Izaberite stranicu

Sušenje i odvlaživanje

Projektovanje

Optimizacija

Finansijska rešenja

Servisi

Praktična obuka

Modeli za sušenje i odvlaživanje

G-ESN sušenje vrelim vazduhom

Jednostavna funkcionalnost

G i ESN serija sušara vrelim vazduhom koriste se za uklanjanje površinske vlage sa ne-higroskopnih termoplastičnih materijala; pogodna je za aplikacije koje podrazumevaju veliki utrošak materijala. Grejač, duvaljka i kontrolni uređaji fiksirani su na strani koša za sušenje i tako čine jednu jedinicu za sušenje.
ESN generator vrelog vazduha je zasebna jedinica, povezana sa izolovanim košem za sušenje pomoću specijalnih fleksibilnih ili krutih cevi otpornih na visoke temperature.
Sušara vrelim vazduhom i koš obično se postavljaju na pod i mogu da opslužuju jednu ili više proizvodnih mašina. Kontrolu temperature izvodi elektronski termostat, a sigurnosni termostat dostupan je na zahtev.

REŠENJA PRILAGOĐENA KLIJENTU:

G serija – fleksibilna konfiguracija:

 • može da se instalira direktno na mašine za brizganje plastike, ekstrudere ili na kolica radi pokretljivosti
 • generator vrelog vazduha je zasebna jedinica
 • može da opslužuje jednu ili više prizvodnih mašina
 • koševi kapaciteta od 10 do 3000 dm3

ESN serija – fleksibilna konfiguracija:

 • koševi se proizvode od nerđajućeg čelika radi izbegavanja rizika od kontaminacije i korozije
 • precizna konstrukcija (nema termalne disperzije, distribucija toplote unutar koša je homogena)

Benefiti

 • optimalne performanse
 • fleksibilnost
 • pauza za hlađenje
 • precizna kontrola
 • koševi za sušenje od nerđajućeg čelika

Saznajte više (PDF 456 KB)

DPA sušenje komprimovanim vazduhom

Kompaktno i energetski efikasno

Nove Piovan-ove sušare DPA serije koriste komprimovan vazduh za tretman higroskopnih polimera. Šest modela, sa kapacitetom sušenja od 0,5 do 25 kg/h i prosečnom vrednošću tačke rose od -25°C (može da se proširi do -40°C u konfiguraciji sa desikantskim tornjevima).

Optimizacija potrošnje energije:
Upravljanje vazduhom moguće je na 7 nivoa, samopodešavanjem funkcionisanja sušare u skladu sa kvalitetom prisutnog materijala. Sistem tako izbegava razbacivanje energije i komprimovanog vazduha. DPA sušare mogu da budu opremljene uređajem za pametnu uštedu energije – Intelligent Material Drying (IMD): on osigurava optimalno upravljanje procesom sušenja u kome se izbegava pregrevanje ili termalna degradacija. On upravlja zadatom vrednošću, zasnovanom na potrošnji granula i automatski smanjuje strujanje vazduha kroz koš, a time i potrošnju potrebne energije (Plus funkcija).

Samopodešavanje radnih parametara:
Zahvaljujući bazi podataka o materijalima, obuhvaćenoj standardnom konfiguracijom, upravljački sistem automatski reguliše procesne uslove kada je materijal odabran i prolaznost po satu podešena. Otvorena baza podataka o materijalima, koja sadrži 50 materijala zajedno sa prethodno definisanim pretpodešanim vrednostima za optimalnu obradu, može da se modifikuje, prilagođava individualnim potrebama i da se integriše sa novim podacima u skladu sa klijentovom proizvodnjom.

Upravljanje pravilnim odvlaživanjem:
Elektronski sistem DPA sušara sadrži funkciju kontrole sušenja. Ona stalno proverava vremena punjenja koševa za sušenje i vremena sušenja i ukazuje na kritične događaje.

Maksimalna mogućnost nadgledanja:
Koš za sušenje opremljen je uklonjivim difuzionim levkom, za operacije čišćenja i za jednostavne i brze promene materijala.

Tačke rose do -40°C:
Zahvaljujući tornjevima sa desikantima (opciono), koji dozvoljavaju proširenje polja primene ove jedinice. Proces regeneracije izvodi se bez toplote, dovodom komprimiranog vazduha.

Benefiti

 • dvostruka optimizacija potrošnje u skladu sa tipom proizvodnje
 • samopodešavanje radnih parametara
 • tačke rose do -40°C
 • kontrola pravilnog odvlaživanja
 • otvorena baza podataka o materijalima
 • maksimalna mogućnost inspekcije

Saznajte više (PDF 456 KB)

HR sušare sa silikom

Efikasnost rada uz najmanje moguće troškove

Primenom tehnologije rotora za isušivanje, HR serija sušara u stanju je da osigura maksimalnu energetsku efikasnost i raznovrsnost aplikacija u proizvodnji malog i srednjeg obima. Vazdušna struja od 50 do 300 m3/h, sa konstantnom vrednošću tačke rose. Desikant (zeolitno molekularno sito) nanesen je na ununtrašnju površinu strukture pčelinjeg saća, garantujući veliki apsorpcioni kapacitet i nultu emisiju prašine. Stalan proces regeneracije i faza hlađenja u zatvorenom krugu obezbeđuju visoku performansu i stalu tačku rose.

REŠENJA PRILAGOĐENA KLIJENTU:

Raznovrsnost aplikacija koje štede energiju:
Nema troškova za potrošnju ili priključivanje rashladne vode ili komprimovanog vazduha. Ovoj jedinici samo je potrebna struja za rad.

Pametno upravljanje energijom:

 • rešenje sa honeycomb rotorom i potpuno obnavljanje regeneracionog vazduha
 • pametan nadzornik energije: u skladu sa stvarnim zahtevima mašine, IES (integrisana rešenja za očuvanje životne sredine) optimizuje i podešava korišćenje energije
 • pametno sušenje materijala: optimizuje i podešava korišćenje energije da bi se sprečila termalna degradacija materijala ili preterano sušenje 

Fleksibilna i modularna konfiguracija:
Koševi kapaciteta od 100 do 800 dm³. Koš za sušenje može da se instalira na mašinu za obradu ili pored nje, ili da se stavi na kolica. Verzije sa jednim ili više koševa su dostupne. HR serija opremljena je mikroprocesorskim sistemom koji održava odabranu temperaturu stalnom. Na upravljačkoj tastaturi moguće je prikazati i podešavati parametre i režime rada, kao i videti poruke upozorenja. Kada je temperatura procesa odabrana, mikroprocesor automatski postavlja sigurnosnu temperaturu u okviru čitavog raspona funkcionalnih temperatura, obezbeđujući tako maksimalnu sigurnost rada.

Benefiti

 • smanjenje i za 30% potrošnje električne energije
 • stalna tačka rose
 • rad sa kontrolisanom tačkom rose bez sonde za određivanje tačke rose
 • nema potrebe za rashladnom vodom
 • rekuperator toplote
 • garantovano odsustvo prašine i onečišćenja materijala
 • patentiran dizajn kola sušenja 

Saznajte više (PDF 456 KB)

DS 503-507 sušenje u jednom tornju za isušivanje

Kompaktan dizajn, efikasno sušenje

Modeli sa jednim tornjem za isušivanje, sa strujanjem vazduha do 80 m³/h sposobni za rad na tačkama rose do –35°C. Temperatura procesnog vazduha je do 150°C (200°C za HT verziju).

REŠENJA PRILAGOĐENA KLIJENTU:

Kompaktan dizajn

Jednostavna upotreba:

 • svi značajni parametri i modaliteti funkcionisanja mogu se podešavati sa istog mikroprocesorskog kontrolnog panela
 • jasne informacije: ekran pokazuje radnu temperaturu, ciljnu vrednost i  poruke alarma

Mogućnost integrisanja:
Svi modeli mogu biti opremljeni serijskim interfejs priključkom za povezivanje sa sistemom za nadgledanje.

Fleksibilna i modularna konfiguracija:

 • može da se poveže sa koševima kapaciteta do 200 dm³
 • može da se instalira na procesnu mašinu ili da se stavi na kolica
 • sistem sa više koševa

Benefiti

 • visoko efikasan materijal za isušivanje
 • velik kapacitet i duvaljke vazduha pod pritiskom
 • sigurnosni uređaji u skladu sa evropskim standardima
 • regulacioni ventil za procesni vazduh
 • filteri velikog kapaciteta

Saznajte više (PDF 456 KB)

DP 604-615 - sušenje u tornju sa duplim desikantom

Preciznost i modularnost

Modeli tornjeva sa duplim desikantom, sa brzinom vazdušne struje od 50 do 150 m3/h, dopremaju vazduh na tački rose ispod –50°C. Temperatura procesnog vazduha može da se podesi do 200°C (HT verzija).

REŠENJA PRILAGOĐENA KLIJENTU:

Preciznost:
Elektronsko upravljanje temperaturom procesa sa samopodešavajućim PID algoritmom koji osigurava visoku preciznost.

Lako korišćenje:

 • jednostavan i kompletan interfejs rukovaoca
 • upravljanje mikroprocesorom
 • veliki ekran dostupan na jeziku korisnika. Pokazuje status funkcionisanja mašine kao i moguće alarme ili poruke upozorenja.
 • na glavnom ekranu, mogu se pratiti sledeći parametri sušare: temperatura sušenja, podešena vrednost, tačka rose

Fleksibilna i modularna konfiguracija:
Rukovalac može jednostavno i lako da poveća broj koševa u bilo kom trenutku. Koševi kapaciteta od 30 do 400 dm³; jednostruki ili centralizovani sistemi.

Pametno upravljanje energijom:

 • u skladu sa stvarnim zahtevima mašine, IES (integrisana rešenja za očuvanje životne sredine) optimizuje i podešava korišćenje energije
 • pametno sušenje materijala: optimizuje i podešava korišćenje energije da bi se sprečila termalna degradacija materijala ili preterano sušenje 

Benefiti

 • postavka sa jednim ili više koševa
 • regeneracioni ciklus na osnovu kontrole temperature
 • kontrola tačke rose
 • kontrola protoka vode
 • automatsko smanjenje temperature procesa
 • upravljanje potrošnjom materijala
 • pauza za hlađenje
 • upravljanje strujom procesnog vazduha
 • duvaljke i sistem filtriranja molekularnim sitima
 • poluprovodnički prenos
 • automatsko podešavanje sigurnosne temperature procesnog vazduha
 • potpuno nezavisno upravljanje sigurnosne temperature procesnog vazduha  (temperaturna sonda, kontrola struje i relej)
 • upozorenja u vezi rada hladnjaka (cirkulacija vode za hlađenje samo kada je neophodno)

Saznajte više (PDF 456 KB)

DP 619-624 sušenje u tornju sa duplim desikantom

Preciznost i modularna konfiguracija

Modeli tornjeva sa duplim desikantom, sa brzinom vazdušne struje od 200 do 800 m3/h, dopremaju vazduh na tački rose ispod –55°C. Temperatura procesnog vazduha može da se podesi do 150°C (200° za HT verziju).

REŠENJA PRILAGOĐENA KLIJENTU:

Preciznost:
Elektronsko upravljanje temperaturom procesa sa samopodešavajućim PID algoritmom koji osigurava visoku preciznost.

Lako korišćenje:

 • jednostavan i kompletan interfejs rukovaoca
 • upravljanje mikroprocesorom
 • veliki ekran dostupan na jeziku korisnika. Pokazuje status funkcionisanja mašine kao i moguće alarme ili poruke upozorenja
 • na glavnom ekranu, mogu se pratiti sledeći parametri sušare: temperatura sušenja, zadata vrednost, tačka rose.

Fleksibilna i modularna konfiguracija:

 • rukovalac može jednostavno i lako da poveća broj koševa u bilo kom trenutku. Koševi kapaciteta od 300 do 2500 dm³; jednostruki ili centralizovani sistemi
 • pametno upravljanje energijom: u skladu sa stvarnim zahtevima mašine, IES (integrisana rešenja za očuvanje životne sredine) optimizuje i podešava korišćenje energije
 • pametno sušenje materijala: optimizuje i podešava korišćenje energije da bi se sprečila termalna degradacija materijala ili preterano sušenje 

Benefiti

 • postavka sa jednim ili više koševa
 • regeneracioni ciklus na osnovu kontrole temmperature
 • kontrola tačke rose
 • kontrola protoka vode
 • automatsko smanjenje temperature procesa
 • upravljanje potrošnjom materijala
 • pauza za hlađenje
 • upravljanje strujom procesnog vazduha
 • duvaljke i sistem filtriranja molekularnim sitima
 • poluprovodnički prenos (SSR)
 • automatsko podešavanje sigurnosne temperature procesnog vazduha
 • potpuno nezavisno upravljanje sigurnosne temperature procesnog vazduha  (temperaturna sonda, kontrola struje i relej)
 • upozorenja u vezi rada hladnjaka (cirkulacija vode za hlađenje samo kada je neophodno)

Saznajte više (PDF 456 KB)

RPA sušenje alata

 

RPA Sušare alata za maksimalnu produktivnost sistema

Piovan-ove sušare alata generišu odvlaženu struju vazduha sa tačkom rose do –15°C i sprečavaju pojavu kondenzacije u prostoru alata. Sa kapacitetom u opsegu od 400 do 2500 m3/h, one mogu da rade sa jednom ili više proizvodnih mašina i u zatvorenom i u otvorenom režimu rada.

Procesi grejanja i regeneracije pod kontrolom:
Ova jedinica je opremljena mikroporcesorskim upravljanjem sa PID algoritmom; ona precizno reguliše funkcionisanje sušara za alate i omogućava stalno praćenje tačke rose i temperature vazduha za regeneraciju.
Dodatni kontrolni panel za temperaturu procesnog vazduha dostupan je na zahtev.
RPA sušare za alate obezbeđuju maksimalne performase i pouzdanost u svim uslovima rada, uključujući tropsku klimu. One su projektovane za ambijentalnu temperaturu do 45°C i rade sa visokim stepenom vlažnosti (do 90%). Vreme pokretanja i rizik od grešaka na startu smanjeni su na nulu; sve RPA sušare potpuno su spremne za rad i ne zahtevaju nikakvo podešavanje i prilagođavanje.

Prilagodljivost:
Piovan-ove sušare za alate odlikuju se malom potrebom održavanja. Procesni filteri su lako dostupni, a čišćenje filtera je jednostavno i brzo. Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama, RPA jedinice mogu se lako integrisati sa postojećim mašinama i tako optimizovati korišćenje postrojenja.

Velik raspon aplikacija:
RPA sušara alata obezbeđuju odvlaženi vazduh za male, srednje i velike kalupe. Idealno su prilagođene:

 • kućištima alata mašina za brizganje plastike sa kratkim ciklusima
 • kućištima alata  mašina za duvanje plastike
 • kućištima alata i prostoru robora mašina za brizganje PET ambalaže

Ova jedinica može da radi sa jednom ili više proizvodnih mašina i da bude postavljne na pod ili na galeriju, prostim okretanjem konekcijskih creva prema potrebi. Na zahtev, Piovan nudi kompletan paket za odvlaživanje alata uključujući RPA jedinicu, kućište alata i cevi za njihovo međusobno povezivanje.

Opcije:

 • pumpa za pražnjenje alata (RPA 400-800)***
 • post-kuler, preporučen za PET IMM-e
 • verzija zatvorenog kola, idealna za naročito tople uslove
 • kontrola procesne temperature
 • kućište alata, za kontrolu ambijentalnih uslova alata

*** standardna aplikacija za RPA 1200÷2400 modele

Benefiti

 • veća produktivnost; kondicioniranje prostora oko alata, vreme ciklusa je minimalizivano
 • optimizovan i stalan ciklus tokom cele godine, bez potrebe da se radni parametri podešavaju prema klimatskim uslovima i stepenu vlažnosti vazduha
 • poboljšani standardi kvaliteta uz znatno smanjenje troškova
 • nema proizvodnje nesavršenih i škart komada zbog infiltracije vlage
 • maksimalna energetska efikasnost, sa prosečnom potrošnjom struje < 0.0075 kWh po m3/h sušenog vazduha
 • produženje veka trajanja alata, uz eliminaciju rizika od korozije i infiltracije i potrebe za održavanjem kao posledice toga
 • RPA sušare opremljene su visoko-efikasnim desikatorskim rotorom, koji hvata vlagu i obezbeđuje stalno strujanje vazduha. Regeneracija teče neprekidno.

Saznajte više (PDF 456 KB)

CR 150-4000 kristalizacija

Pouzdanost, postojanost i efikasnost rada

Za one proizvodne procese koji koriste amorfni PET izvornih granula ili samlevene boce, posude, vlakna, ploče za termoformiranje i vezivanje, Piovan nudi niz kristalizatora za proces pripreme materijala pre faze brizganja plastike ili ekstruzije.
Modeli CR 150 do the CR 4000 posebno su razvijeni u cilju prevazilaženja temperature ostakljivanja i garantovanja homogene kristalizacije, bez rizika od lepljenja ili formiranja mostova. Jednom kristalizovana, na licu mesta samlevena plastika ili PCR doziraju se i mešaju sa izvornim granulama pomoću gravimetrijskih blendera, pre procesa sušenja.
Dobra kristalizacija omogućava optimizaciju i pojednostavljenje faze sušenja, bez rizika od propadanja materijala a sa mogućnošću ponovnog iskorišćenja visokog procenta mlevenog materijala.

Benefiti

 • energetska efikasnost
 • samo-podešavanje sistema
 • optimalno i stalno mešanje materijala
 • uređaji za punjenje
 • bez rizika od kontaminacije
 • brzina promene tipa proizvodnje

Saznajte više (PDF 456 KB)

GenesysNext

Sušara nove generacije

GenesysNext je sistem sušare visokih performansi, potpuno automatizovan, sa jednim košem, koji optimizuje proces proizvodnje PET predformi; ne samo zato što je projektovan da postigne naprednu optimizaciju potrošnje energije zahvaljujući novoj generaciji regeneracionog kola i novom sistemu obnavljanja energije, nego i zato što sadrži PETformance alat.

Ovaj sistem po prvi put uvodi koncept direktnog spajanja procesa sušenja i brizganja, zahvaljujući sposobnosti GenesysNext-a da čita proces brizganja u realnom vremenu i da ga minimalizuje i stabilizuje na podešenoj vrednosti. Na taj način, cilj je maksimalna efikasnost celog porizvodnog procesa, sa procentom škarta svedenim na najmanji nivo.

GenesysNext predstavlja najsavremeniji sistem sušenja predformi, i time postavlja nov standard. Proizvodna cena je sada smanjena na minimalni nivo kada se uzmu u obzir prednosti: minimalan gubitak materijala preko škarta, najmanja potrošnja energije i minimalni troškovi radne snage, pošto je sistem potpuno automatizovan. Kontrolor vlage – Moisture Minder, onlajn instrument za merenje rezidualne vlage u plastičnim komadima.

To je takođe korak napred u cirkularnoj ekonomiji: sistem za filtraciju PureTech, dostupan kao opcija, omogućava prethodnu filtraciju VOC sistema koji može biti prisutan u vazduhu tokom procesa. Ovo je naročito potrebno u slučaju recikliranih materijala koji mogu da otpuštaju lako isparvljive materije za vreme procesa grejanja ili brizganja. PureTech filtracija garantuje da ni jedan proizvedeni komad ambalaže ne sadrži zagađivače. Ovaj sistem takođe štiti tornjeve za isušivanje, osigurava ujednačene performanse i duži radni vek mašine.

Benefiti

 • novi interfejs prilagođen korisniku i odlična kontrola
 • PETformance alat, za minimalizovanje procenta škarta
 • PureTech sistem za filtriranje za prepradu svih vrsta PET proizvoda
 • integracija podataka sa kontrolora vlage
 • optimizacija potrošnje energije zahvaljujući novom regeneracionom kolu
 • nova kontrolna struktura za upravljanje celokupnim PET segmentom

Saznajte više (PDF 456 KB)

Visoko-efikasno sušenje pomoću Genesys-a

Inovativno rešenje za sušenje za najraznovrsnije aplikacije

Genesys je, pojedinačni ili centralni, potpuno automatizovan sistem za sušenje sa jednim košem. On može da podešava i automatski upravlja radnim parametrima na osnovu ambijentalne temperature, početnog nivoa vlažnosti, tipa i količine polimera, konačnog sadržaja vlage u polimeru i veličine granula. Ovaj inovativni sistem za sušenje podešava i kontroliše optimalna radna podešavanja za materijal koji treba da se suši, koristeći samo ukupnu apsolutno potrebnu količinu energije. Podešavanja se stalno upoređuju sa podacima koje prikupljaju senzori instalirani na sistemu. Patentirana merna jedinica, postavljena u liniji za dovod vazduha, podešava i kontroliše struju vazduha momentalno i nezavisno. Struju vazduha automatski modulira jedinica a sušenje, a time se stvaraju optimalni radni uslovi procesa.

Konfiguracije i karakteristike
Serija Genesys sušara ima tri konfiguracije – SMART, PLUS i ADAPTIVE – za zadovoljavanje različitih radnih potreba. Mikroprocesor, sa Piovan-ovim sopstvenim softverom, pruža elektronsko upravljanje. Interfejs rukovaoca je kolor ekran na dodir od 7 inča. HMI (interfejs čovek-mašina) nudi pristup svim komponentama sistema radi specifičnih podešavanja ili zadavanja vrednosti.

Standardne karakteristike svake konfiguracije:

SMART:

 • 7” ekran na dodir, u boji
 • smanjena stopa
 • upravljanje dostupno na 10 jezika

PLUS:

 • 7” ekran na dodir, u boji
 • smanjena stopa
 • upravljanje dostupno na 10 jezika
 • inverterska duvaljka
 • merač vazdušne struje
 • EMK voda

ADAPTIVE:

 • 7” ekran na dodir, u boji
 • smanjena stopa
 • upravljanje dostupno na 10 jezika
 • inverterska duvaljka
 • merač vazdušne struje
 • EMK voda
 • regeneracija preko tačke rose
 • kontrola tačke rose
 • optimizacija sušenja (K faktor)
 • regeneneracija bez vode
 • bajpas procesa
 • kontrola preteranog sušenja

Benefiti

 • integrisana kontrola procesnih promenljivih
 • potpuno samo-podesiv rad
 • automatsko podešavanje i stabilizacija vazdušne struje
 • regenerativni sistem obnavljanja toplote
 • različite konfiguracije za zadovoljenje potreba klijenata
 • spremnost za Winfactory 4.0 

Saznajte više (PDF 456 KB)

AIPC tehnologija

Automatska kontrola pritiska ubrizgavanja (AIPC)

 

AIPC je akronim za Automatic Injection Pressure Control – automatska kontrola pritiska ubrizgavanja.
To je veoma inovativna kontrola rezidualne vlage u PET materijalu, pomoću koje svi Piovan-ovi sistemi sušenja serije GP mogu da se povežu sa mašinama za brizganje plastike u proizvodnji PET ambalaže. AIPC ima sposobnost čitanja pritiska ubrizgavanja u realnom vremenu i stabilizovanja pritiska na željenoj vrednosti.

Novi algoritam koji je posebno za ovu svrhu razvio Piovan R&D stalno može da podešava struju vazduha, temperaturu i tačku rose procesnog vazduha, tako da se pritisak ubrizgavanja stalno drži na najvišem mogućem nivou nepromenljivosti. Ova osobina posebno je dragocena danas kada novi tipovi plastične ambalaže zahtevaju tanje zidove, a time i kontrolisane uslove vlage i pritiska ubrizgavanja.

AIPC je nov pronalazak koji očekuje patentiranje.

Benefiti

 • najviši kvalitet performansi sa ujednačenim vrednostima IV i AA
 • veliko smanjenje procenta škarta
 • tačnost pritiska +/- 2 bar
 • potpuno sinhronizovan sistem
 • povećanje ukupne produktivnosti sistema
 • najviša energetska efikasnost celog procesa

Saznajte više (PDF 456 KB)

piovan.com

Pogledajte Youtube video

Modula – samo-podešavajući sistemi centralnog sušenja

Ujednačena efikasnost

Modula automatski podešava i kontroliše sve radne parametre za svaki pojedinačni koš i tako koristi samo ukupnu količinu energije koja je apsolutno potrebna. To je moguće zbog specifičnog softvera koji je povezan sa podešavanjima za svaki koš i podacima prikupljenim od senzora instaliranih na sistemu.
Korišćenjem patentirane merne jedinice locirane u liniji dovoda vazduha i ispod svakog koša, struja vazduha može da se podešava i kontroliše momentalno i nezavisno, od koša do koša. Pored toga, ukupan protok vazduha moće da se modulira automatski, centralnom jedinicom za sušenje, a kao rezultat toga postižu se optimalni radni uslovi procesa.

Glavne karakteristike:

 • samo-modulirajući rad za 50% uštede energije
 • procesna duvaljka pod kontrolom invertera
 • sopstvena kontrola vazdušne struje
 • patentirana automatska modulacija strujanja procesne vazdušne struje
 • PC upravljanje industrijskog sistema
 • upravljanje bazom podataka o materijalima
 • dostupan za aplikacije srednjih kapaciteta (200 do 300 kg/h)

Benefiti

 • energetski efikasno funkcionisanje: optimizovana automatska modulacija svih parametara sušenja za svaki pojedini polimer
 • stalno podešavanje vazdušne struje
 • nezavisno upravljanje do 16 koševa
 • spremnost za Winfactory 4.0

Saznajte više (PDF 456 KB)

Kategorije

Feeding & Conveying

Transport plastičnog granulata

Drying & Dehumidifying

Sušenje i odvlaživanje

Dosing & Blending

Doziranje i mešanje

Granulation

Granulatori

Temperature Control

Kontrola temperature

Software

Softver

Lab-Tech

Merenje acetaldehida u PET predformama

Penta

Proizvodi kompanije PENTA

Svetski lider u proizvodnji prateće opreme za industriju plastike

PIOVAN grupa je svetski lider u razvoju i proizvodnji pomoćnih sistema za automatizaciju skladištenja, transporta i prerade polimera, plastike i hrane, pružanju inženjerskih rešenja i servisnih usluga. Od silosa na otvorenom do centralizovanih sistema za hranjenje: dizajniraju i proizvode integrisana i fleksibilna rešenja za sve vrste plastike. Posvećeni kupcima i inovacijama, razvoju i budućim trendovima, teže da svoju profesionalnost usmere ka zadovoljenju kupčevih zahteva. Činjenica koja PIOVAN izdvaja od konkurencije je izrada gotovo svih elemenata i pod-sklopova u matičnoj kompaniji. Na osnovu ovako koncipirane razvojne strategije danas iza znaka PIOVAN stoji kvalitet, pouzdanost i ekonomičnost.

O kompaniji PIOVAN (PDF 6.89 MB)

Oblasti primene

AUTOINDUSTRIJA

Bez obzira da li želite da se takmičite na globalnom nivou, smanjite težinu komponenata ili se pridržavate strogih ekoloških propisa, pomoću naših rešenja i mašina, postići ćete najbolje rezultate u svim oblastima automobilske industrije – od faze razvoja do pouzdane i precizne masovne proizvodnje (elektronike, rasvete, enterijera, karoserije, klimatizacije, kompozita, poklopaca za motor, sigurnosnih i upravljačkih delova itd.)

pogledajte video (ENGEL duo 11050H/4550M/1500 Combi M)
pogledajte video (Engel Duo Organomelt)
pogledajte video (Engel V duo 700)

pogledajte video (ENGEL duo 800 automotive)

 

PAKOVANJE

 

Vaša komparativna prednost u industriji ambalaže: ENGEL packaging nudi vam savršeno projektovane mašine za brizganje i ključ-u-ruke rešenja za efikasnu, profitabilnu i čistu proizvodnju artikala za pakovanje bilo kog oblika, veličine ili boje.

pogledajte video (victory 180 – proizvodnja čepova)

TELETRONIKA

Više brzine: U proizvodnji elektronskih i telekomunikacionih uređaja, stalni zadatak je da se u svakom trenutku brzo reaguje na kratke proizvodne cikluse i svakodnevne tehničke izazove. ENGEL teletronics je vaš stručni partner kad su u pitanju najnovije mašine koje vam omogućavaju da držite korak sa ovom dinamičnom oblašću industrije. A mi ćemo vam pomoći da budete u vrhu globalnog tržišta dizajnom, funkcionalnošću, minijaturizacijom i spremnošću za isporuku.

 

MEDICINA

Kada je reč o zdravlju i kvalitetu života: Svojim mašinama za brizganje plastike, ENGEL medical će uvek zadovoljavati specifične uslove osetljive industrije medicinskih proizvoda. Mi nudimo savršenu bezbednost, apsolutnu kompatibilnost sa proizvodnjom u čistoj sobi i preciznost, kao i potpunu dokumentovanost i sledljivost u procesu proizvodnje.

pogledajte video (e victory 80 baze igala za 1 ml špriceve)

 

TEHNIČKA PLASTIKA

Impresivan dizajn, moderna inženjerska rešenja sa lakim materijalom, ekonomična efikasnost: ENGEL technical moulding omogućava vam da brzo pripremite za globalno tržište svoje inovativne proizvode za svakodnevnu upotrebu. Na kraju krajeva, kao iskusan davalac kompletnih usluga, imamo know-how za konfiguraciju fleksibilnih, potpuno automatizovanih mašina za brizganje plastike upravo za vašu specifičnu oblast proizvodnje.

 

Kompanija Neofyton PIOVAN partner

Kompanija Neofyton je PIOVAN partner za tržišta Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Nigerije i Kameruna. Piovan je velika internacionalna grupacija osnovana 1934. godine, sa preko 70 godina iskustva, sa ekspertizom u proizvodnji prateće opreme za brizganje plastike. Servis i prodaja opreme su obezbeđeni na četiri kontinenta (Evropa, Severna i Južna Amerika, Azija).

Jedna od odlika PIOVAN kompanije je i konstantna komunikacija sa kupcem kroz konstantnu tehničku pomoć i podršku. Klijent je uključen u rešenje od faze dizajniranja do ugradnje i puštanja u rad postrojenja.

Neofyton youtube kanal

Neofyton isporučuje usluge po sistemu „ključ u ruke“

Od projektovanja sistema do puštanja mašina u rad i obuke

Neofyton partneri

ifw
Oerlikon

Proud members