Izaberite stranicu

Transport plastičnog granulata

Projektovanje

Optimizacija

Finansijska rešenja

Servisi

Praktična obuka

Modeli za transport plastičnog granulata

Jednofazni usisivači S serije

Piovan-ova serija jednofaznih usisivača S serije omogućava automatski transport granula do koša za sušenje, volumetrijskih i gravimetrijskih blendera i mašina za obradu.
S serija jednofaznih usisivača bunkera sadrži vakum motore. Oni mogu da prenesu do 200 kg/h materijala na razdaljini do 20 m. Usisivači S serije opremljeni su novom upravljačkom tastaturom koja obuhvata moćan mikroprocesor.
Ekran i tastatura pružaju jednostavan i brz pristup svim funkcijama. RS485 serijski komunikacioni port (modbus protokol) uključen je kao standardna komponenta.

Visoka pouzdanost Piovan-ovih jednofaznih usisivača obezbeđena je preko dva uređaja uključena u standardnu konfiguraciju, koji znatno produžavaju radni vek vakum pumpi:

 • funkcija mekog pokretanja (soft start), koja smanjuje habanje četkica i rizik od oštećenja motora
 • znaci upozorenja koji ukazuju na potrebu zamene četkica

Standardna verzija:

 • 1 kW dvotaktni motor vakum uređaja
 • filter od papira ili tekstila
 • automatski uređaj za čišćenje filtera (komprimovanim vazduhom)
 • ispust za vazduh čistača filtera i vratanca za osmatranje sa mrežastom zaštitom od nerđajućeg čelika
 • magnetni senzor nivoa
 • upravljačka kutija sa tastaturom, uključujući serijski port i LED lampe za pokazivanje radnog statusa i alarma
 • aluminijumska flašna prirubnica koja omogućava rotaciju od 360° za fleksibilno pozicioniranje

Opcije:

 • VP ventil za proporcionisanje
 • zvučni alarm

Benefiti

 • nema rizika od kontaminacije materijala i korozije
 • nema stagnacije granula
 • maksimalna performansa u svakom ciklusu punjenja
 • potpuna sigurnost
 • lako čišćenje
 • manipulisanje svim granuliranim materijalima
 • funkcija mekog pokretanja
 • znaci upozorenja

Saznajte više (PDF 1.61 MB)

F serija vakumskih jedinica

F vakum pumpe, sa snagom u rasponu od 1,5 do 11 kW, pokrivaju proizvodnu paletu do 1500 kg/h i transppornu razdaljinu od najviše 100 m.

Vakum pumpe mogu biti opremljene FZ kartridž filterom ili naročitim kompaktnim i efikasnim filter sistemima CF1, CF2 i CF3. CF filter kombinuje ciklonski efekat sa separacijom prašine i preporučuje se u slučaju transportovanja naročito prašnjavih materijala.

Benefiti

 • motori koji ne zahtevaju održavanje
 • nivo zvuka ispod 75 dB(A)
 • visoka efikasnost filtriranja
 • brze i pojednostavljene operacije čišćenja filtera
 • vertikalni dizajn koji zahteva malo podnog prostora

Saznajte više (PDF 1.61 MB)

Varyo serija vakumskih jedinica

Kontrolisano stvaranje vakuma

Varyo, linija vakumskih jedinica za transport smola automatski prilagođava cikluse utovara da bi se eliminisao mehanički stres na polimer i smanjila potrošnja struje.

Centralne vakumske jedinice u stalnom su radnom stanju, i kad se koriste i kad su u pripremnom stanju. Varyo može da krene i zaustavi se po potrebi, bez ugrožavanja predviđenog roka trajanja i pouzdanosti kompresora/pumpe ili pogonskog motora. Transportni sistem za smolu stavlja materijal pod mehanički/fizički stres. Posledica toga je stvaranje praha. Odgovarajuća brzina transportovanja u cevi je ono što se postiže Varyo jedinicom. u zavisnosti od razdaljine, elevacije i količine materijala koji se tranpsortuje, Varyo može da se podesi tako da obezbeđuje odgovarajući vakum za samu početnu fazu ciklusa punjenja, kada materijal počinje da se kreće, za srednju fazu, kada materijal mora da napuni vakumski prijemnik, i za krajnju fazu, kada linija mora da se isprazni. Ove faze zahtevaju različite jačine vakuma u skladu sa različitim trajanjima, u zavisnosti od dužine, elevacije i kapaciteta.

Benefiti

 • energetski efikasna operacija
 • smanjeno stvaranje prašine
 • prilagođavanje vakuma pojedinačnom prijemniku
 • redovno održavanje smanjeno za 50%
 • primenljivost na bilo koji Piovan-ov centralni transportni sistem za smolu (Easy3 ili centralne sisteme za transport smole sa PLC upravljanjem)
 • optimizovan transport materijala na kratke i duge razdaljine. U zavisnosti od udaljenosti od skladišta, Varyo optimizuje sve parametre operacije, uključujući korišćenje energije za prenos materijala

Saznajte više (PDF 1.61 MB)

Prijemnici Easy3 sistema

Centralizovano upravljanje i nov koncept prijemnika materijala

Serijski vezani elementi komunikacionog sistema Easy3, zajedno sa širokom paletom prijemnika granula sa zapreminom od 1,5 do 140 litara.
Postoje tri verzije vakum prijemnika: prijemnik granula isključivo od nerđajućeg čelika (C modeli), verzija sa 3 staklena prozora (SR modeli) i u konfiguraciji sa staklenim delom (GR jedinice). Pored toga, paleta obuhvata i specifične verzije za obradu na visokim temperaturama ili za abrazivne materijale. Prijemnici mogu da rade nezavisno ili da budu uključeni u centralizovan transprotni sistem Easy3.

Glavne karakteristike:

 • delotvorne i brze operacije čišćenja (nov dizajn prijemnika i filter seta koji omogućava lako otvaranje poklopca bez isključivanja električnih kablova i vakum cevi)
 • savršeno zaptivanje (nov dizajn ispusnog poklopca, opremljen specijalnom zaptivnom otpornom na habanje)
 • smanjeno održavanje i velika pouzdanost filtera
 • garantovano funkcionisanje megnetskog senzora, integrisanog u upravljačku kutiju i fabrički pretpodešenog
 • maksimalna lakoća upotrebe (ekskluzivna kompaktna kutija koja sadrži električne kablove i pneumatske komponente)
 • dug period upotrebe

Opcije:

 • ketridž filter
 • filter od tkanine
 • tastatura
 • zvučni alarm
 • proporcionalni ventil
 • ventil za NAS sisteme

Benefiti

 • efikasne i brze operacije čišćenja
 • cela konstrukcija od nerđajućeg čelika
 • centralni ulaz za materijale
 • metalni zastor za odvajanje materijala koji ne zahteva održavanje
 • stakleni prozori za vizuelni uvid
 • stakleni rukav za povećan vizuelni uvid
 • slobodno orijentisanje gornjih i donjih sekcija

Saznajte više (PDF 1.61 MB)

Pureflo prijemnici

PureFlo eliminiše potrebu za običnim održavanjem vakum prijemnika (čišćenje filtera) i povećava kapacitet transporta celog sistema.
Plastične granule se kreću kroz prenosne cevi nošene strujom vazduha koju stvara negativni pritisak u vakumskoj jedinici.
Brzina kretanja plastičnih granula za vreme transporta dostiže između 15 metara/sekundi na polaznoj tački i 25 metara/sekundi na kraju linije.

U konvencionalnom rešenju, plastična granula ulazi u prijemnik krajnjom brzinom, tj. sa 25 metara/sekundi, i zaustavlja se udarom o unutrašnje zidove prijemnika.
Inovativni i jedinstveni dizajn PureFlo prijemnika omogućava plastičnim granulama da ne zadržavaju krajnju brzinu kretanja celim putem do prijemnika, nego da se čitava njihova kinetička sila narasla tokom transporta raspe na krivini pod pravim uglom. Granule padaju u prijemnik, gde imaju rezidualnu brzinu od 1 metra/sekundi. Ona usmerava njihovo kretanje na dno prijemnika, gde vazduh postepeno gubi pritisak i brzinu.

Benefiti:

1. Jednostavnost

 • nema problema sa zapušenim filterima
 • pojednostavljen pristup
 • nema održavanja
 • minimalizovano čišćenje

2. Efikasnost

 • povećan kapacitet opterećenja
 • eliminacija ciklusa čišćenja
 • otpornost na abraziju
 • nema praškastog zagađenja

3. Ekonomičnost

 • minimalni troškovi instalacije
 • nema rezervnih delova
 • smanjeni poslovi održavanja
 • nema prekida rada zbog održavanja

Saznajte više (PDF 1.61 MB)

Ryng monitoring proizvodnje

Univerzalan uređaj za monitoring proizvodnje

Izuzetno jednostavan sistem za merenje produktivnosti i efikasnosti linije za punjenje.
Da bi se rukovaocima omogućilo momentalno i precizno merenje količine transportovanog materijala od kontejnera do koša, i preduzimanje blagovremnih koraka na radnim parametrima mašine, a – iznad svega – mogućnost raspolaganja informacija o efektivnoj produktivnosti mašine, Piovan je projektovao i proizveo poseban sistem za praćenje proizvodnje nazvan “Ryng”.
Ryng je konstruisan kao komponenta koja se ubacuje između kontejnera za punjenje i koša za skladištenje u koji je postavljen visoko-precizan merni instrument.
Sistem koristi sopstveni softver, koji radi na osnovu specifičnih algoritama koji “filtriraju” i “tumače” podatke koje prikuplja i kao rezultat pokazuje stvarnu količinu prenetog materijala. Ryng zapravo meri količinu materijala koji kontejner tovari u KOŠ, daje informaciju neposredno sa mesta operacije i time omogućava poređenje u realnom vremenu između očekivane proizvodnje i stvarne proizvodnje mašine.
Pored toga, softver je programiran da isključi ili smanji na minimum bilo kakve fluktuacije merenja koji bi mogle biti izazvane neizbežnim vibracijama koje se osećaju u celom sistemu punjenja zbog normalnog rada mašine. Tako ovaj sistem postiže visoko precizna merenja (sa maksimalnom stopom greške manjom od 1%).

Benefiti

 • praćenje potrošnje materijala u realnom vremenu
 • upravljanje proizvodnim serijama
 • statistika obima proizvodnje
 • primenjivost na svaki uređaj za punjenje
 • daljinsko upravljanje preko Winfactory 4.0 konekcije

Saznajte više (PDF 1.61 MB)

Easylink+ - automatske stanice za distribuciju

 iii Jednostavno, pouzdano, efikasno

Nova paleta Easylink+ ima najsavremeniji sistem za čišćenje integrisan u donji ulaz kako bi garantovao savršeno čišćenje glavnih poluga i sprečio kontaminaciju. Nove glavne poluge proizvedene su specijalnim tretmanom očvršćavanja za još veću otpornost na habanje.

Potreban podni prostor je minimalan čak i za najveće modele sa 60 ulaza/izlaza. Easylink+ ima kompaktan, vertikalan dizajn sa pokretnim delovima koji su van domašaja rukovaoca, što optimalno obezbeđuje njegovu bezbednost. U slučaju aplikacija u kojima je od velike važnosti odsustvo kontaminacije, klizna vrata mogu se instalirati na svakom izlazu, kao barijera protiv rezidualnih granula. Pneumatske pozicije fitinga enkoderski se kontrolišu da bi se obezbedila pravilna selekcija izvora materijala. Motori su opremljeni inverterima za brze, precizne pokrete.

Easylink+ stanica može da upravlja čak sa 60 izvora i 60 destinacija, a može da bude konfigurisana korišćenjem svih ili samo nekih od ulaza i izlaza, zadržavajući opciju kasnijih proširenja otvorenom.

Easylink+ je ključan za pouzdanu i potpunu sledljivost materijala.

Integracija sa Winfactory 4.0 omogućava:

 • maksimalna sledljivost materijala
 • automatsko podešavanje vremena transporta i čišćenja linije
 • praćenje lagera sirovina automatizovanom funkcijom poručivanja
 • daljinska veza sa pokretnim uređajima

Benefiti

 • nema kontaminacije zahvaljujući najsavremenijoj proceduri čišćenja cevi
 • velika otpornost na habanje
 • pojednostavljeno održavanje
 • potpuna sledljivost materijala
 • minimalno zauzimanje podnog prostora i maksimalna pristupačnost
 • izuzetna prlagodljivost zahvaljujući velikom rasponu prečnika – 40mm, 50mm, 60mm, 76mm – i velikom broju mogućih kombinacija ulaz/izlaz

Saznajte više (PDF 1.61 MB)

Handlink ručne stanice za distribuciju

Brze i lake operacije

Handlink je ručna stanica za distribuciju materijala opremljena najnovijim brzim spojnicama. Ono što ove spojeve čini različitima je odsustvo zaptivke koja bi mogla da dođe u dodir sa plastičnim granulama i dovede do moguće kontaminacije, a čime se sprečava bilo kakav rizik od smanjenja performanse sistema za punjenje zbog gubitka vakuma. Sa ovim novim Handlink distributivnim elementima, nerđajući čelik je jedini materijal koji dolazi u dodir sa plastičnim komadićima.

Postupak spajanja/priključivanja brz je i lak i može se izvesti jednom rukom. Da bi se zadovoljile potrebe klijenata, osnovna verzija sa mesinganim spojnicama sa navojem i bez sistema označavanja još uvek je dostupna. Handlink+ opremljen je sistemom označavanja na bazi RFID sistema koji obuhvata lokalni LED da bi se odmah video status spoja.

Sistem označavanja omogućava preliminarnu proveru ujednačenosti. Ako upravljački sistem stanice za punjenje Easy 3+ otkrije nepravilan spoj izvora i destinacije, ciklus punjenja ne može da počne, a time se izbegava bilo kakva greška ili rizik od kontaminacije. Handlink+ sistem za označavanje takođe uvode funkciju prepoznavanja poklopaca.

Zahvaljujući ovoj dodatnoj karakteristici, moguće je izbeći propuštanje nekog ciklusa punjenja zbog otvorenih linija materijala. U slučaju nedostajućeg poklopca javlja se specifičan alarm i rukovalac može da preduzme korektivnu meru bez rizikovanja da ugrozi čitav rad sistema za punjenje. Sistem označavanja osmišljen je tako da bude potpuno integrisan sa Easy 3 i Easy3+ kontrolama, ali se specijalizovane verzije mogu ostvariti za kastomizirane sisteme punjenja sa PLC upravljanjem.

Benefiti

 • spajanje i rukovanje jednom rukom
 • odsustvo dodira bilo kakvih zaptivki sa materijalom, pa tako i rizika od kontaminacije ili nepostojanja vakuma zbog istrošenosti zaptivke
 • indikacija pravilnog spoja zahvaljujući RFID sistemu označavanja, da bi se izbegle greške
 • otkrivanje prisustva poklopaca za zatvaranje

Saznajte više (PDF 1.61 MB)

Kategorije

Feeding & Conveying

Transport plastičnog granulata

Drying & Dehumidifying

Sušenje i odvlaživanje

Dosing & Blending

Doziranje i mešanje

Granulation

Granulatori

Temperature Control

Kontrola temperature

Software

Softver

Lab-Tech

Merenje acetaldehida u PET predformama

Penta

Proizvodi kompanije PENTA

Svetski lider u proizvodnji prateće opreme za industriju plastike

PIOVAN grupa je svetski lider u razvoju i proizvodnji pomoćnih sistema za automatizaciju skladištenja, transporta i prerade polimera, plastike i hrane, pružanju inženjerskih rešenja i servisnih usluga. Od silosa na otvorenom do centralizovanih sistema za hranjenje: dizajniraju i proizvode integrisana i fleksibilna rešenja za sve vrste plastike. Posvećeni kupcima i inovacijama, razvoju i budućim trendovima, teže da svoju profesionalnost usmere ka zadovoljenju kupčevih zahteva. Činjenica koja PIOVAN izdvaja od konkurencije je izrada gotovo svih elemenata i pod-sklopova u matičnoj kompaniji. Na osnovu ovako koncipirane razvojne strategije danas iza znaka PIOVAN stoji kvalitet, pouzdanost i ekonomičnost.

O kompaniji PIOVAN (PDF 6.89 MB)

Oblasti primene

AUTOINDUSTRIJA

Bez obzira da li želite da se takmičite na globalnom nivou, smanjite težinu komponenata ili se pridržavate strogih ekoloških propisa, pomoću naših rešenja i mašina, postići ćete najbolje rezultate u svim oblastima automobilske industrije – od faze razvoja do pouzdane i precizne masovne proizvodnje (elektronike, rasvete, enterijera, karoserije, klimatizacije, kompozita, poklopaca za motor, sigurnosnih i upravljačkih delova itd.)

pogledajte video (ENGEL duo 11050H/4550M/1500 Combi M)
pogledajte video (Engel Duo Organomelt)
pogledajte video (Engel V duo 700)

pogledajte video (ENGEL duo 800 automotive)

 

PAKOVANJE

 

Vaša komparativna prednost u industriji ambalaže: ENGEL packaging nudi vam savršeno projektovane mašine za brizganje i ključ-u-ruke rešenja za efikasnu, profitabilnu i čistu proizvodnju artikala za pakovanje bilo kog oblika, veličine ili boje.

pogledajte video (victory 180 – proizvodnja čepova)

TELETRONIKA

Više brzine: U proizvodnji elektronskih i telekomunikacionih uređaja, stalni zadatak je da se u svakom trenutku brzo reaguje na kratke proizvodne cikluse i svakodnevne tehničke izazove. ENGEL teletronics je vaš stručni partner kad su u pitanju najnovije mašine koje vam omogućavaju da držite korak sa ovom dinamičnom oblašću industrije. A mi ćemo vam pomoći da budete u vrhu globalnog tržišta dizajnom, funkcionalnošću, minijaturizacijom i spremnošću za isporuku.

 

MEDICINA

Kada je reč o zdravlju i kvalitetu života: Svojim mašinama za brizganje plastike, ENGEL medical će uvek zadovoljavati specifične uslove osetljive industrije medicinskih proizvoda. Mi nudimo savršenu bezbednost, apsolutnu kompatibilnost sa proizvodnjom u čistoj sobi i preciznost, kao i potpunu dokumentovanost i sledljivost u procesu proizvodnje.

pogledajte video (e victory 80 baze igala za 1 ml špriceve)

 

TEHNIČKA PLASTIKA

Impresivan dizajn, moderna inženjerska rešenja sa lakim materijalom, ekonomična efikasnost: ENGEL technical moulding omogućava vam da brzo pripremite za globalno tržište svoje inovativne proizvode za svakodnevnu upotrebu. Na kraju krajeva, kao iskusan davalac kompletnih usluga, imamo know-how za konfiguraciju fleksibilnih, potpuno automatizovanih mašina za brizganje plastike upravo za vašu specifičnu oblast proizvodnje.

 

Kompanija Neofyton PIOVAN partner

Kompanija Neofyton je PIOVAN partner za tržišta Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Nigerije i Kameruna. Piovan je velika internacionalna grupacija osnovana 1934. godine, sa preko 70 godina iskustva, sa ekspertizom u proizvodnji prateće opreme za brizganje plastike. Servis i prodaja opreme su obezbeđeni na četiri kontinenta (Evropa, Severna i Južna Amerika, Azija).

Jedna od odlika PIOVAN kompanije je i konstantna komunikacija sa kupcem kroz konstantnu tehničku pomoć i podršku. Klijent je uključen u rešenje od faze dizajniranja do ugradnje i puštanja u rad postrojenja.

Neofyton youtube kanal

Neofyton isporučuje usluge po sistemu „ključ u ruke“

Od projektovanja sistema do puštanja mašina u rad i obuke

Neofyton partneri

ifw
Oerlikon

Proud members