Izaberite stranicu

Od samog pronalaska, plastiku odlikuju svojstva su je učinila atraktivnom sirovinom za preradu: mala masa, izdržljivost i lakoća bojenje i kalupljenje, Čitava industrija se forkusirala na  razvoj novih vrsta plastike sa različitim svojstvima pogodnim za različite namene. Od ambalaže za hranu do zdravstvene zaštite ili automobilske industrije, plastika je učinila naše živote čistijim, sigurnijim i praktičnijim.

Kreiranje cirkularne ekonomije za plastiku.

Druga strana jednačine je da je plastika takođe zagađivač, utičući na klimatske promene pri proizvodnji plastika, kao  i zadržavanje u životnoj sredini stotinama godina nakon što više nije korisna. Potrošači su svesni ovih problema povezanih sa plastikom, ali je ona postala nezaobilazan deo savremenog života.

Engel Austria, vodeći proizvođač mašina za preradu plastike, radi na pronalaženju boljih načina za korišćenje materijala nakon što su odbačeni.  Engel preduzima korake da pronađe proces koji omogućava industrijama i potrošačima da nastave da koriste prilagodljiv i koristan materijal bez plaćanja visoke ekološke cene.

Engel ističe da nije posvećena dovoljna pažnja svakom delu životnog ciklusa proizvoda, a njihov odgovor na zagađenje plastikom je da je ugrade u cirkularnu ekonomiju: umesto da odbace plastični proizvod kada se više ne koristi, trebalo bi da ga umesto toga ponovo uključiti u proizvodnju novih proizvoda. Ovaj koncept je dobro shvaćen i korišćen za materijale kao što su staklo i aluminijum. Međutim, zbog strukturnog sastava plastike, proces nije tako lak kao kod drugih materijala.

Rešavanje ovog problema je, kaže Engel, tehnološki problem i problem koji ima rešenje. Korišćenja recikliranih materijala za uklanjanje otpada iz životne sredine je cilj koji moramo hitno da postignemo, a razvoj materijala koji je sam po sebi lakši za recikliranje je ključni korak u smanjenju količine plastičnog zagađenja.

Novi pristupi kao što je ovaj su suštinski deo Engelove težnje da postane ekološki prihvatljivija kompanija, ali oni to ne mogu postići sami: njihova glavna inovacija je  spremnost da angažuju druge zainteresovane strane duž celog lanca vrednosti, uključujući deljenje znanja sa drugim kompanijama. Saradnja i finansiranje istraživanja sa drugim kompanijama dali su Engelu priliku da urade pravu stvar kao preduzeće, kao klijenti, planeta ili industrija.