Izaberite stranicu

Na K 2022, a u saradnji sa svojim partnerima ALPLA Group, Brink i IPB Printing, ENGEL će predstaviti kvantni skok u industriji pakovanja. Po prvi put, tankozidni PET kontejneri moći će da se proizvedu u jednom koraku procesa brizganja. Austrijski proizvođač mašina za brizganje ENGEL će na svom štandu preraditi reciklirani materijal (rPET). Za ovu priliku će se koristiti ENGELOVA e-speed 280/50 mašina za brizganje sa novorazvijenom i izuzetno snažnom jedinicom za brizganje.

Providni, okrugli kontejneri od 125 ml sa debljinom zida od 0,32 su predstavnici kompletne vrste pakovanja, naročito u prehrambrenoj industriji. Zahvaljujući integrisanom etikitiranju u kalupu (ILM), kontejneri su spremni za punjenje čim napuste proizvodnu ćeliju. Specifičnost ove aplikacije je materijal. Tankozidni kontejneri se proizvode direktno od rPET-a u jednom koraku. Prerada PET-a, u industriji brizganja, je do sada bila moguća jedino u formi debelozdnih proizvoda kao što su predforme za boce. Konačni format pakovanja kreiran je u drugom koraku procesa – na primer, duvanjem.

Tankozidni kontejneri proizvedeni direktno od rPET-a

Od boce do šoljice i od šoljice do boce

Prema Evropskom paktu o plastici, namera je da sva plastična ambalaža do 2025. godine sadrži 30 odsto recikliranog materijala i da bude 100 odsto sposobna za reciklažu. Materijali karakteristični za pakovanje hrane u tankozidne kontejnere su poliolefini ili polistiren. Međutim, stručnjaci procenjuju da će ovim materijalima biti nemoguće ostvariti navedene ciljeve. Takođe, tokovi reciklaže nemaju odobrenje Evropske agencije za hranu, EFSA. rPET ovde nudi rešenje za izbegavanje kazni i posebnih poreza. Iako je cena za PET trenutno visoka, ovo čini materijal isplativom alternativom. EFSA je odobrila brojne procese reciklaže za PET, vodeći računa o tome da je materijal dostupan u Evropi.

PET vidi prednost u reciklaži zatvorenog kruga koja je već uspostavljena. Do danas, PET je jedini materijal za pakovanje koji može da se preradi kao reciklirani materijal u industrijskom obimu za stvaranje ambalaže za hranu. Ova inovacija vidi partnerske kompanije kako utiru put da se ukloni potreba za prenamenom proizvoda za pakovanje, osim boca, i otvara mogućnost za reciklažu ili čak apciklažu. To bi značajno proširilo opseg upotrebe za PET i rPET. Pored ciklusa od boce do boce, ovo takođe znači da je moguće zamisliti uspostavljanje reciklaže od boce do šoljice ili čak od šoljice do boce.

Ubrizgavanje pri 1400 mm u sekundi

Modifikovani rPET koji će se prerađivati na sajmu K2022 potiče od boca za piće recikliranih u fabrikama specijalizovanih za pakovanje i reciklažu ALPLA Grupe, čije je sedište u Hardu, Austrija.  Partnerske kompanije koje će biti uključene na sajmu su Brink (Harskamp, Holandija) zadužena za kalupe i automatizaciju IML-a i IPB Printing (Reusel, Holandija) za etikete.ENGELOVA e-speed 280/50 mašina za brizganje je srce proizvodne ćelije.ENGEL je posebno razvio ovu hibridnu mašinu sa svojom električnom  jedinicom za zatvranje i hidrauličnom jedinicom za ubrizgavanje kako bi odgovorio na zahteve visokih performansi neophodnih za brizganje tankozidne ambalaže. Na K 2022, ENGEL će prikazati pojačanu snagu ove serije mašina. Nova jedinica za ubrizgavanje visokih performansi postiže brzinu ubrizgavanja do 1400 mm u sekundi pri maksimalnom pritisku ubrizgavanja do 2600 bara pri obradi malih masa ubrizgavanja sa ekstremnim odnosom debljine zida i linije tečenja, što je čini najdinamičnijom jedinicom za ubrizgavanje na tržištu širom sveta.

Zahvaljujući novoj jedinici za brizganje visokih performansi, kontejneri tankih zidova od PET-a i rPET-a mogu se proizvoditi na ENGEL mašini za brizganje e-speed

Za preradu rPET-a, ENGEL kombinuje novu jedinicu za ubrizgavanje sa jedinicom za plastifikaciju iz sopstvenog razvoja i proizvodnje posebno dizajnirane za obradu recikliranog materijala. Tokom plastifikacije i ubrizganja, viskoznost PET-a je konfigurisana za brizganje tankih zidova. Novi ENGEL e-speed podržava obradu proizvoljnih recikliranih materijala do sto posto rPET-a.

Različiti trendovi etiketa

ENGEL će na sajmu K 2022 predstaviti kalup koji može da obrađuje različite etikete u isto vreme. Ovim pokazujemo da partneri odgovaraju na globalno različite trendove za etiketiranje u kalupu, a koji su u skladu sa preporukama EPBP i/ili Peređivača plastike u EU, kao i sa specifikacijama Udruženja prerađivača plastike (APR) iz SAD-a.

Boje koje se koriste za etiketiranje u kalupu na američkom tržištu mogu da se peru jer je namera da se etikete i aplikacija za ovo tržište recikliraju. U Evropi se koristi drugačija tehnologija: etiketa u kalupu koja pluta u procesu reciklaže što olakšava odvajanje boja i etikete od PET-a.