Izaberite stranicu

Sa velikim zadovoljstvom smo primili informaciju da je Predrag Mirić, student studijskog programa Proizvodno mašinstvo na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, pod mentorstvom docenta dr Marka Vilotića, prvi student koji je u diplomskom radu objasnio rezultate testa uređenog na mašinu za injekciono presovanje koju je novosadska kompanija Neofyton obezbedila u saradnji sa partnerima Engel (Austrija) i Piovan (Italija) u okviru Trening centra Laboratorije za polimere.

Odbrana diplomskog rada kandidata Predraga Mirića u Trening centru Laboratorije za polimere

U radu pod nazivom “Uticaj parametara procesa injekcionog presovanja na mehaničke osobine polipropilena” eksperimentalno je ispitivan uticaj osnovnih parametara procesa injekcionog presovanja na mehanička svojstva homo polipropilena. Epruvete su izrađene injekcionim presovanjem u Laboratoriji za polimere na mašini Engel Victory 200/50 Fast track, a ispitivanje zatezanjem je izvršeno na Erichsen mašini u Laboratoriji za tehnologije plastičnog deformisanja.

Epruvete podvrgnute ispitivanju na zatezanje
Zavisnost zatezne čvrstoće od promene temperature pri konstantnom pritisku za grupu uzoraka 2, 4 i 6

Glavni parametri injekcionog presovanja koji su menjani tokom ovog ispitivanja su temperatura (temperatura mlaznice 190 °C, 195 °C i 200 °C) i pritisak ubrizgavanja (400 bar-a i 440 bar-a).

Rezultati ispitivanja su pokazali da temperatura i pritisak ubrizgavanja imaju značajan uticaj na maksimalno izduženje i čvrstoću materijala te da se optimiziranjem njihovih vrednosti može programirati kvalitet izrađenih predmeta.

Predragu čestitamo uspešno odbranjen diplomski rad i želimo mu puno uspeha u daljem usavršavanju i radu.

Otvorena laboratorija za polimere na FTN-u

Na Fakultetu tehničkih nauka u petak, 22.06.2018. godine, svečano je otvorena Laboratorija za polimere koja je nastala u okviru Departmana za proizvodno mašinstvo kao rezultat zajedničkog projekta FTN-a i kompanije Neofyton sa partnerima Engel-om iz Austrije i Piovan-om iz Italije.

Na svečanom otvaranju obratili su se pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević, dekan Fakulteta tehničkih nauka prof. dr Rade Doroslovački, direktor kompanije Neofyton gospodin Zoran Tadić, zamenica trgovinske savetnice pri amabasadi Austrije, Marlen Burgstaler, prof. dr Branka Pilić sa Tehnološkog fakulteta i prodekan za nastavu FTN-a prof. dr Dragiša Vilotić.

Novoizgrađena Laboratorija za polimere omogućiće praktičnu primenu znanja i obuku studenata Proizvodnog mašinstva u oblasti prerade polimera, kao i studenata Tehnološkog fakulteta. Laboratorija je opremljena automatizovanom proizvodnom linijom za injekciono oblikovanje plastike i predstavlja izvanrednu osnovu za naučnoistraživački rad u oblasti polimerstva. Takođe će imati i ulogu trening-centra, koji će omogućiti aktivniji prenos znanja stručnjacima u privredi putem posebnih seminara i treninga. Sve ovo Laboratoriju za polimere čini jedinstvenom na teritoriji Republike Srbije i regiona.

Izvor: FTN

Ovde možete pogledati video sa otvaranja laboratorije:

Neofyton donirao Laboratoriju za polimere Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sad