Izaberite stranicu

U sklopu dugoročne saradnje Fakulteta tehničkih nauka – Laboratorija za polimere, Tehnološkog fakulteta i kompanije Neofyton, održana je dvodnevna obuka za rad na mašini za injekciono presovanje Engel Victory 50.

Studenti Tehnološkog fakulteta prisustvovali su obuci u malim grupama i tom prilkom su direktno imali prilike da se upoznaju sa osnovnim funkcionisanjem mašine.

Prilikom obuke, korišćen je alat za izradu plastičnih uzoraka za ispitivanje na zatezanje, dok je korišćeni materijal bio polipropilen.

Specifičnost ove obuke se ogleda u tome da nakon kratkog uvoda i demonstracije od strane predavača, dalji rad na mašini vrši isključivo student uz sugestije predavača. Takav način obuke ima za cilj da studenti što ranije steknu praksu na mašini i da ovo iskustvo povežu sa teorijskim znanjem sa predavanja.

Celokupna obuka je vršena prema zvaničnom uputstvu za upotrebu, a obuku je vršio dr Marko Vilotić, vanredni profesor sa Fakulteta tehničkih nauka.

POGLEDAJTE VIDEA SA OTVARANJA LABORATORIJE: