kroz sistem kako bi vam omogućio da koristite sve mogućnosti svojih proizvodnih operacija.

U oblastima kao što je sigurnost podataka, ENGEL primenjuje najnovije standarde sigurnosti i koristi jednoobrazne, sigurne i uslužno orijentisane komunikacione interfejse kao OPC UA – tako da možete da se oslonite na sigurne operacije bez ikakvih prepreka.

Saznajte više (PDF 464 KB)

Saznajte više (PDF 208 KB)

Saznajte više (PDF 372 KB)

Oblasti primene

AUTOINDUSTRIJA

Bez obzira da li želite da se takmičite na globalnom nivou, smanjite težinu komponenata ili se pridržavate strogih ekoloških propisa, pomoću naših rešenja i mašina, postići ćete najbolje rezultate u svim oblastima automobilske industrije – od faze razvoja do pouzdane i precizne masovne proizvodnje (elektronike, rasvete, enterijera, karoserije, klimatizacije, kompozita, poklopaca za motor, sigurnosnih i upravljačkih delova itd.)

pogledajte video (ENGEL duo 11050H/4550M/1500 Combi M)
pogledajte video (Engel Duo Organomelt)
pogledajte video (Engel V duo 700)

pogledajte video (ENGEL duo 800 automotive)

 

PAKOVANJE

 

Vaša komparativna prednost u industriji ambalaže: ENGEL packaging nudi vam savršeno projektovane mašine za brizganje i ključ-u-ruke rešenja za efikasnu, profitabilnu i čistu proizvodnju artikala za pakovanje bilo kog oblika, veličine ili boje.

pogledajte video (victory 180 – proizvodnja čepova)

TELETRONIKA

Više brzine: U proizvodnji elektronskih i telekomunikacionih uređaja, stalni zadatak je da se u svakom trenutku brzo reaguje na kratke proizvodne cikluse i svakodnevne tehničke izazove. ENGEL teletronics je vaš stručni partner kad su u pitanju najnovije mašine koje vam omogućavaju da držite korak sa ovom dinamičnom oblašću industrije. A mi ćemo vam pomoći da budete u vrhu globalnog tržišta dizajnom, funkcionalnošću, minijaturizacijom i spremnošću za isporuku.

 

MEDICINA

Kada je reč o zdravlju i kvalitetu života: Svojim mašinama za brizganje plastike, ENGEL medical će uvek zadovoljavati specifične uslove osetljive industrije medicinskih proizvoda. Mi nudimo savršenu bezbednost, apsolutnu kompatibilnost sa proizvodnjom u čistoj sobi i preciznost, kao i potpunu dokumentovanost i sledljivost u procesu proizvodnje.

pogledajte video (e victory 80 baze igala za 1 ml špriceve)

 

TEHNIČKA PLASTIKA

Impresivan dizajn, moderna inženjerska rešenja sa lakim materijalom, ekonomična efikasnost: ENGEL technical moulding omogućava vam da brzo pripremite za globalno tržište svoje inovativne proizvode za svakodnevnu upotrebu. Na kraju krajeva, kao iskusan davalac kompletnih usluga, imamo know-how za konfiguraciju fleksibilnih, potpuno automatizovanih mašina za brizganje plastike upravo za vašu specifičnu oblast proizvodnje.

 

Pametna usluga

Više podrške, povećana raspoloživost

Pametna rešenja usluga usmerena su na minimizovanje planiranog, a naročito neplaniranog održavanja. Naši sistemi predvidivog održavanja pouzdano identifikuju habanje i procenjuju preostali vek trajanja komponenti sistema kroz stalnu ocenu podataka o mašini. To vam omogućava da sistematski predviđate ranije neočekivane kvarove, da ih uzmete u obzir prilikom planiranja održavanja i tako maksimizujete radnu spremnost svojih mašina.

Brza, kvalifikovana podrška onlajn, u svakom trenutku

Ako do neplaniranog zastoja proizvodnje ipak dođe, od najvećeg značaja je brza i nedvosmislena pomoć – a mi je pružamo šitom sveta i non-stop. Zahvaljujući daljinskom onlajn održavanju, e-connect.24, naša stručna servisna ekipa može da razreši mnoge probleme putem nekoliko klikova. Gde god da ste, naša svetska mreža vam je spremna da brzo vrati vaše sisteme u potpuno operativno stanje.

Pametan servis znači:

 • utvrđivanje preostalog veka trajanja komponenata sistema
 • manje neočekivanih prekida rada i povećana sposobnost za planiranje održavanja za maksimalnu spremnost sistema za rad
 • kraći prekidi rada i brže otkrivanje grešaka putem onlajn podrške
 • maksimalna zaštita i idealna podrška u svakom trenutku

ENGEL-ova rešenja za pametnu servisnu podršku obezbeđuju neposrednu, profesionalnu pomoć 24 sata dnevno, bilo gde na svetu. Ona vam takođe daje bolju kontrolu nad rezervnim delovima i režijskim troškovima održavanja, tako da na ekonomičan način možete da održavate svoje mašine u radnom stanju.

Praktična rešenja za povećanu radnu spremnost:

 • e-connect.monitor – sa e-connect.monitorom možete u toku rada da pratite kritične komponente procesa
 • e-connect.24 – kvalifikovano daljinsko održavanje i onlajn podrška za brzo otkrivanje grešaka, non stop i neposredno u vašoj proizvodnoj ćeliji
 • protect (+) – pametna zaštita fabrike po fiksnoj ceni – držite pod kontrolom veliki deo troškova za rezervne delove i servisiranje, po fiksnoj ceni u prvih 5 godina posle isporuke proizvodne ćelije
e-connect.monitor

Praćenje kritičnih komponenata procesa

Sistem predvidljivog održavanja vidljiv na e-connect.monitoru sada vam omogućava da za vreme rada pratite kritične komponente procesa. Pošto možete da predvidite preostali radni vek komponenata, možete i da minimalizujete neplanirane prekide rada i maksimalizujete radnu spremnost svojih mašina.

Praćenje u toku rada – zahvaljujući ultra-modernoj senzorskoj tehnologiji, zaustavljanje mašina nije potrebno da bi se pratile komponente kao što su puževi i osovine.
Izbegavanje neplaniranih prekida rada i povećanje radne spremnosti mašina – funkcija alarma na vreme vas obaveštava kada je preostali radni vek komponente kritično kratak i potrebno ju je zameniti
Optimizujte planirane prekide rada – bolje planiranje perioda održavanja
Ekonomičnost – bez nepotrebnih rutinskih poslova održavanja, bez držanja rezervnih delova na lageru

Saznajte više (PDF 1.60 MB)

Saznajte više (PDF 224 KB)

e-connect.24

Brzo daljinsko održavanje 24 sata dnevno

Savršena onlajn podrška, neposredno na vašoj mašini: ENGEL e-connect.24 omogućava vam pristup kvalifikovanom daljinskom održavanju i onlajn podršci 24 sata na dan. 560 servisnih inženjera širom sveta pomažu vam da u svakom trenutku brzo identifikujete grešku i stvari ponovo stavite pod kontrolu: u slučaju problema ili greške sa održavanjem, sistem vam omogućava da tehničaru za podršku na prvom nivou pošaljete elektronski zahtev za servis. Naši stručnjaci će odmah početi da traže uzrok problema preko daljinske veze.

ušteda vremena i smanjenje troškova – besplatna 24/7 ENGEL onlajn podrška; investiranje se obično samo isplaćuje već kada dođe do prvog većeg prestanka rada mašine
vrhunska radna spremnost mašine – minimalizovano trajanje prekida rada zahvaljujući brzom otkrivanju i otklanjanju greške
globalna stručnost – vrhunski ENGEL-ovi stručnjaci dostupni širom sveta

Sveobuhvatno upravljanje i brza pomoć obezbeđeni su preko besplatne aplikacije ENGEL e-connect app.

Saznajte više (PDF 1.60 MB)

Saznajte više (PDF 312 KB)

protect (+)

Upravlja troškovima za rezervne delove i servisiranje

Nova mašina, pametna zaštita: ENGEL protect i protect+ pomažu vam da upravljate troškovima za rezervne delove i servisiranje vaše nove proizvodne ćelije od samog početka. Ovaj sveobuhvatni servisni paket pokriva veći deo troškova koji se pojave u prvih 5 godina posle isporuke, po jedinstvenoj fiksnoj ceni.

fiksni troškovi održavanja – pouzdano pokrivanje troškova za greške i kvarove kroz garantovano servisiranje koje obuhvata rezervne delove, pakovanje, isporuku i sklapanje
kvalifikovana podrška – širom sveta 24/7 servisiranje i isporuka rezervnih delova, uz brzo i rano prepoznavanje i rešavanje problema
povećana produktivnost – minimalizuje prekide rada i tako obezbeđuje vrhunsku radnu spremnost mašine
optimalna zaštita vrednosti – idealna alatka za obezbeđivanje dugoročnog vrhunski kvalitetnog rada vaše proizvodne ćelije

Saznajte više (PDF 1.09 MB)

Engel e-connect korisnički portal

Sve informacije na jednoj lokaciji – dostupne u bilo koje vreme i svugde. Besplatni portal za e-povezivanje korisnika grupira sve informacije koje su vam potrebne u vezi vašeg proizvodnog sistema. Prijavljivanje na portal omogućava pristup svim potrebnim informacijama uvek kada su Vam potrebne.

Engel e-connect korisnički portal (PDF 652 KB)
Skinite besplatnu e-connect aplikaciju za: iOS (iPhone/iPad)Android ili Windows (Phone/Desktop)

ENGEL Apps

ENGEL e-calc

Besplatna ENGELova e-calc aplikacija sveobuhvatna je alatka za svakoga ko se bavi brizganjem plastike. Sa ovom alatkom veoma lako možete da izračunate zapreminu doze ubrizgavanja, pritisak punjenja, silu zatvaranja, vreme hlađenja i brzinu rotiranja puža. Umesto dosadnog računanja, brzo ćete dobiti željene rezultate sa samo nekoliko klikova. Uputstva su jasno predstavljena na jednoj stranici.

Skinite besplatnu e-calc aplikaciju za: iOS, Android ili Windows (Phone/Desktop).

ENGEL plastyfine/plastyfine lite

Prepoznajte greške u kalupima brzo i lako pomoću ENGEL plastyfine aplikacije. Sveobuhvatna data slikovnih podataka uvek je pri ruci i pomaže vam da identifikujete greške. ENGEL plastyfine opisuje i fizičke uzroke i tehničke procese popravljanja. Vaš mobilni savetnik takođe sadrži važna uputstva za smanjenje i izbegavanje grešaka. Efekti podešavanja parametara na proces i kvalitet brizganih delova prikazuju se na jasan i razumljiv način. Korisna uputstva za otkrivanje greške kao i opšte informacije o procesu mogu se pozvati jednim klikom. Testirajte besplatnu ENGEL plastyfine lite verziju ili iskoristite svu funkcionalnost ENGEL plastyfine aplikacije.

Skinite besplatnu plastyfine lite aplikaciju za: iOS (iPhone/iPad) ili Android.
Skinite besplatnu plastyfine aplikaciju za: iOS (iPhone/iPad) ili Android.

Pametna proizvodnja

Usavršeno umrežavanje, veća produktivnost

ENGEL-ova rešenja pametne proizvodnje povezuju razne elemente proizvodnog procesa i ostvaruju transparentnost kroz čitav sistem, tako da možete da koristite resurse sa maksimalnom efikasnošću dok istovremeno povećavate produktivnost.

Specijalno razvijen za firme koje se bave brizganjem plastike, TIG authentig pregledno mapira i kontroliše vaše umrežene mašine. To vam omogućava da uvek imate pregled tekućih proizvodnih operacija i da poboljšavate korišćenje kapaciteta.

Rešenja za pametnu proizvodnju obećavaju:

 • veću transparentnost u proizvodnji umrežavanjem vaših mašina i nekoliko proizvodnih mesta
 • poboljšano korišćenje kapaciteta i efikasnije mašine kroz optimizovano planiranje kapaciteta
 • dokumentovan kvalitet i sledljivost vaših proizvoda
 • integrisan koncept komunikacije, čak i za proizvode trećih lica, kao što su periferni proizvodi

Praktična rešenja za povećanje produktivnosti:

 • TIG authentig – držite proizvodnju pod kontrolom pomoću  – savršen je za upravljanje zapisima podataka, optimizovanje vremena početnog podešavanja i ispunjavanje zahteva za dokumentovanjem

TIG.PDF

 

TIG authentig

Pametan TIG za brizganje plastike

Planirajte proizvodnju efikasno i proveravajte podatke u realnom vremenu: TIG authentig obezbeđuje vam važne uvide u to šta se događa u vašoj proizvodnji i daje vam pregled onoga što se događa. Uz pomoć njegovih raznih modula, možete, na primer, vrlo lako da pravite proizvodne planove na svom PC-ju kad god hoćete ili da proveravate status i napredovanje proizvodnje sa svog radnog stola. Takođe možete da koristite sistem za upravljanje zapisima podataka, da optimizujete vreme početnog podešavanja ili ispunjavate zahteve za dokumentovanjem za svoje klijente.

TIG authentig moduli:

 • Monitoring (praćenje) – proizvodni status jednim pogledom
 • Planning (planiranje) – pametno, detaljno planiranje porudžbina
 • Setup (početno podešavanje) – brz početak proizvodnje sa odgovarajućim podešavanjima podataka
 • Quality Process & Quality Measuring (kvalitetan proces i merenje kvaliteta) – kompletna dokumentovanost procesa i podataka o kvalitetu
 • Maintenance (održavanje) – planiranje i dokumentovanje održavanja
 • Energy (energija) – praćenje i kontrola korišćenja energije
 • Analyzer & Reporting (analiziranje i izveštavanje) – ključni pokazatelji proizvodnje i pojedinačnih analiza

Saznajte više (PDF 312 KB)

Neofyton isporučuje usluge po sistemu “ključ u ruke”

Od projektovanja sistema do puštanja mašina u rad i obuke

Neofyton partneri

ifw
Oerlikon

Proud members