Izaberite stranicu

Autor –  Jörg Leonhartsberger, direktor prodaje Packaging Engel

Izazovi sa kojima se razvoj u sektoru ambalaže susreće u postupku brizganja.

Konstantno smanjenje težine ambalaže putem smanjena debljine zida, stalni je izazov i tema u industriji

ambalaže koja konstantno povećava zahteve za mašinama za brizganje koje mogu ispuniti tražene uslove.

Trend ka smanjenoj debljini zida za tankozidnu ambalažu.

Trend ka smanjenoj debljini zida za tankozidnu ambalažu zasnovan je prvenstveno na ekonomskim razmatranjima:

u slučaju mašina za brizganje plastike, koje rade u kontinuiranoj masovnoj proizvodnji, materijal doprinosi čak do 70%

u ukupnim troškovima. I najmanje smanjenje težine pojedinačnog proizvoda ima značajan  

uticaj na profitabilnost proizvodnog pogona.

Ali gde smanjiti količinu materijala bez ugrožavanja funkcionalnosti ambalaže?

Ručke i poklopci – funkcionalne strukture na ambalaži – brizga se određena količinu materijala da bi

proizvod ispunio svoju namenu.

Ušteda materijala uglavnom se postiže smanjenjem debljine zida.

Pri proizvodnji kante od 1 L na kalupu kompanije BRINK Moulds & Automation, ovaj pristup je uzet

u obzir prilikom dizajniranja proizvoda i kalupa: smanjenjem debljine zida na 0,4 mm, težina dela,

potrošnja materijala se smanjuje za 20% na 21,56 grama.

Etiketa na kanti nanosi se IML postupkom, napravljena je od istog materijala i, osim što pojednostavljuje

recikliranje, doprinosi stabilnosti kantice.

Zahtevi kod jedinica za brizganje: najveća moguća dinamika

Što je ambalaža tanja, odnos toka materijala / debljine zida je ekstremniji.

Da bi se postigao neometan proces i osigurao konstantno visok kvalitet dela, dva aspekta su posebno važna:

Visoka dinamika ubrizgavanja: mašine prilagođene za proizvodnju tankozidnih  prozvoda za ambalažu, postižu brzinu ubrizgavanja do 1.200 mm/s. Pored toga, odlikuju se velikim ubrzanjem kako bi se postigle ove brzine čak i uz vrlo kratke pokrete ubrizgavanja uobičajene u industriji.

Visoka doslednost procesa: osiguravanje stalnih parametara procesa predstavlja izazov kod ekstremnih pokreta mašina. Parametri su podložni jako uskom opsegu fluktuacije, jer i najmanja odstupanja mogu da naprave razliku između dobrog dela i škarta zbog minimalne debljine zida.

Za proizvodnju ove kantice sa odnosom linije tečenja i debljine zida od približno 500: 1, odabrali smo novu

ENGEL e-speed mašinu za brizganje plastike.

Ovaj proizvod zahteva ekstremne performanse u pogledu dinamike i stabilnosti procesa: ova serija

e-speed mašina je prilagođena zahtevima moderne proizvodne linije u industriji ambalaže tankozidnih proizvoda.

Proizvođač na taj način postiže i osigurava profitabilnu i neometanu proizvodnju prikazane kante od 1 L.

Kanta od 1L koristi se da bi se pokazalo šta je moguće kada se brza mašina za pakovanje ENGEL e-speed

kombinuje sa automatizacijom i kalupima iz Brinka. U kalupu se koristi tehnologija Brink NOVA,

koja omogućava dodatno smanjenje debljine zida i time uštedu na težini.

Zahtevi za jedinicu za zatvaranje: maksimalni učinak/proizvodnost

Industrija ambalaže je uglavnom industrija  masovne proizvodnje.

Maksimizacija rezultata i s tim povezano povećanje profitabilnosti ovde su presudni kriterijumi uspeha.

Na mašini za brizganje plastike, to se može postići prvenstveno kraćim vremenom ciklusa

u nekim primenama pakovanja, vreme ciklusa je smanjeno na manje od 2 sekunde.

Dva aspekta su presudna za ovo na jedinici za zatvaranja:

• Efikasni pogoni: pročitajte više o layout-u hibridnih mašina koje mi u ENGEL-u primenjujemo n

a našoj e-speed mašini u poslednjem pasusu. Izuzetno stabilne mehaničke komponente

Nastali veći investicioni troškovi nadoknađuju se na nekoliko načina tokom životnog ciklusa mašine za brizganje:

• Kroz smanjenje materijalnih troškova proizvodnje pomenutih na početku ovog članka

• Povećanjem obima proizvodnje

• Smanjenim troškovima održavanja  Dizajn pojedinačnih mehaničkih komponenata i pogona naše

e-speed mašine za brizganje plastike rezultira mašinom koja nudi ne samo najveću dinamiku i ponovljivost,

već i niske troškove održavanje.

Pomoću prilagođenih paketa usluga održavanje ENGEL-a kao i naše analize merenja habanja mašine,

mogu se izbeći neplanirani zastoji, a planirani zastoji će biti kraći od standarnih.

Rešenje po sistemu ključ u ruke za proizvodnju tankozidnih proizvoda za pakovanje sa IML-om

Koncept pogona – štedljiv, ali moćan

Da bi troškovi električne energije bili niski a istovremeno omogućavali visoku dinamikom brizganja i zatvaranja,

potreban je dobro osmišljen, efikasan koncept pogona. Pokazalo se da su hibridne mašine najbolje

za industriju pakovanja i proizvodnju tankih i ultra tankih zidova.

Servo-električni pogoni u kombinaciji sa inteligentnom kontrolom baterije za jedinicu za hidraulično ubrizgavanje.

Sistem skladištenja kinetičke energije za smanjenje energetskih pikova nudi dodatne mogućnosti uštede za proizvođače

Ovaj koncept proizvodnog pogona omogućava postizanje

• visokih performansi

• stabilnost proizvodnog procesa

• i sve to pri relativno maloj potrošnji energije.

Analiza potrošnje električne energije mašine za brizganje Engel e-speed

u praktičnom primeru pokazuje potencijal moderne mašine za brizganje visokih performansi za industriju pakovanja:

specifični energetski zahtev od samo 0,763 kVh / kg u kombinaciji sa velikim učinkom osigurava profitabilnu proizvodnju.

Za detaljne informacije i prezentaciju ENGEL mašina za brizganje plastike i tehnologije, kontaktirajte nas
Neofyton
Adresa – Partizanska 27b 21000 Novi Sad, Srbija
E-mail – info@neofyton.com
+381 21 452 642
+381 21 472 32 48

Generalni direktor – Zoran Tadić, dipl.ing. Msc.
E-mail – zoran.tadic@neofyton.com


Direktor prodaje – Pedja Sandić
E-mail – pedja.sandic@neofyton.com
+381 64 6138226 Srbija
+385 912 227 883 Hrvatska