Izaberite stranicu

Rešenja za PET – PET solutions

Projektovanje

Optimizacija

Finansijska rešenja

Servisi

Praktična obuka

Modeli rešenja za PET

Soft drop sistem za skladištenje PET predformi
Soft drop sistem za skladištenje PET predformi Od 1991. godine MB Conveyors proizvode veoma efikasan sistem za eliminaciju oštećenja koja nastaju kod PET predformi prilikom njihovog skladiđtenja u kontejnerima. Princip rada Soft drop sistema: ciklus oblikovanja se preuzima od IMM-a i prenosi se pomoću CPT transportne trake do PA transportne trake/distributera instaliranog za programirano popunjavanje koševa. Kada se faza punjenja završi, koš se spušta u kontejner za skladištenje i, pomoću ultrazvučnog senzora, otpušta predforme sa minimalne već unapred definisane visine. Ova visina spuštanje ostaje konstantna tokom faze punjenja kontejnera. Kada se prvi kontejner napuni, započinje punjenje drugog kontejnera, dok zvučno-vizuelni alarm upozorava operatera da napljunjeni kontejner mora biti zamenjen praznim. Tehničke karakteristike:
 • Dimenzije kontejnera kod Standardnog Sofr drop-a: baza 1000x1200x h. 1200m
 • Standardni Soft Drop zajedno sa skontrolnom pločom
 • Glavne implementacije Soft Drop-a:
  1. Kontrola kvaliteta vaganjem sa tolerancijom 0 do + 12 predformi po kontejneru
  2. Postavljanje vibracionih platformi
  3. Konstrukcija transportnih traka sa uređajem za hlađenje
Saznajte više (PDF 25.2 MB)
T-CONVEYOR PET linija za PET skladištenje

T-Conveyor PET linija za PET skladištenje

T transportna traka se koristi kao rešenje u PET sektoru za skladištenje predformi. U poređenju sa Sofr Drop sistemom, ovo rešenje ne obuhvata koševe koji se spuštaju u kontejner i zato se predlaže u slučajevima kada sigurno ne postoji mogućnost oštećenja predformi dok padaju sa PA transportne trake u kontejner. CP transportna traka prima predforme iz proizvodne jedinice i prenosi ih PA distributeru ko ih, prema unapred definisanoj logici, istovara u dva kontejnera za shladištenje. Upravljačka ploča, ako se zahteva zajedno sa PLC-om, kontroliše punjenje.

Saznajte više (PDF 25.2 MB)

PV vibracione platforme

PV vibracione platforme

Vibracione platforme proizvedene od strane MB-a su suštinski dodatak za optimizaciju skladišnog kapaciteta kontejnera u kojima se odlaže proizvod i eliminisanje njegove centralne akumulacije ( efekat piramide). MB vibracione platforme nalaze standardnu primenu u proizvodnji PET predformi, gde se mogu integrisati u složene sisteme za punjenje kao što su Soft Drop i TConveyors. Odgovarajuće podešavanje vremena intervencije platforme tokom procesa punjenja može rezultovati povećanjem kapaciteta kontejnera sa +5 na + 12/15%

 

 • MB vibracione platforme su izrađene od čvrstog, savijenog i zavarenog lima, potpuno obrađenog procesom cinkovanja.
 • Vibrator promenljivog intenziteta određuje vibracije potrebne za optimitzaciju punjenja kontejnera
 • MB vibracione platforme su pogodne za kontejnere sledećih dimenzija: baza 800/100 x 1200 mm i maksimalna visina 1350 mm (sa paletom)

Saznajte više (PDF 25.2 MB)

Kategorije

Conveyors

Transportne trake

Separators

Separatori

Elevators

Elevatori

T50 Compact

T50 Kompakt

Conveyors line

Transportne linije

Cooling

Transportne trake sa hlađenjem

Storage

Skladištenje

Food and Pharma

Rešenja za industriju hrane i farmaciju

Metal detector

Detektori metala

Plastic and metal belt

Plastične i metalne transportne trake

PET solutions

Rešenja za PET

Top control

Kontrolni uređaji

Od 1985.

MB Conveyors ima više od 30 godina tradicije i iskustva u mehanici i proizvodnji transportnih traka. Sistemska funkcionalnost i profitabilnost, usluga i briga o klijentima, istraživanje i razvoj uz podršku stručnjaka su glavne osobine kompanije.

Kvalitet proizvoda je osiguran vršenjem rigoroznih testova na svakom koraku proizvodne linije, pri čemu se koriste najnoviji proizvodni sistemi i najkvalitetniji materijali.

O kompaniji i proizvodima (PDF 25.2 MB)

Oblasti primene

Autoindustrija

Medicina

Pakovanje

Tehnička plastika

Teletronika

Energetska efikasnost

Energetska efikasnost u industriji je pojam koji je na našim prostorima postao bitan krajem 2008. i početkom 2009. godine, sa početkom svetske ekonomske krize. Većina privrednika je, do tada, najčešće deklarativno razmatrala trošak struje, kao bitan element kompletnog pregleda troškova. Pritom uticaj energetske efikasnosti na zagađenje prirode gotovo uopšte nije bio razmatran.

Kompanija Neofyton je među prvima u Srbiji i regionu počela aktivno prezentovanje značaja energetske efikasnosti, kako zbog smanjenja troškova proizvodnje, pa samim tim i povećanja profitne stope, tako i zbog podizanja svesti o ograničenosti resursa i širim ekološkim principima.

Ušteda energije korišćenjem Neofyton mašina

U poređenju sa direktnim konkurentima u sferi mašina za brizganje plastike, a korišćenjem standardne hidraulike u koju su ugrađene tzv. “smart” pumpe, naše mašine troše i do 50% manje energije. Korišćenjem servo-hidraulike, postoji potencijal za uštedu do čak 70%. Posedujemo veoma precizan uređaj za merenje potrošnje električne energije, kojim se to i dokazuje.

Kompanija Engel je bila prvi proizvođač mašina za brizganje plastike, još 2009. godine, koji je u svoj upravljački sklop uveo, kao standardnu opciju, stranicu za prikaz potrošnje struje – “Ecograph”, gde se navođenjem težine za svaki proizvod (kalup), u svim ciklusima dobija podatak, kako o ukupnoj potrošnji struje po satu, tako i o specifičnoj potrošnji struje po kilogramu prerađene plastike (kWh/kg).

Očuvanje životne sredine

Oprema koju zastupamo doprinosi OČUVANJU ŽIVOTNE SREDINE na nekoliko načina.
Kada govorimo o pratećoj opremi, a pre svega o čilerima za hlađenje vode našeg dobavljača Eurochille, kojima se temperira kako hidraulika i servo motori u mašinama, tako i kalupi (alati) u kojima se i formiraju gotovi proizvodi, čilerski sistemi koje mi prodajemo omogućavaju novi koncept hlađenja korišćenjem tzv. “adijabatskog efekta”.

U letnjem periodu hidraulika i servo motori mašina za brizganje zahtevaju hlađenje vodom temperature do 28°C. Korišćenjem tzv. “free cooling” uređaja sa “adijabatskim efektom”, hlađenje procesne vode se odvija bez korišćenja rashladnih kompresora (koji koriste freone za izmenu toplote). Izmena toplote, tj. hlađenje se odvija isključivo korišćenjem ventilatora, čime se postiže ušteda od 6 do 8 puta u odnosu na klasične čilere koji koriste kompresore sa freonom.

Jedan od naših kupaca je, korišćenjem “adijabatskih” uređaja za hlađenje, umanjio potrebnu količinu električne energije za hlađenje, za 1.400.000 kWh/godišnje, tj. za oko 70.000 EUR. Dodatna prednost je odsustvo rizika, da usled pucanja cevi dođe do curenja freona u atmosferu i velikog zagađenja.

Slična računica se može primeniti na naše Engel mašine za brizganje plastike, kao i na Piovan sušare za sušanje granulata.

Neofyton – partner MB Conveyors kompanije

Kompanija Neofyton je MB Conveyors partner za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Nigerije i Kameruna.

FSRV PLUS samostalni spiralni valjak separator – separator nove generacije, osmišljen da poboljša performanse tradicionalnog spiralnog valjka i postigne izuzetno precizno i efikasno odvajanje proizvoda od ulivka.

Neofyton youtube kanal

Neofyton isporučuje usluge po sistemu „ključ u ruke“

Od projektovanja sistema do puštanja mašina u rad i obuke

Neofyton partneri

Ponosni članovi

Pišite nam

3 + 13 =