Izaberite stranicu

Projektovanje|Optimizacija
Finansijska rešenja

 

Kontakt

Neofyton

Projektovanje i konsalting

Kompanija Neofyton je takođe specijalizovana u projektovanju, konstrukciji i postavljanju centralizovanih Piovan sistema za pneumatski transport materijala od silosa do mašina. Do sada smo postavili 6 centralizovanih sistema kod nekih od najvećih kupaca u regionu. 

Prilikom projektovanja koristimo licencirane Autodesk programe.

Kontakt

Pozovite +381 (0)21 452 642

Neofyton

Optimizacija i integracija procesa

Neofyton kompanija zajedno sa svojim partnerima (kompanijama koje zastupa) pruža usluge retrofita mašina za brizganje plastike, kao i čilera i prateće opreme. Sa manjim investicijama, retrofit omogućava modernizaciju i optimizaciju proizvodnih sistema. Produžava se životni vek mašina i opreme, kao i energetska efikasnost, brzina procesa itd.

Integracija procesa – Pametne fabrike
Neofyton zajedno sa partnerima (kompanijama koje zastupa) isporučuje potpunu integraciju sistema. Naši partneri su razvili daljinsku – online podršku pomoću koje se omogućava praćenje, kontrola i optimizacija svih procesnih parametara. Današnja najnovija tehnologija koja zadovoljava najviše standarde u pogledu zahteva procesa proizvodnje – pametne mašine, zajedno sa softverskom podrškom čini pametne fabrike.
Takođe naši partneri omogućavaju i sistem daljinske servisne podrške 24/7, koji omogućava brzo i efikasno otklanjanje kvarova.

Pozovite +381 (0)21 452 642

Neofyton

Finansijska rešenja

Kompanija Neofyton zajedno sa svojim partnerima nudi i mogućnost finansiranja pri kupovini opreme.

Pozovite nas za više informacija kako bismo Vam pomogli da napravite finansijski plan i program investicije.

Mašine i oprema

Engel

Piovan

EuroChiller

Sipa

Tria

MB CONVEYORS

Energetska efikasnost

Energetska efikasnost u industriji je pojam koji je na našim prostorima postao bitan krajem 2008. i početkom 2009. godine, sa početkom svetske ekonomske krize. Većina privrednika je, do tada, najčešće deklarativno razmatrala trošak struje, kao bitan element kompletnog pregleda troškova. Pritom uticaj energetske efikasnosti na zagađenje prirode gotovo uopšte nije bio razmatran.

Kompanija Neofyton je među prvima u Srbiji i regionu počela aktivno prezentovanje značaja energetske efikasnosti, kako zbog smanjenja troškova proizvodnje, pa samim tim i povećanja profitne stope, tako i zbog podizanja svesti o ograničenosti resursa i širim ekološkim principima.

Ušteda energije korišćenjem Neofyton mašina

U poređenju sa direktnim konkurentima u sferi mašina za brizganje plastike, a korišćenjem standardne hidraulike u koju su ugrađene tzv. “smart” pumpe, naše mašine troše i do 50% manje energije. Korišćenjem servo-hidraulike, postoji potencijal za uštedu do čak 70%. Posedujemo veoma precizan uređaj za merenje potrošnje električne energije, kojim se to i dokazuje.

Kompanija Engel je bila prvi proizvođač mašina za brizganje plastike, još 2009. godine, koji je u svoj upravljački sklop uveo, kao standardnu opciju, stranicu za prikaz potrošnje struje – “Ecograph”, gde se navođenjem težine za svaki proizvod (kalup), u svim ciklusima dobija podatak, kako o ukupnoj potrošnji struje po satu, tako i o specifičnoj potrošnji struje po kilogramu prerađene plastike (kWh/kg).

Očuvanje životne sredine

Oprema koju zastupamo doprinosi OČUVANJU ŽIVOTNE SREDINE na nekoliko načina.
Kada govorimo o pratećoj opremi, a pre svega o čilerima za hlađenje vode našeg dobavljača Eurochille, kojima se temperira kako hidraulika i servo motori u mašinama, tako i kalupi (alati) u kojima se i formiraju gotovi proizvodi, čilerski sistemi koje mi prodajemo omogućavaju novi koncept hlađenja korišćenjem tzv. “adijabatskog efekta”.

U letnjem periodu hidraulika i servo motori mašina za brizganje zahtevaju hlađenje vodom temperature do 28°C. Korišćenjem tzv. “free cooling” uređaja sa “adijabatskim efektom”, hlađenje procesne vode se odvija bez korišćenja rashladnih kompresora (koji koriste freone za izmenu toplote). Izmena toplote, tj. hlađenje se odvija isključivo korišćenjem ventilatora, čime se postiže ušteda od 6 do 8 puta u odnosu na klasične čilere koji koriste kompresore sa freonom.

Jedan od naših kupaca je, korišćenjem “adijabatskih” uređaja za hlađenje, umanjio potrebnu količinu električne energije za hlađenje, za 1.400.000 kWh/godišnje, tj. za oko 70.000 EUR. Dodatna prednost je odsustvo rizika, da usled pucanja cevi dođe do curenja freona u atmosferu i velikog zagađenja.

Slična računica se može primeniti na naše Engel mašine za brizganje plastike, kao i na Piovan sušare za sušanje granulata.

Neofyton partneri

ifw
Oerlikon

Proud members