Izaberite stranicu

Software

Projektovanje

Optimizacija

Finansijska rešenja

Servisi

Praktična obuka

Softveri

Winfactory 4.0

Softver za nadzor digitalne fabrike

Winfactory 4.0 je softver za kontrolu proizvodnog procesa i upravljački softver razvijen u firmi Piovan, dizajniran za nadzor digitalne fabrike.

Integracija proizvodnje, distribucije i IT sistema u proizvodnji kamen je temeljac koncepta pametne fabrike. Piovan ga sprovodi u praksi dalje razvijajući svoj softver za kontrolu procesa i upravljanje u skladu sa smernicama Industry 4.0. Ovaj nov proizvod objedinjuje tipične Winfactory nadzorne funkcije sa širokom skalom novih, konstruktivnih funkcija za sisteme po meri kupca.

Nove karakteristike obuhvataju:

 • bolju kontrolu proizvodnog procesa: zahvaljuju sistemu praćenja materijala, koji omogućava klijentu da u svakom trenutku zna koja partija sirovine je ransformisana u gotov proizvod i gde se svaka partija nalazi u okviru procesa proizvodnje.
 • interaktivnost i upotrebljivost: priručnici za rad svake mašine sada su dostupni onlajn, a klijent može da preuzme bilo koji dokument u vezi sa mašinom (interna uputstva za upotrebu, izveštaji o servisiranju itd.). U slučaju alarma klasifikovanog kao kritično, pojedini klijenti mogu da dobiju i e-mail poruku.
 • fleksibilna, sigurna kontrola pristupa: profil svakog korisnika može se podesiti sa više detalja i infomacija, a privilegije pristupa mogu da se dodele na fleksibilnoj osnovi primenom različitih kriterijuma (u zavisnosti od uređaja, opreme itd.). Sigurnost je garantovana funkcijama kao što je auto log-off.
 • najsavremeniji alati za analizu, prilagodljivi potrebama klijenta: paket obuhvata alate za kontrolu performansi, kao što je alat za praćenje performansi transprotnog sistema i stepena iskorišćenosti i alati za analizu i dijagnostiku, kao trendovi po meri klijenta, koji omogućavaju kombinaciju i poređenje različitih promenljivih, ili Pareto dijagram za analizu najčešćih alarma.
 • integrisano upravljanje: upravljanje i terminsko planiranje  recepture proizvodne linije i uvedeno je po grupama mašina, za brže, koherentnije upravljanje celim sistemom, kroz automatizaciju rutinskih procedura.
 • komunikacija i razmena podataka: WebService sada je dostupan za onlajn razmenu podataka sa MES, ERP ili nadzornim sistemima klijenata. WebService je odabran zato što je to fleksibilno, univerzalno rešenje, nezavisno od programskog jezika ili hardvera koji se koristi.
 • alati za optimizaciju korišćenja energije: prvi korak u pametnom planiranju štednje energije je saznati tačno koliko se energije stvarno koristi; da bi se to postiglo, Piovan je razvio Winenergy, alat za praćenje energije u Winfactory. Winenergy može da se koristi univerzalno i da se primenjuje na sve klijentove potrošače električne energije, što znači ne samo Piovan-ove uređaje nego i, na primer, procesne mašine, prateće usluge i osvetljenje, sistemi grejanja ili klima uređaji.

Pozovite za više informacija

Winenergy

Praćenje i analiza energetske efikasnosti

Winenergy je sistem za praćenje i analizu potrošnje energije koji sadrži vlasnički softver povezan sa nizom mernih instrumenata sposobnih da detektuju podatke u vezi sa raznim fizičkim veličinama, kao što su energija, struja, termalna energija, protok fluida, temperatura.

Sa Winenergy sistemom, moguće je merenje u realnom vremenu mnoštva vektora i energetskih tokova koji se koriste u svakom radnom okruženju.

Ovaj sistem, koji se sastoji od hardvera i softvera, može da prikuplja podatke u vezi sa:

 • upotrebljenom električnom energijom
 • termalnom energijom
 • brzinom protoka tečnosti i gasova
 • temperaturom

Preko Winenergy sistema, mapira se efikasnost kompanije, sa identifikacijom oblasti energetske ne-efikasnosti.

Pozovite za više informacija

Kategorije

Feeding & Conveying

Transport plastičnog granulata

Drying & Dehumidifying

Sušenje i odvlaživanje

Dosing & Blending

Doziranje i mešanje

Granulation

Granulatori

Temperature Control

Kontrola temperature

Software

Softver

Lab-Tech

Merenje acetaldehida u PET predformama

Penta

Proizvodi kompanije PENTA

Svetski lider u proizvodnji prateće opreme za industriju plastike

PIOVAN grupa je svetski lider u razvoju i proizvodnji pomoćnih sistema za automatizaciju skladištenja, transporta i prerade polimera, plastike i hrane, pružanju inženjerskih rešenja i servisnih usluga. Od silosa na otvorenom do centralizovanih sistema za hranjenje: dizajniraju i proizvode integrisana i fleksibilna rešenja za sve vrste plastike. Posvećeni kupcima i inovacijama, razvoju i budućim trendovima, teže da svoju profesionalnost usmere ka zadovoljenju kupčevih zahteva. Činjenica koja PIOVAN izdvaja od konkurencije je izrada gotovo svih elemenata i pod-sklopova u matičnoj kompaniji. Na osnovu ovako koncipirane razvojne strategije danas iza znaka PIOVAN stoji kvalitet, pouzdanost i ekonomičnost.

O kompaniji PIOVAN (PDF 6.89 MB)

Oblasti primene

Autoindustrija

Medicina

Pakovanje

Tehnička plastika

Teletronika

Energetska efikasnost

Energetska efikasnost u industriji je pojam koji je na našim prostorima postao bitan krajem 2008. i početkom 2009. godine, sa početkom svetske ekonomske krize. Većina privrednika je, do tada, najčešće deklarativno razmatrala trošak struje, kao bitan element kompletnog pregleda troškova. Pritom uticaj energetske efikasnosti na zagađenje prirode gotovo uopšte nije bio razmatran.

Kompanija Neofyton je među prvima u Srbiji i regionu počela aktivno prezentovanje značaja energetske efikasnosti, kako zbog smanjenja troškova proizvodnje, pa samim tim i povećanja profitne stope, tako i zbog podizanja svesti o ograničenosti resursa i širim ekološkim principima.

Ušteda energije korišćenjem Neofyton mašina

U poređenju sa direktnim konkurentima u sferi mašina za brizganje plastike, a korišćenjem standardne hidraulike u koju su ugrađene tzv. “smart” pumpe, naše mašine troše i do 50% manje energije. Korišćenjem servo-hidraulike, postoji potencijal za uštedu do čak 70%. Posedujemo veoma precizan uređaj za merenje potrošnje električne energije, kojim se to i dokazuje.

Kompanija Engel je bila prvi proizvođač mašina za brizganje plastike, još 2009. godine, koji je u svoj upravljački sklop uveo, kao standardnu opciju, stranicu za prikaz potrošnje struje – “Ecograph”, gde se navođenjem težine za svaki proizvod (kalup), u svim ciklusima dobija podatak, kako o ukupnoj potrošnji struje po satu, tako i o specifičnoj potrošnji struje po kilogramu prerađene plastike (kWh/kg).

Očuvanje životne sredine

Oprema koju zastupamo doprinosi OČUVANJU ŽIVOTNE SREDINE na nekoliko načina.
Kada govorimo o pratećoj opremi, a pre svega o čilerima za hlađenje vode našeg dobavljača Eurochille, kojima se temperira kako hidraulika i servo motori u mašinama, tako i kalupi (alati) u kojima se i formiraju gotovi proizvodi, čilerski sistemi koje mi prodajemo omogućavaju novi koncept hlađenja korišćenjem tzv. “adijabatskog efekta”.

U letnjem periodu hidraulika i servo motori mašina za brizganje zahtevaju hlađenje vodom temperature do 28°C. Korišćenjem tzv. “free cooling” uređaja sa “adijabatskim efektom”, hlađenje procesne vode se odvija bez korišćenja rashladnih kompresora (koji koriste freone za izmenu toplote). Izmena toplote, tj. hlađenje se odvija isključivo korišćenjem ventilatora, čime se postiže ušteda od 6 do 8 puta u odnosu na klasične čilere koji koriste kompresore sa freonom.

Jedan od naših kupaca je, korišćenjem “adijabatskih” uređaja za hlađenje, umanjio potrebnu količinu električne energije za hlađenje, za 1.400.000 kWh/godišnje, tj. za oko 70.000 EUR. Dodatna prednost je odsustvo rizika, da usled pucanja cevi dođe do curenja freona u atmosferu i velikog zagađenja.

Slična računica se može primeniti na naše Engel mašine za brizganje plastike, kao i na Piovan sušare za sušanje granulata.

Kompanija Neofyton PIOVAN partner

Kompanija Neofyton je PIOVAN partner za tržišta Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Nigerije i Kameruna. Piovan je velika internacionalna grupacija osnovana 1934. godine, sa preko 70 godina iskustva, sa ekspertizom u proizvodnji prateće opreme za brizganje plastike. Servis i prodaja opreme su obezbeđeni na četiri kontinenta (Evropa, Severna i Južna Amerika, Azija).

Jedna od odlika PIOVAN kompanije je i konstantna komunikacija sa kupcem kroz konstantnu tehničku pomoć i podršku. Klijent je uključen u rešenje od faze dizajniranja do ugradnje i puštanja u rad postrojenja.

Neofyton youtube kanal

Neofyton isporučuje usluge po sistemu „ključ u ruke“

Od projektovanja sistema do puštanja mašina u rad i obuke

Neofyton partneri

Ponosni članovi

Pišite nam

15 + 12 =