Izaberite stranicu

Granulatori

Projektovanje

Optimizacija

Finansijska rešenja

Servisi

Praktična obuka

Modeli granulatora

B17 serija – mali granulatori

Granulatori serije B17 dostupni su u šest standardnih modela i preko 50 verzija za finu granulaciju procesnih otpadaka industrije brizganja, duvanja i ekstruzije. Ima ih sa otvorenim ili sektorskim rotorom i reverzibilnim košem, brzim otvaranjem i lakim čišćenjem.

Modeli:

 • B17-22-3K
 • B17-38-3K

Komora za sečenje: ø 170 mm

Tehnički podaci:

 • dizajnirani za postavljenje pored operacije presovanja (brizganje i duvanje plastike)
 • otvoren rotor sa 3 noža
 • reverzibilni koš
 • brzina sporog rotora (250 RPM)
 • lateralni krajnji diskovi koji se okreću sa rotorom
 • standardna pregrada od nerđajućeg čelika
 • brzo otvaranje i lako čišćenje

Procesi:

 • brizganje
 • duvanje ambalaže
 • ekstrudiranje

Projektovani za:

 • sitan otpad od pražnjenja/čišćenja i livenja
 • cevi i profili malog prečnika
 • otpad posle odsecanja/doterivanja

Saznajte više (PDF 284 KB)

N17 serija – mali granulatori

Tehnički podaci:

 • dizajnirani za postavljenje pored operacije presovanja (brizganje i duvanje plastike)
 • šest standardnih modela, preko 50 dostupnih verzija
 • dostupan dizajn sa dva rotora
 • reverzibilan koš
 • mala brzina rotora (100-135-210-250 RPM)
 • uređaj za automatsko zatezanje kaiša
 • lateralni krajnji diskovi koji se okreću sa rotorom
 • standardna pregrada od nerđajućeg čelika
 • IP55 ormarić sa komandama i električni motor
 • brzo otvaranje i lako čišćenje
 • nivo buke uglavnom u okviru evropskih normi EN 12012-1 dodatak A

Saznajte više (PDF 292 KB)

S25 serija – mali granulatori

Granulatori serije S25 dostupni su u dva standardna modela i većem broju različitih verzija za finu granulaciju procesnih otpadaka industrije brizganja, duvanja i ekstruzije.

Modeli:

 • S25-30
 • S25-45

Komora za sečenje: ø 250 mm

Tehnički podaci:

 • dizajnirani za postavljenje pored operacije presovanja (brizganje i duvanje plastike)
 • šest standardnih modela, preko 36 dostupnih verzija
 • dostupan dizajn sa tri rotora (verzija sa tri ili dva noža i verzija sa stacionarnim noževima)
 • mala brzina rotora (180-340-450 RPM)
 • lateralni krajnji diskovi koji se okreću sa rotorom
 • IP55 ormarić sa komandama i električni motor
 • brzo otvaranje i lako čišćenje
 • nivo buke uglavnom u okviru evropskih normi EN 12012-1 dodatak A
 • na zahtev klijenta, dostupan je izbor sistema za pražnjenje

Projektovani za:

 • sitan otpad od pražnjenja/čišćenja i livenja
 • cevi i profili malog prečnika
 • otpad posle odsecanja/doterivanja 

Saznajte više (PDF 224 KB)

S30 - granulator srednje veličine

Granulatori serije 30 konstruisani su za postavljanje pored prese za otpatke brizganja, duvanja, ekstruzije i za opštu upotrebu. Dostupni su kao jedan model i veći broj njegovih verzija i imaju veliki otvor za punjenje kao i izdržljivu konstrukciju koja obezbeđuje pouzdanost i dug radni vek.

Model: S30-50

Komora za sečenje: ø 305 mm

Tehnički podaci:

 • dizajnirani za postavljanje pored operacije presovanja (brizganje i duvanje plastike)
 • IP55 ormarić sa komandama i električni motor
 • brzo otvaranje i lako čišćenje
 • potpuno zvučno izolovan za nizak nivo buke u radu
 • radi zadovoljenja zahteva svakog klijenta, dostupan je niz opcija sistema za punjenje i pražnjenje
 • unapređeno sečenje makazama koje smanjuje potrošnju energije i stvaranje toplote i prašine

 Procesi:

 • brizganje
 • duvanje
 • ekstruzija

Projektovani za:

 • sitne komade škarta i otpada
 • cevi i profile malog prečnika
 • već usitnjene škart komade
 • električne kablove

Saznajte više (PDF 220 KB)

B serija – srednje veliki granulatori

Granulatori serije B konstruisani su za postavljanje pored prese za otpatke brizganja, duvanja, ekstruzije iza opštu upotrebu. Dostupni su kao jedan model i veći broj njegovih verzija i imaju velik otvor za punjenje kao i izdržljivu konstrukciju koja obezbeđuje pouzdanost i dug radni vek.

Modeli:

 • B30-50-3K
 • B40-70-3K
 • B40-90-3K-TS
 • B45-100-3K-TS

Komora za sečenje: ø 305 mm; ø 419 mm; ø 457 mm

Tehnički podaci:

 • pogodni za brizganje i duvanje plastike, ekstrudiranje i za aplikacije opšteg tipa
 • četiri osnovna modela
 • koš pod nagibom kojim se manuelno upravlja radi lakšeg čišćenja i održavanja
 • unapređeno sečenje makazama koje smanjuje potrošnju energije i stvaranje toplote i prašine

Procesi:

 • brizganje
 • duvanje
 • ekstruzija

Projektovani za:

 • sitne komade škarta i otpada
 • cevi i profile malog prečnika
 • već usitnjene škart komade
 • finu granulaciiju električnih kablova
 • odsečene ivice
 • ploče

Saznajte više (PDF 276 KB)

N serija – srednje veliki granulatori

Modeli:

 • N25-45
 • N35-60
 • N55-90

Komore za sečenje: ø 250 mm; ø 356 mm; ø 560 mm

Tehnički podaci:

 • pogodni za brizganje i duvanje plastike, ekstrudiranje i za aplikacije opšteg tipa
 • koš sa vratima za nadgledanje, za lakše čišćenje i održavanje
 • komora za sečenje sa diskovima i pločama otpornim na habanje
 • unapređeno sečenje makazama koje smanjuje potrošnju energije i stvaranje toplote i prašine
 • radi zadovoljenja zahteva svakog klijenta, dostupan je niz opcija sistema za punjenje i pražnjenje

Saznajte više (PDF 272 KB)

N40 serija – veliki granulatori

Tehnički podaci:

 • pogodni za brizganje i duvanje plastike, ekstruziju i aplikacije opšteg tipa
 • tri standardnih modela, preko 70 dostupnih verzija
 • koš pod nagibom, pokreće se manuelno za lakše čišćenje i održavanje
 • komora za sečenje sa bočnim ploćama otpornim na habanje
 • unapređeno sečenje makazama koje smanjuje potrošnju energije i stvaranje toplote i prašine
 • potpuno zvučno izolovan za nizak nivo buke u radu
 • radi zadovoljenja zahteva svakog klijenta, dostupan je niz opcija sistema za punjenje i pražnjenje
 • sigurnost usaglašena sa CE standardima

Saznajte više (PDF 272 KB)

N45 serija – veliki granulatori

Serija granulatora N45 projektovana je za težak režim rada u granulaciji otpada iz procesa brizganja, duvanja, ekstruzije i ostalog plastičnog otpada. Dostupan u dva standardna modela i preko 30 verzija, opremljenih košem i ugrađenim ekranom koji se može lako otvarati radi brzog čišćenja i održavanja.

Modeli:

 • N45-100
 • N45-160

Komora za sečenje: ø 450 mm

Tehnički podaci:

 • projektovan za rad u teškim uslovima, duvanje plastike, ekstrudiranje i za aplikacije opšte namene
 • projektovan za efikasno visoko-kvalitetno mlevenje plastike, gume, lakih metala i otpada uopšte
 • dostupna su dva osnovna modela sa preko 30 verzija
 • koš i ugrađeni ekrani za lakši pristup, brzo čišćenje i održavanje
 • unapređeno sečenje makazama koje smanjuje potrošnju energije i stvaranje toplote i prašine
 • potpuno zvučno izolovan za nizak nivo buke u radu
 • radi zadovoljenja zahteva svakog klijenta, dostupan je niz opcija sistema za punjenje i pražnjenje

Saznajte više (PDF 244 KB)

N/S 60 serija – veliki granulatori

Granulatori serije N/S 60 projektovani su za efikasno mlevenje plastičnog i krupnog industrijskog otpada, zahvaljujući velikim otvorima za hranjenje. Opremljeni su modernim “twin shear” sistemom za sečenje radi smanjenja potrošnji energije i stvaranja prašine.

Modeli:

 • N60-100
 • S60-160

Komora za sečenje: ø 609 mm

Tehnički podaci:

 • projektovan za efikasno smanjenje veličine plastičnog i drugog otpada
 • velik otvor za hranjenje radi lakšeg punjenja
 • hidraulični pogon, radi lakšeg čišćenja i održavanja
 • anti-vibraciona postolja, eliminacija specijalnih temelja
 • izdržljiva konstrukcija za dug i pouzdan radni vek
 • unapređeno sečenje makazama koje smanjuje potrošnju energije i stvaranje toplote i prašine
 • radi zadovoljenja zahteva svakog klijenta, dostupan je niz opcija sistema za punjenje i pražnjenje

Procesi:

 • brizganje
 • duvanje
 • ekstrudiranje
 • rotaciona obrada
 • film
 • recikliranje

Projektovan za:

 • krupne komade otpadaka iz procesa čišćenja i za odlivke
 • električne kablove
 • velike plastične komade
 • granulaciju flaša u rinfuzi
 • granulatori za folije i otpad od sečenja ivica

Saznajte više (PDF 260 KB)

Granulatori za folije i otpad od sečenja ivica

Modeli:

 • N17-38-ET1
 • S25-30-ET1/2
 • S25-45-ET1/2
 • S30-50-ET2
 • S30-50-R
 • N40-70-R
 • N40-70-ET2

Tehnički podaci:

 • projektovani za efikasno usitnjavanje odsečenih ivica i folija
 • 7 standardnih modela, preko 30 verzija
 • različite veličine motora za uštedu energije ili veću snagu sečenja
 • brzo otvaranje i lako čišćenje

Procesi:

 • ekstrudiranje
 • Film

Saznajte više (PDF 164 KB)

Serija granulatora za termoformiranje

Granulatori dostupni u 12 standardnih modela i preko 70 verzija za finu granulaciju u preradi otpadaka ekstrudiranja i industrije termoformiranja. Imaju različite pogonske jedinice u cilju uštede energije i visoke snage sečenja. Brzo otvaranje i lako čišćenje.

Modeli:

 • N40-70-T; N40-90-T; N40-120-T
 • N45-100-T; N45-160-T
 • S60-100-T; S60-160T
 • NT25-91
 • NT35-120; NT35-140; NT35-160

Komora za sečenje: ø 450 mm; ø 475 mm; ø 500 mm

Tehnički podaci:

 • projektovani za efikasno usitnjavanje i termoformiranje ploča i škarta
 • takođe pogodni za ploče sa termoformiranim poklopcima
 • dostupno 12 osnovnih modela i preko 70 verzija
 • modeli za in-line i off-line granulaciju
 • različite veličine motora za uštedu energije ili veću snagu sečenja
 • brzo otvaranje i lako čišćenje

Projektovani za:

 • termoformiranje ploča/listova

Saznajte više (PDF 192 KB)

TRM serija – jedno-osovinski granulatori

Granulatori u četiri standardna modela za obradu otpada iz industrije brizganja, duvanja i ekstrudiranja seckanjem. Nedavno patentiran sistem za fiksiranje rotacionih sečiva za sečenje pod nagibom omogućava recikliranje krupnih komada, uz veliku produktivnost i ograničenu potrošnju energije. Opremljen PLK-om posebno osmišljenim za kontrolu raznih aplikacija, sa mogućnošću izbora između različitih automatskih operativnih programa.

Modeli:

 • TRM600
 • TRM900
 • TRM1200
 • TRM1500

Tehnički podaci:

 • napravljen je i patentiran nov sistem za pričvršćivanje rotirajućih sečiva pod nagibom, što pomaže u recikliranju raznih komponenti i postiže visoke nivoe produktivnosti uz oraničenu potrošnju energije
 • pogodni za recikliranje plastičnih materijala, iscurele plastike, folija, auto delova, električnih kablova, drveta, papira itd.
 • opremljen PLK-om koji je dizajniran tako da upravlja različitim aplikacijama, sa mogućnošću izbora između različitih automatskih mašinskih programa

Procesi:

 • brizganje
 • duvanje
 • ekstrudiranje
 • film
 • recikliranje

Projektovani za:

 • krupni otpad iz procesa čišćenja i od odlivaka
 • cevi i profile velikog prečnika
 • vlažnu ili suvu granulaciju flaša u rinfuzi
 • električne kablove
 • granuliranje vlakana
 • vlažnu ili suvu granulaciju rinfuznih folija

Saznajte više (PDF 256 KB)

KA serija skupljača prašine

KA sistem projektovan je za transportovanje i otprašivanje materijala, ispuštanje filtriranog vazduha u radni prostor i smanjenje emisije buke. Dostupan je u šest modela kako bi zadovoljio sve inženjerske zahteve postrojenja. Transportni sistem opremljen je pristupačnim i obnovljivim filter patronama. Sistem je modularan, izdržljiv i kompaktan, prilagodljiv svim fabričkim rešenjima. Prateći uređaji: antistatičke šipke, metalni separatori, DPM merni uređaji. Sigurnosne mere usklađene su sa standardima. Automatski i nezavisan rad može biti povezan preko interfejsa sa granulatorom/seckalicom.

Modeli:

 • KA04
 • KA07
 • KA012
 • KA110
 • KA145
 • KA350

Tehnički podaci:

 • projektovan za transport  i otprašivanje materijala, uz ispuštanje filtriranog vazduha u radnu sredinu
 • velik broj različitih modela zadovoljava sve potrebe
 • transport u potpritisku smanjuje količinu prašine od materijala i buku
 • transportni sistemi sa filter patronama koje su lako pristupačne i obnovljive
 • izdržljiva i kompaktna modularna konstrukcija koja može da se prilagodi bilo kom rasporedu u fabrici
 • pomoćni uređaji: antistatičke šipke, metalni separatori, DPM merači
 • sigurnost usklađena sa EC standardima
 • automatski i nezavisan rad ili povezanost preko interfejsa sa granulatorom/drobilicom

Projektovan za:

 • može da se upari sa trakastim transportnim sistemom

Saznajte više (PDF 240 KB)

KD serija sistema za separaciju prašine

KD separator prašine projektovan je za odvajanje i uklanjanje prašine iz samlevenog materijala. Rad sistema je automatski i nezavisan ili može biti povezan preko interfejsa sa granulatorom.

Modeli:

 • KD01
 • KD04-S
 • KD04
 • KD07
 • KD12

Tehnički podaci:

 • projektovan za otprašivanje mlevene plastike. Filtriran i otprašen vazduh vraća se u okolnu atmosferu
 • može da stoji na podu ili da se montira na nove ili postojeće granulatore/seckalice
 • pet modela za različite aplikacije
 • osnovni model KD01, mali trošak i ušteda prostora
 • model KD04-S, lako se koristi i prilagodljiv je. Glavna karakteristika – automatsko čišćenje filter patrone pomoću negativnog pritiska
 • tri modela, KD04, KD07, KD12, opremljeni negativnim usisnim sistemom za vazduh i sistemom za filtriranje vazduha sa automatskom filter patronom

Projektovan tako da:

 • može da se poveže sa granulatorom ili drobilicom da bi radio automatski i/ili nezavisno

Saznajte više (PDF 256 KB)

Kategorije

Feeding & Conveying

Transport plastičnog granulata

Drying & Dehumidifying

Sušenje i odvlaživanje

Dosing & Blending

Doziranje i mešanje

Granulation

Granulatori

Temperature Control

Kontrola temperature

Software

Softver

Lab-Tech

Merenje acetaldehida u PET predformama

Penta

Proizvodi kompanije PENTA

Svetski lider u proizvodnji prateće opreme za industriju plastike

PIOVAN grupa je svetski lider u razvoju i proizvodnji pomoćnih sistema za automatizaciju skladištenja, transporta i prerade polimera, plastike i hrane, pružanju inženjerskih rešenja i servisnih usluga. Od silosa na otvorenom do centralizovanih sistema za hranjenje: dizajniraju i proizvode integrisana i fleksibilna rešenja za sve vrste plastike. Posvećeni kupcima i inovacijama, razvoju i budućim trendovima, teže da svoju profesionalnost usmere ka zadovoljenju kupčevih zahteva. Činjenica koja PIOVAN izdvaja od konkurencije je izrada gotovo svih elemenata i pod-sklopova u matičnoj kompaniji. Na osnovu ovako koncipirane razvojne strategije danas iza znaka PIOVAN stoji kvalitet, pouzdanost i ekonomičnost.

O kompaniji PIOVAN (PDF 6.89 MB)

Oblasti primene

Autoindustrija

Medicina

Pakovanje

Tehnička plastika

Teletronika

Energetska efikasnost

Energetska efikasnost u industriji je pojam koji je na našim prostorima postao bitan krajem 2008. i početkom 2009. godine, sa početkom svetske ekonomske krize. Većina privrednika je, do tada, najčešće deklarativno razmatrala trošak struje, kao bitan element kompletnog pregleda troškova. Pritom uticaj energetske efikasnosti na zagađenje prirode gotovo uopšte nije bio razmatran.

Kompanija Neofyton je među prvima u Srbiji i regionu počela aktivno prezentovanje značaja energetske efikasnosti, kako zbog smanjenja troškova proizvodnje, pa samim tim i povećanja profitne stope, tako i zbog podizanja svesti o ograničenosti resursa i širim ekološkim principima.

Ušteda energije korišćenjem Neofyton mašina

U poređenju sa direktnim konkurentima u sferi mašina za brizganje plastike, a korišćenjem standardne hidraulike u koju su ugrađene tzv. “smart” pumpe, naše mašine troše i do 50% manje energije. Korišćenjem servo-hidraulike, postoji potencijal za uštedu do čak 70%. Posedujemo veoma precizan uređaj za merenje potrošnje električne energije, kojim se to i dokazuje.

Kompanija Engel je bila prvi proizvođač mašina za brizganje plastike, još 2009. godine, koji je u svoj upravljački sklop uveo, kao standardnu opciju, stranicu za prikaz potrošnje struje – “Ecograph”, gde se navođenjem težine za svaki proizvod (kalup), u svim ciklusima dobija podatak, kako o ukupnoj potrošnji struje po satu, tako i o specifičnoj potrošnji struje po kilogramu prerađene plastike (kWh/kg).

Očuvanje životne sredine

Oprema koju zastupamo doprinosi OČUVANJU ŽIVOTNE SREDINE na nekoliko načina.
Kada govorimo o pratećoj opremi, a pre svega o čilerima za hlađenje vode našeg dobavljača Eurochille, kojima se temperira kako hidraulika i servo motori u mašinama, tako i kalupi (alati) u kojima se i formiraju gotovi proizvodi, čilerski sistemi koje mi prodajemo omogućavaju novi koncept hlađenja korišćenjem tzv. “adijabatskog efekta”.

U letnjem periodu hidraulika i servo motori mašina za brizganje zahtevaju hlađenje vodom temperature do 28°C. Korišćenjem tzv. “free cooling” uređaja sa “adijabatskim efektom”, hlađenje procesne vode se odvija bez korišćenja rashladnih kompresora (koji koriste freone za izmenu toplote). Izmena toplote, tj. hlađenje se odvija isključivo korišćenjem ventilatora, čime se postiže ušteda od 6 do 8 puta u odnosu na klasične čilere koji koriste kompresore sa freonom.

Jedan od naših kupaca je, korišćenjem “adijabatskih” uređaja za hlađenje, umanjio potrebnu količinu električne energije za hlađenje, za 1.400.000 kWh/godišnje, tj. za oko 70.000 EUR. Dodatna prednost je odsustvo rizika, da usled pucanja cevi dođe do curenja freona u atmosferu i velikog zagađenja.

Slična računica se može primeniti na naše Engel mašine za brizganje plastike, kao i na Piovan sušare za sušanje granulata.

Kompanija Neofyton PIOVAN partner

Kompanija Neofyton je PIOVAN partner za tržišta Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Nigerije i Kameruna. Piovan je velika internacionalna grupacija osnovana 1934. godine, sa preko 70 godina iskustva, sa ekspertizom u proizvodnji prateće opreme za brizganje plastike. Servis i prodaja opreme su obezbeđeni na četiri kontinenta (Evropa, Severna i Južna Amerika, Azija).

Jedna od odlika PIOVAN kompanije je i konstantna komunikacija sa kupcem kroz konstantnu tehničku pomoć i podršku. Klijent je uključen u rešenje od faze dizajniranja do ugradnje i puštanja u rad postrojenja.

Neofyton youtube kanal

Neofyton isporučuje usluge po sistemu „ključ u ruke“

Od projektovanja sistema do puštanja mašina u rad i obuke

Neofyton partneri

Ponosni članovi

Pišite nam

2 + 10 =