Izaberite stranicu

Laboratoriji za polimere u okviru Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, isporučena je nova Engel Victory 200/50 fast track mašina za brizganje plastike (sila zatvaranja 50t, kapacitet prizganja 69 cm3).

Saradnja kompanije Neofyton sa Fakultetom tehničkih nauka i Tehnološkim fakultetom se uspešno nastavlja i studentima je stavljena na raspolaganju potpuno nova Victory mašina za brizganje plastike.

Podsećamo da je 2018. godine uz podršku kompanije Neofyton i partnera Engel  iz Austrije  i Piovan iz Italije otvorena Laboratorija za polimere, koju će koristiti sve katedre Departmana za proizvodno mašinstvo na Fakultetu tehničkih nauka, kao i Katedra za materijale Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Laboratorija za polimere sadrži kompletnu automatsku proizvodnu liniju, koja se sastoji od mašine za brizganje plastike, robota i prateće opreme. Tako da studenti navedenih fakulteta, imaju priliku da shvate kako funkcioniše proces prerade plastike, kao i da nadograde svoja stečena teorijska znanja.

Mašina sadrži:

 • E-connenct – online odgovor na servisni zahtev od strane Neofyton-a ili Engel-a
 • Dodatne pozicije na pokretnoj i nepokrenoj ploči za montažu alata koju su van standarda
 • Centralni izbacivač
 • Jednostruki corpull/kern na pokretnoj ploči
 • Ventil za vazduh na nepokrenoj ploči
 • M3 cilindar
 • S8 puž prečnika 25 mm, L/D 24.8
 • Univerzalni nepovratni ventil
 • Cilindar otporan na koroziju
 • Otvorena mlaznica
 • Ecodrive SHV1 – energetski efikasna servo pumpa
 • CC300 upravljačka jedinica
 • Ecograph – analiza potrošnje energije mašine za brizganje
 • IQ weight monitor – softver za merenje topljenja i varijacija viskoziteta
 • IQ melt control – optimizacija vremena povratka puža
 • 4 baterije za vodu
 • 2 kola rashladnih creva od baterija za vodu do pokretne ploče i 2 kola rashladnih creva od baterija za vodu do nepokretne ploče
 • Mašina je pripremljena za instalaciju robota

Kao društveno odgovorna kompanija, Neofyton je obećala da će nastaviti da podržava rad Laboratorije za polimere i da će opremu obnavljati, a to obećanje je ispunjeno. Laboratorija za polimere sa ovakvom tehnologijom je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije i regiona.

Studentima želimo puno uspeha u daljem usavršavanju!

Više informacija o Engle mašinama možete naći na linku: https://neofyton.com/engel/masine-za-brizganje-plastike/

Video sa otvaranja Laboratorije za polimere: https://www.youtube.com/watch?v=vWlLEjxMLQk