Izaberite stranicu

Industrijski odvlaživači 

Projektovanje

Optimizacija

Finansijska rešenja

Servisi

Praktična obuka

Modeli industrijskih odvlaživača

EU-DRYmould

EU-DRYmould je odvlaživač procesnog vazduha koji sprečava stvaranje kondenzacije na alatu za brizganje i duvanje. EU-DRYmould koristi prednost principa upijajućih rotacionih sušnica (Rotary Wheel Dryers), koji rešavaju problem visoke potrošnje energije korišćenjem rotirajućeg točka koji neprestano stavlja sredstvo za sušenje u upotrebu, istovremeno regenerišući zasićeno sredstvo za sušenje u istom rotacionom ciklusu.

Karakteristike:

  • Temperatura tačke rose bolja od -10°C
  • Procesni ventilator tipa EC sa promenljivom kontrolom brzine
  • Reciklaža procesnog vazduha
  • 25% regeneracije električne energije zahvaljujući ekonomizeru
  • 10% uštede električne energije zahvaljujući novom dizajnu komore za grejanje
  • Mikroprocesorska kontrola sa 4.3-inčnim „touch screen” ekranom, sa dijagramom toka i displejem tačke rose
  • Direktno spojen ventilator za regeneraciju, bez održavanja
  • Različit opseg opcija
  • Jednostavan pristup za redovno održavanje

Saznajte više (PDF 168 KB)

Kategorije rashladnih sistema i čilera

Process water chillers

Industrijski čileri sa vodenom kondenzacijom

Temperature control units

Termoregulatori

Process air chillers

Industrijski čileri sa vazdušnom kondenzacijom

Process air dehumidifiers

Industrijski odvlaživači (izvlačenje vlage)

Process air dehumidifiers – izvlačenje vlage

Eurochiller proizvođač industrijskih rashladnih sistema, u odnosu na svoje konkurente se izdvaja u pogledu konstantnog razvoja „zelenih“ tehnologija i razvoja čilera sa velikom energetskom efikasnošću.

Neofyton u saradnji sa kompanijom Eurochiller poseduje ekspertizu u pogledu projektovanja i puštanja u rad centralnih rashladnih sistema.

Filozofija kompanije Eurochiller (PDF 3.76 MB)
Proizvodi kompanije Eurochiller (PDF 1.30 MB)

Oblasti primene

Autoindustrija

Medicina

Pakovanje

Tehnička plastika

Teletronika

Energetska efikasnost

Energetska efikasnost u industriji je pojam koji je na našim prostorima postao bitan krajem 2008. i početkom 2009. godine, sa početkom svetske ekonomske krize. Većina privrednika je, do tada, najčešće deklarativno razmatrala trošak struje, kao bitan element kompletnog pregleda troškova. Pritom uticaj energetske efikasnosti na zagađenje prirode gotovo uopšte nije bio razmatran.

Kompanija Neofyton je među prvima u Srbiji i regionu počela aktivno prezentovanje značaja energetske efikasnosti, kako zbog smanjenja troškova proizvodnje, pa samim tim i povećanja profitne stope, tako i zbog podizanja svesti o ograničenosti resursa i širim ekološkim principima.

Ušteda energije korišćenjem Neofyton mašina

U poređenju sa direktnim konkurentima u sferi mašina za brizganje plastike, a korišćenjem standardne hidraulike u koju su ugrađene tzv. “smart” pumpe, naše mašine troše i do 50% manje energije. Korišćenjem servo-hidraulike, postoji potencijal za uštedu do čak 70%. Posedujemo veoma precizan uređaj za merenje potrošnje električne energije, kojim se to i dokazuje.

Kompanija Engel je bila prvi proizvođač mašina za brizganje plastike, još 2009. godine, koji je u svoj upravljački sklop uveo, kao standardnu opciju, stranicu za prikaz potrošnje struje – “Ecograph”, gde se navođenjem težine za svaki proizvod (kalup), u svim ciklusima dobija podatak, kako o ukupnoj potrošnji struje po satu, tako i o specifičnoj potrošnji struje po kilogramu prerađene plastike (kWh/kg).

Očuvanje životne sredine

Oprema koju zastupamo doprinosi OČUVANJU ŽIVOTNE SREDINE na nekoliko načina.
Kada govorimo o pratećoj opremi, a pre svega o čilerima za hlađenje vode našeg dobavljača Eurochille, kojima se temperira kako hidraulika i servo motori u mašinama, tako i kalupi (alati) u kojima se i formiraju gotovi proizvodi, čilerski sistemi koje mi prodajemo omogućavaju novi koncept hlađenja korišćenjem tzv. “adijabatskog efekta”.

U letnjem periodu hidraulika i servo motori mašina za brizganje zahtevaju hlađenje vodom temperature do 28°C. Korišćenjem tzv. “free cooling” uređaja sa “adijabatskim efektom”, hlađenje procesne vode se odvija bez korišćenja rashladnih kompresora (koji koriste freone za izmenu toplote). Izmena toplote, tj. hlađenje se odvija isključivo korišćenjem ventilatora, čime se postiže ušteda od 6 do 8 puta u odnosu na klasične čilere koji koriste kompresore sa freonom.

Jedan od naših kupaca je, korišćenjem “adijabatskih” uređaja za hlađenje, umanjio potrebnu količinu električne energije za hlađenje, za 1.400.000 kWh/godišnje, tj. za oko 70.000 EUR. Dodatna prednost je odsustvo rizika, da usled pucanja cevi dođe do curenja freona u atmosferu i velikog zagađenja.

Slična računica se može primeniti na naše Engel mašine za brizganje plastike, kao i na Piovan sušare za sušanje granulata.

Eurochiller kompanija

Eurochiller – Maksimalna energetska efikasnost, velika ušteda energije, duži radni vek kompresora.

Kompanija Neofyton je Eurochiller partner za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Nigerije i Kameruna. Otkrijte više o nama, pogledajte naše sposobnosti i naše instalacije širom sveta.

Neofyton youtube kanal

Neofyton isporučuje usluge po sistemu „ključ u ruke“

Od projektovanja sistema do puštanja mašina u rad i obuke

Neofyton partneri

ifw
Oerlikon

Proud members