Izaberite stranicu

Doziranje i mešanje

Projektovanje

Optimizacija

Finansijska rešenja

Servisi

Praktična obuka

Modeli za doziranje i mešanje

MDP volumetrijska jedinica za doziranje

Volumetrijski dozatori u fleksibilnoj konfiguraciji

Volumetrijske jedinice za doziranje sa jednom ili dve stanice, kapaciteta od 0.005 do 150 kg/h, projektovane za doziranje masterbača, aditiva i mlevene/reciklirane plastike u puž za plastifikaciju.

REŠENJA PRILAGOĐENA KLIJENTU:

Jedna jedinica pokriva veliki proizvodni raspon:
Bogat izbor puževa i prenosnih kutija omogućava zadovoljavanje višestrukih zahteva.

Vrhunska raznovrsnost upotreba:
Operacije čišćenja i održavanja su jednostavne i zahtevaju samo nekoliko minuta.

Nema rasipanje materijala:
Dizajn centralnog bloka koji štedi prostor znači da nema rasipanja materijala u početnim i završnim fazama proizvodnog procesa.

Maksimalna lakoća upotrebe:
Usvojena je kombinacija konstruktivnih rešenja, a softver prilagođen korisniku osigurava maksimalnu jednostavnost upotrebe.

Saznajte više (PDF 1.29 MB)

MDW gravimetrijski beč blenderi

Piovan gravimetrijski dozatori – mešalice MDW linije dostupne su u raznim konfiguracijama i mogu da doziraju i mere do 8 različitih granulastih materijala, dozvoljavajući izbor koša najpogodnijeg kapaciteta i uređaja za doziranje. Mešalice mogu da se kombinuju sa mašinama za brizganje i duvanje, kao i ekstruderima, pokrivajući proizvodnju od 30 kg do 1800 kg/h.
Mikroporcesorsko elektronsko upravljanje ima veliku brzinu izvršenja naredbe i jednostavno podešavanje jedinice.
Kao interfejs rukovaoca, moguće je odabrati pojednostavljenu tastaturu ili napredniju verziju pod nazivom Premium Evo, zajedno sa ekranom na dodir od 10”. Jedan jedini ekran sumira sve glavne informacije o funkcionisanju mešalice, uključujući poređenje između podešenih i stvarnih procenata doziranja, kao i podatke o momentalnoj proizvodnji jedinice. Štaviše, moguće je pristupiti dodatnim funkcijama, kao što su upravljanje pristupanju i upravljanje događajima/alarmima. Kada su procenti formulacija podešeni, mešalica odmah počinje da dozira i dostiže stabilizaciju doziranih količina već posle nekoliko partija.
Standardna konfiguracija obuhvata Ethernet priključak I USB interfejs da bi se omogućilo preuzimanje i konsultacija podataka o funkcionisanju off line, za korisnu razradu i komunikaciju sa drugim sistemima, kao što je Piovan Winfactory 4.0 softver. To je standardizovana platforma koja omogućava upravljanje svim pratećim uređajima iz udaljenih stanica. Sa modulom za doziranje, Winfactory 4.0 nudi funkciju proračuna potrošnje sirovina u cilju optimizacije upravljanja zalihama i mogućnosti upravljanja poslovima proizvodnje sa sertifikacijom kvaliteta.

Benefiti

 • maksimalna fleksibilnost upotrebe: jedinica može biti upotpunjena sa 2 do 8 modularnih stanica za doziranje različitih kapaciteta (klizna vrata ili puž). Stanice mogu da se dodaju jedna posle druge, u skladu sa zahtevima proizvodnje
 • velika preciznost doziranja u svakoj pojedinačnoj partiji: moćan i brz upravljački sistem garantuje tačnost od ± 0.3%. Procenti doziranja od 0.5% sa kliznim vratima
 • savršeno mešanje komponenata: nova mešalica poluloptastog oblika i specifičnog dizajna osovine temeljno meša čitavu masu granula, bez preferencijalnih tokova ili stagnacije materijala
 • neposredan dijalog jedinice sa rukovaocem: upravljački uređaj osigurava jednostavnu i neposrednu upotrebu, bez potrebe za obraćanjem uputstvu. Svi glavni radni parametri vidljivi su na jednom ekranu
 • naročito pogodan za aplikacije sa mašinama sa ponovljenim vibracijama: brz softver za skeniranje i brzo podešavanje mešalice doprinose njenoj imunosti na vibracije procesne mašine

Saznajte više (PDF 1.29 MB)

Lybra LV volumetrijska jedinica za doziranje masterbača

Volumetrijska jedinica za doziranje masterbača i aditiva

Glavne karakteristike:

 • ugaoni vijčani sklop
 • centralnim blok sa glatkim unutrašnjim površinama
 • motor bez četkica sa integrisanom kontrolom i rotacijom zatvorenog kola
 • 2 konfiguracije: 1 stanica (LV1) ili 2 stanice (LV2)
 • opciona integrisana jedinica za mešanje
 • opciona stanica za mlevenje od 40 dm3

Ova jedinica može da opslužuje najviše dve nezavisne stanice za doziranje, koje čak mogu da imaju različite kapacitete i da naknadno budu prilagođene zadovoljavanju potrebe za promenom tipa proizvodnje. Svaka stanica za doziranje može da bude konfigurisana za pojedinčne kapacitete u desetinama g/h, do 170 kg/h. Svaka stanica za doziranje opremljena je vlasničkom tehnologijom merenja gubitka u težini za merenje količine materijala koji se pužem za doziranje unosi u statičku mešalicu jedinice.
Jedinica sadrži mikroprocesorski upravljački sistem sa ekranom na dodir od 7 inča, sa intuitivnim grafičkim interfejsima koji omogućavaju rukovaocu da upravlja radom celog sistema, da upoređuje prethodno zadate vrednosti doziranja sa aktuelnim vrednostima, proverava momentalne proizvodne vrednosti i pristupa svim funkcijama jedinice. Povezivanje sa spoljašnjim sistemima nadzora (putem Etherneta) znači da zadate vrednosti mogu da se preuzimaju i eksportuju, pri čemu ono pruža i opciju daljinske kontrole jeinice.
Puž za doziranje dostupan je u 3 konfiguracije: jednostruka, dvostruka i trostruka spiralna osovina za kontrolu doziranja materijala u niskim procentima, sa visokim stepenom tačnosti i ponovljivosti.

Benefiti

 • eliminacija varijacija u doziranju: visok stepen tačnosti i ponovljivosti
 • velik raspon kapaciteta
 • jednostavan interfejs sa ekranom na dodir, veličine 7”
 • povezivanje sa udaljenim sistemima upravljanja proizvodnjom

Saznajte više (PDF 1.29 MB)

Lybra LGR – jedinica za doziranje za ohlađen masterbač

Jedinica za doziranje masterbača kod PET aplikacija

Ova jedinica može da opslužuje do dve nezavisne stanice za doziranje, koje čak mogu da imaju različite kapacitete i da budu naknadno opremljene za promenu potreba proizvodnje.
Svaka stanica za doziranje može da se konfiguriše za pojedinačne kapacitete od 1 g/sec, do 170 kg/h.
Svaka stanica za doziranje sadrži koš sa granulama koje se doziraju i opremljena je sopstvenom uređajem za merenje gubitka u težini, da bi se merila količina materijala koji puž za doziranje nosi do glavnog procesnog toka PET-a. Mešavina se zatim neprekidno prenosi silom gravitacije od centralnog bloka Lybra-e do puža za plastificiranje mašine za brizganje plastike.
Vijak dozatora dostupno je u tri različite konfiguracije, sa jednom, dve ili tri spiralne osovine, za kontrolu doziranja materijala u niskim procentima, sa velikim stepenom tačnosti i ponovljivosti.
Lybra LGR je naročito pogodna gde god postoji potreba za čestim promenama boje ili proizvodnje, koje zahtevaju brzo prilagođavanje radnih uslova svake merne stanice.

Benefiti

 • kontrola i upravljanje potrošnjom masterbača
 • nema variranja u doziranju: 4 puta preciznija
 • savremen ekran na dodir – HMI
 • Winfactory 4.0 – spreman za PET

Saznajte više (PDF 1.29 MB)

Quantum gravimetrijski dozator-blender

Gravimetrijski dozatori-blenderi visoke preciznosti

Quantum je otelotvorenje inovacija koje radikalno menjaju način punjenja mašina za brizganje plastike i ekstrudera mešavinama materijala (izvornih, recikliranih, masterbača i aditiva). Ove inovacije doprinose povećanju ekifasnosti proizvodnje i imaju komponente novog dizajna, inovativne tehnologije i visokih performansi, što predstavlja stvarne prednosti za klijenta.
Quantum se koristi u svim modalitetima aplikacija kao što su proizvodnja PET flaša i ambalaže, krute ambalaže, automobilskih komponenti, tehničkih delova, medicinskog pribora, tehničkih ploča i ploča za termoformiranje, fleksibilnih filmova, cevi, profila, kablova, vlakana ivezica, reciklirane plastike i mešavina.

Fleksibilnost Quantuma proističe iz dve osobene i jedinstvene karakteristike:

 • Sve površine koje dolaze u dodir sa procesnim materijalima su od nerđajućeg čelika, upotrebljive i u najkritičnijim okolnostima, kao što su medicinski sektor i sektor hrane i napitaka. Niska rapavost sprečava trenje i omogućava ujednačen tretman polimerskih peleta, sprečavajući promene fizičkog stanja. Quantum tako štiti fizičke karakteristike sirovina, a samim tim kvalitet plastičnih proizvoda.
 • Svaki dozator-blender ima do 6 stanica za doziranje, koje se lako mogu skinuti radi pražnjenja i čišćenja. Svaka stanica za doziranje namenjena je jednom sastojku – bilo da je to glavni sastojak ili aditiv; lako skidanje tako olakšava promene materijala i omogućava ponovno uspostavljanje optimalnih radnih uslova, bez kontaminacije prahom ili ostacima. Ove intervencije ne zahtevaju demontažu dozatora i može ih ručno izvršiti jedan rukovalac. Stanice za doziranje mogu da se koriste za sve Quantum blendere u fabrici.

Integracija sa Winfactory 4.0:
Upravljački sistem predviđen je za integraciju sa Winfactory 4.0, industrijskim softverom za nadgledanje koji radi na osnovu aplikacione licence koju je razvio Piovan, kao rezultat objedinjenih znanja iz različitih aplikacionih okruženja. Winfactory 4.0 može da poveže sve Quantum blendere dozatoreu fabrici u cilju: delenja receptura, upravljanje količinama materijala i obimom proizvodnih partija i praćenjem sirovina; ovo su fundamentalni podaci za certifikaciju proizvoda, naročito u oblastima hrane i pića i u medicinsko-farmaceutskoj industriji.

Benefiti

 • imunost na vibracije
 • konfiguracija koja se može proširivati
 • prenosivost
 • brza promena meterijala
 • pojednostavljene procedure čišćenja
 • savršena homogenost mešavine
 • za sve plastične materijale
 • ima daljinsku mešalicu

Saznajte više (PDF 1.29 MB)

Quantum E gravimetrijski dozator-blender

Gravimetrijski dozatori-blenderi sa stalnom kontrolom ekstruzije

Ovaj inovativni sistem za doziranje razvijen je sa ciljem da obezbedi visoku tačnost i fleksibilnost u procesima ekstruzije, uz unapređenje prednosti sistema kako gravimetrijske tehnologije doziranja tako i sistema sa merenjem gubitka težine.

Quantum E omogućava dosad nedostignutu raznolikost upotrebe, zahvaljujući tome što ima 8 stanica za doziranje: svaka stanica dodaje se ili zamenjuje jednostavnom mehaničkom operacijom bez potrebe za složenim manevrima i u uslovima potpune sigurnosti za rukovaoca i za obližnju opremu. Quantum E sistem za doziranje projektovan je i napravljen na takav način da omogućava potpunu sledljivost svake komponente i ponovljivost svakog ciklusa, što, između ostalog zahvaljujući trapezoidnom obliku otvora za doziranje, omogućava dalju preciznost uz integrisanje uređaja za brzo pražnjenje.

Naročiti dizajn patentirane sferne mešalice, sa ćelijama za dvojno punjenje, priprema potpuno homogenu i preciznu mešavinu različitih sastojaka.

Quantum E dostupan je u tri modela – QE200QE600QE1200 – sa različitim inicijalnim konfiguracijama da bi zadovoljio svaku oblast primene u ekstruziji, a pogodan je i za jednopužne i višepužne ekstruzione linije.

Razvijen upravljački sistem
Upotreba Quantum E sistema jednostavlna je i intuitivna: kontrola se postiže putem PLC sistema poslednje generacije, dok novi HMI omogućava rukovaocu da u realnom vremenu posmatre tok procesa I sve radne parametre u cilju potpune kontrole ekstruzije.

Interfejs upravljanja dostupan je na 11 jezika, sa ekranom na dodir, u boji, dimenzije – 7″ ili 15″ – i omogućava upravljanje sistemom od 1 do 11 nivoa.

Integracija sa Winfactory 4.0 i TeleService-om
Quantum E spreman je za potpuno integrisanje sa Winfactory 4.0, novim softverom za praćenje proizvodnog procesa, razvijenim za pametne fabrike industrije 4.0.

Winfactory 4.0, koji radi sa ekranom na dodir od 15 inča, omogućava potpuno upravljanje fabrikom I precizno merenje potrošnje materijala i energije. Još jedan 4” kolor ekran na dodir ugrađen je u strukturu blendera da bi obavljao funkciju TeleService-a, preko Piovan-ovog servisa tehničke podrške.

Benefiti

 • Gravimetrijsko mešanje do 8 sastojaka
 • Ćelije za dvojno punjenje za maksimalnu tačnost doziranja
 • visoko-precizno ekstrudiranje i kontrola težine po metru pomoću PLC-a
 • lako uklonjiva mešalica za jednostavnije održavanje
 • nov patentiran dizajn mešalice za homogeniju mešavinu
 • konfiguracija za jednopužne i višepužne linije za ekstruziju
 • integracija sa Winfactory 4.0

Saznajte više (PDF 1.29 MB)

Exacta

Gravimetrijska jedinica za mikro-doziranje

Exacta GV je novi gravimetrijski dozator za mikro-doziranje, opremljen savremenim upravljanjem koje omogućava potpunu kontrolu frekventnih vibracija kako bi se postigao tačan obim proizvodnje, dok optimizovan sistem za filtriranje identifikuje i neutralizuje sve vibracije koje dolaze iz spoljnog izvora.

Ova jedinica ima modularnu kopnstrukciju i svaka stanica ima svoju upravljačku jedinicu koja se ostvaruje preko PLC BiR; rukovaočev interfejs je kolor ekran na dodir od 7”, a jedan Ethernet port na raspolaganju je za povezivanje sa Winfactory 4.0. Broj parametara koje rukovalac treba da unese minimalizovan je da bi upravljanje bilo što jednostavnije i spontanije.

Potpuno prilagodljiva baza podataka o meterijalima obuhvaćena je kao standardna, tako da svi parametri doziranja konkretno definisani za svaki materijal mogu brzo da se pozovu u cilju momentalnog pokretanja procesa, bez rizika od stvaranja škarta.

Nova centralna jedinica nije samo povezujući element; ona je projektovana sa jednim internim preusmerivačkim elementom koji omogućava preliminarno testiranje bez ikakvog gubitka masterbača i spreman je za povezivanje sa izvorom rashladne vode u slučaju rada sa lako topivim materijalima. Kao opcija, dostupan je i uređaj za izjednačavanje – ekvilajzer, kako bi se izbegao bilo kakav rizik od prevelikog pritiska, što omogućava instaliranje koša za sušenje direktno na centralno telo Exacta GV jedinice. Exacta GV spremna je za integrisanje sa bilo kojim sistemom. U stvari, postoje dve verzije za punjenje: sa Venturi punjačem ili sa konzolom za instaliranje vakum prijemnika.

Benefiti

 • izuzetno kompaktan i pogodan za direktnu instalaciju na IMM ili ekstruder
 • operacije čišćenja su vrlo lake i brze zahvaljujući potpunoj pristupačnosti unutrašnjih elemenata
 • može se u potpunosti integrisati u centralizovan vakum sistem za punjenje
 • visoka tačnost i ujednačenost čak i u slučaju mikro-doziranja
 • jednostavan za korišćenje sa interfejsom prilagođenim korisniku i konfiguracijom “spremnom za start”
 • prilagodljiv: velik raspon tipova proizvodnje bez potrebe za zamenom bilo kojih navrtki ili prenosnika brzine

Saznajte više (PDF 1.29 MB)

Kontinuirana jedinica za doziranje masterbača – Lybra LG

Kontinuirane gravimetrijske jedinice za doziranje masterbača i aditiva

Glavne karakteristike:

 • vlasnička tehnologija merenja gubitke u težini
 • ugaoni vijčani sklop
 • centralni blok sa glatkim unutrašnjim površinama
 • motor bez četkica sa integrisanim upravljanjem i rotacijom zatvorenog kola
 • dvostruka ćelija za doziranje samo za koš masterbača
 • 2 konfiguracije: 1 stanica (LG1) ili 2 stanice (LG2)
 • konzola za punjač masterbača

Ova jedinica može da opslužuje najviše dve nezavisne stanice za doziranje, koje čak mogu da imaju različite kapacitete i da naknadno budu prilagođene zadovoljavanju potrebe za promenom tipa proizvodnje. Svaka stanica za doziranje može da bude konfigurisana za pojedinčne kapacitete u desetinama g/h, do 170 kg/h. Svaka stanica za doziranje opremljena je vlasničkom tehnologijom merenja gubitka u težini, za merenje količine materijala koji se pužem za doziranje unosi u statičku mešalicu jedinice.
Jedinica sadrži mikroprocesorski upravljački sistem sa ekranom na dodir od 7 inča, sa intuitivnim grafičkim interfejsima koji omogućavaju rukovaocu da upravlja radom celog sistema, da upoređuje prethodno zadate vrednosti doziranja sa aktuelnim vrednostima, proverava momentalne proizvodne vrednosti i pristupa svim funkcijama jedinice. Povezivanje sa spoljašnjim sistemima nadzora (putem Etherneta) znači da zadate vrednosti mogu da se preuzimaju i eksportuju, pri čemu ono pruža i opciju daljinske kontrole jedinice.
Puž za doziranje dostupan je u 3 konfiguracije: jednostruka, dvostruka i trostruka spiralna osovina za kontrolu doziranja materijala u niskim procentima, sa visokim stepenom tačnosti i ponovljivosti.

Benefiti

 • kontrola i upravljanje potrošnjom superkoncentrata boje
 • eliminacija varijacija u doziranju: visok stepen tačnosti i ponovljivosti
 • velik raspon kapaciteta
 • jednostavan interfejs sa ekranom na dodir veličine 7”
 • vođenje podataka o ukupnoj potrošnji
 • povezivanje sa udaljenim sistemima upravljanja proizvodnjom

Saznajte više (PDF 1.29 MB)

Kategorije

Feeding & Conveying

Transport plastičnog granulata

Drying & Dehumidifying

Sušenje i odvlaživanje

Dosing & Blending

Doziranje i mešanje

Granulation

Granulatori

Temperature Control

Kontrola temperature

Software

Softver

Lab-Tech

Merenje acetaldehida u PET predformama

Penta

Proizvodi kompanije PENTA

Svetski lider u proizvodnji prateće opreme za industriju plastike

PIOVAN grupa je svetski lider u razvoju i proizvodnji pomoćnih sistema za automatizaciju skladištenja, transporta i prerade polimera, plastike i hrane, pružanju inženjerskih rešenja i servisnih usluga. Od silosa na otvorenom do centralizovanih sistema za hranjenje: dizajniraju i proizvode integrisana i fleksibilna rešenja za sve vrste plastike. Posvećeni kupcima i inovacijama, razvoju i budućim trendovima, teže da svoju profesionalnost usmere ka zadovoljenju kupčevih zahteva. Činjenica koja PIOVAN izdvaja od konkurencije je izrada gotovo svih elemenata i pod-sklopova u matičnoj kompaniji. Na osnovu ovako koncipirane razvojne strategije danas iza znaka PIOVAN stoji kvalitet, pouzdanost i ekonomičnost.

O kompaniji PIOVAN (PDF 6.89 MB)

Oblasti primene

AUTOINDUSTRIJA

Bez obzira da li želite da se takmičite na globalnom nivou, smanjite težinu komponenata ili se pridržavate strogih ekoloških propisa, pomoću naših rešenja i mašina, postići ćete najbolje rezultate u svim oblastima automobilske industrije – od faze razvoja do pouzdane i precizne masovne proizvodnje (elektronike, rasvete, enterijera, karoserije, klimatizacije, kompozita, poklopaca za motor, sigurnosnih i upravljačkih delova itd.)

pogledajte video (ENGEL duo 11050H/4550M/1500 Combi M)
pogledajte video (Engel Duo Organomelt)
pogledajte video (Engel V duo 700)

pogledajte video (ENGEL duo 800 automotive)

 

PAKOVANJE

 

Vaša komparativna prednost u industriji ambalaže: ENGEL packaging nudi vam savršeno projektovane mašine za brizganje i ključ-u-ruke rešenja za efikasnu, profitabilnu i čistu proizvodnju artikala za pakovanje bilo kog oblika, veličine ili boje.

pogledajte video (victory 180 – proizvodnja čepova)

TELETRONIKA

Više brzine: U proizvodnji elektronskih i telekomunikacionih uređaja, stalni zadatak je da se u svakom trenutku brzo reaguje na kratke proizvodne cikluse i svakodnevne tehničke izazove. ENGEL teletronics je vaš stručni partner kad su u pitanju najnovije mašine koje vam omogućavaju da držite korak sa ovom dinamičnom oblašću industrije. A mi ćemo vam pomoći da budete u vrhu globalnog tržišta dizajnom, funkcionalnošću, minijaturizacijom i spremnošću za isporuku.

 

MEDICINA

Kada je reč o zdravlju i kvalitetu života: Svojim mašinama za brizganje plastike, ENGEL medical će uvek zadovoljavati specifične uslove osetljive industrije medicinskih proizvoda. Mi nudimo savršenu bezbednost, apsolutnu kompatibilnost sa proizvodnjom u čistoj sobi i preciznost, kao i potpunu dokumentovanost i sledljivost u procesu proizvodnje.

pogledajte video (e victory 80 baze igala za 1 ml špriceve)

 

TEHNIČKA PLASTIKA

Impresivan dizajn, moderna inženjerska rešenja sa lakim materijalom, ekonomična efikasnost: ENGEL technical moulding omogućava vam da brzo pripremite za globalno tržište svoje inovativne proizvode za svakodnevnu upotrebu. Na kraju krajeva, kao iskusan davalac kompletnih usluga, imamo know-how za konfiguraciju fleksibilnih, potpuno automatizovanih mašina za brizganje plastike upravo za vašu specifičnu oblast proizvodnje.

 

Kompanija Neofyton PIOVAN partner

Kompanija Neofyton je PIOVAN partner za tržišta Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Nigerije i Kameruna. Piovan je velika internacionalna grupacija osnovana 1934. godine, sa preko 70 godina iskustva, sa ekspertizom u proizvodnji prateće opreme za brizganje plastike. Servis i prodaja opreme su obezbeđeni na četiri kontinenta (Evropa, Severna i Južna Amerika, Azija).

Jedna od odlika PIOVAN kompanije je i konstantna komunikacija sa kupcem kroz konstantnu tehničku pomoć i podršku. Klijent je uključen u rešenje od faze dizajniranja do ugradnje i puštanja u rad postrojenja.

Neofyton youtube kanal

Neofyton isporučuje usluge po sistemu „ključ u ruke“

Od projektovanja sistema do puštanja mašina u rad i obuke

Neofyton partneri

ifw
Oerlikon

Proud members