Izaberite stranicu

Software

Projektovanje

Optimizacija

Finansijska rešenja

Servisi

Praktična obuka

Softveri

Winfactory 4.0

Softver za nadzor digitalne fabrike

Winfactory 4.0 je softver za kontrolu proizvodnog procesa i upravljački softver razvijen u firmi Piovan, dizajniran za nadzor digitalne fabrike.

Integracija proizvodnje, distribucije i IT sistema u proizvodnji kamen je temeljac koncepta pametne fabrike. Piovan ga sprovodi u praksi dalje razvijajući svoj softver za kontrolu procesa i upravljanje u skladu sa smernicama Industry 4.0. Ovaj nov proizvod objedinjuje tipične Winfactory nadzorne funkcije sa širokom skalom novih, konstruktivnih funkcija za sisteme po meri kupca.

Nove karakteristike obuhvataju:

 • bolju kontrolu proizvodnog procesa: zahvaljuju sistemu praćenja materijala, koji omogućava klijentu da u svakom trenutku zna koja partija sirovine je ransformisana u gotov proizvod i gde se svaka partija nalazi u okviru procesa proizvodnje.
 • interaktivnost i upotrebljivost: priručnici za rad svake mašine sada su dostupni onlajn, a klijent može da preuzme bilo koji dokument u vezi sa mašinom (interna uputstva za upotrebu, izveštaji o servisiranju itd.). U slučaju alarma klasifikovanog kao kritično, pojedini klijenti mogu da dobiju i e-mail poruku.
 • fleksibilna, sigurna kontrola pristupa: profil svakog korisnika može se podesiti sa više detalja i infomacija, a privilegije pristupa mogu da se dodele na fleksibilnoj osnovi primenom različitih kriterijuma (u zavisnosti od uređaja, opreme itd.). Sigurnost je garantovana funkcijama kao što je auto log-off.
 • najsavremeniji alati za analizu, prilagodljivi potrebama klijenta: paket obuhvata alate za kontrolu performansi, kao što je alat za praćenje performansi transprotnog sistema i stepena iskorišćenosti i alati za analizu i dijagnostiku, kao trendovi po meri klijenta, koji omogućavaju kombinaciju i poređenje različitih promenljivih, ili Pareto dijagram za analizu najčešćih alarma.
 • integrisano upravljanje: upravljanje i terminsko planiranje  recepture proizvodne linije i uvedeno je po grupama mašina, za brže, koherentnije upravljanje celim sistemom, kroz automatizaciju rutinskih procedura.
 • komunikacija i razmena podataka: WebService sada je dostupan za onlajn razmenu podataka sa MES, ERP ili nadzornim sistemima klijenata. WebService je odabran zato što je to fleksibilno, univerzalno rešenje, nezavisno od programskog jezika ili hardvera koji se koristi.
 • alati za optimizaciju korišćenja energije: prvi korak u pametnom planiranju štednje energije je saznati tačno koliko se energije stvarno koristi; da bi se to postiglo, Piovan je razvio Winenergy, alat za praćenje energije u Winfactory. Winenergy može da se koristi univerzalno i da se primenjuje na sve klijentove potrošače električne energije, što znači ne samo Piovan-ove uređaje nego i, na primer, procesne mašine, prateće usluge i osvetljenje, sistemi grejanja ili klima uređaji.

Pozovite za više informacija

Winenergy

Praćenje i analiza energetske efikasnosti

Winenergy je sistem za praćenje i analizu potrošnje energije koji sadrži vlasnički softver povezan sa nizom mernih instrumenata sposobnih da detektuju podatke u vezi sa raznim fizičkim veličinama, kao što su energija, struja, termalna energija, protok fluida, temperatura.

Sa Winenergy sistemom, moguće je merenje u realnom vremenu mnoštva vektora i energetskih tokova koji se koriste u svakom radnom okruženju.

Ovaj sistem, koji se sastoji od hardvera i softvera, može da prikuplja podatke u vezi sa:

 • upotrebljenom električnom energijom
 • termalnom energijom
 • brzinom protoka tečnosti i gasova
 • temperaturom

Preko Winenergy sistema, mapira se efikasnost kompanije, sa identifikacijom oblasti energetske ne-efikasnosti.

Pozovite za više informacija

Kategorije

Feeding & Conveying

Transport plastičnog granulata

Drying & Dehumidifying

Sušenje i odvlaživanje

Dosing & Blending

Doziranje i mešanje

Granulation

Granulatori

Temperature Control

Kontrola temperature

Software

Softver

Lab-Tech

Merenje acetaldehida u PET predformama

Penta

Proizvodi kompanije PENTA

Svetski lider u proizvodnji prateće opreme za industriju plastike

PIOVAN grupa je svetski lider u razvoju i proizvodnji pomoćnih sistema za automatizaciju skladištenja, transporta i prerade polimera, plastike i hrane, pružanju inženjerskih rešenja i servisnih usluga. Od silosa na otvorenom do centralizovanih sistema za hranjenje: dizajniraju i proizvode integrisana i fleksibilna rešenja za sve vrste plastike. Posvećeni kupcima i inovacijama, razvoju i budućim trendovima, teže da svoju profesionalnost usmere ka zadovoljenju kupčevih zahteva. Činjenica koja PIOVAN izdvaja od konkurencije je izrada gotovo svih elemenata i pod-sklopova u matičnoj kompaniji. Na osnovu ovako koncipirane razvojne strategije danas iza znaka PIOVAN stoji kvalitet, pouzdanost i ekonomičnost.

O kompaniji PIOVAN (PDF 6.89 MB)

Oblasti primene

AUTOINDUSTRIJA

Bez obzira da li želite da se takmičite na globalnom nivou, smanjite težinu komponenata ili se pridržavate strogih ekoloških propisa, pomoću naših rešenja i mašina, postići ćete najbolje rezultate u svim oblastima automobilske industrije – od faze razvoja do pouzdane i precizne masovne proizvodnje (elektronike, rasvete, enterijera, karoserije, klimatizacije, kompozita, poklopaca za motor, sigurnosnih i upravljačkih delova itd.)

pogledajte video (ENGEL duo 11050H/4550M/1500 Combi M)
pogledajte video (Engel Duo Organomelt)
pogledajte video (Engel V duo 700)

pogledajte video (ENGEL duo 800 automotive)

 

PAKOVANJE

 

Vaša komparativna prednost u industriji ambalaže: ENGEL packaging nudi vam savršeno projektovane mašine za brizganje i ključ-u-ruke rešenja za efikasnu, profitabilnu i čistu proizvodnju artikala za pakovanje bilo kog oblika, veličine ili boje.

pogledajte video (victory 180 – proizvodnja čepova)

TELETRONIKA

Više brzine: U proizvodnji elektronskih i telekomunikacionih uređaja, stalni zadatak je da se u svakom trenutku brzo reaguje na kratke proizvodne cikluse i svakodnevne tehničke izazove. ENGEL teletronics je vaš stručni partner kad su u pitanju najnovije mašine koje vam omogućavaju da držite korak sa ovom dinamičnom oblašću industrije. A mi ćemo vam pomoći da budete u vrhu globalnog tržišta dizajnom, funkcionalnošću, minijaturizacijom i spremnošću za isporuku.

 

MEDICINA

Kada je reč o zdravlju i kvalitetu života: Svojim mašinama za brizganje plastike, ENGEL medical će uvek zadovoljavati specifične uslove osetljive industrije medicinskih proizvoda. Mi nudimo savršenu bezbednost, apsolutnu kompatibilnost sa proizvodnjom u čistoj sobi i preciznost, kao i potpunu dokumentovanost i sledljivost u procesu proizvodnje.

pogledajte video (e victory 80 baze igala za 1 ml špriceve)

 

TEHNIČKA PLASTIKA

Impresivan dizajn, moderna inženjerska rešenja sa lakim materijalom, ekonomična efikasnost: ENGEL technical moulding omogućava vam da brzo pripremite za globalno tržište svoje inovativne proizvode za svakodnevnu upotrebu. Na kraju krajeva, kao iskusan davalac kompletnih usluga, imamo know-how za konfiguraciju fleksibilnih, potpuno automatizovanih mašina za brizganje plastike upravo za vašu specifičnu oblast proizvodnje.

 

Kompanija Neofyton PIOVAN partner

Kompanija Neofyton je PIOVAN partner za tržišta Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Nigerije i Kameruna. Piovan je velika internacionalna grupacija osnovana 1934. godine, sa preko 70 godina iskustva, sa ekspertizom u proizvodnji prateće opreme za brizganje plastike. Servis i prodaja opreme su obezbeđeni na četiri kontinenta (Evropa, Severna i Južna Amerika, Azija).

Jedna od odlika PIOVAN kompanije je i konstantna komunikacija sa kupcem kroz konstantnu tehničku pomoć i podršku. Klijent je uključen u rešenje od faze dizajniranja do ugradnje i puštanja u rad postrojenja.

Neofyton youtube kanal

Neofyton isporučuje usluge po sistemu „ključ u ruke“

Od projektovanja sistema do puštanja mašina u rad i obuke

Neofyton partneri

ifw

Ponosni članovi