Izaberite stranicu

Kako se može održati konstantno visok kvalitet proizvoda uprkos fluktuacijama sirovina?  

Kako se mogu obezbediti velika raspoloživost mašina i produktivnost uprkos ograničenja  putovanja?

Engel – proizvođač mašina za brizganje plastike i dobavljač sistemskih rešenja, sa sedištem u Austriji,

daje odgovore na ova pitanja i rešenja za Industrijiu 4.0 – Fabrike budućnosti.

„Pandemija virusa Covid-19 ubrzala digitalizaciju u industriji plastike“, kaže Gero Vilmerot,

Engelov predsednik za tržišta Istočne Azije i Okeanije.

“Naši kupci sve više ulažu u digitalna rešenja.

Pametna usluga i ipomoć postali su još istaknutiji u poslednjih godinu dana.”

ENGEL prati ove trendove predstavlja rešenja.

Potpuno električna mašina za brizganje bez vodilica ENGEL e-motion 80 TL opremljena je mnogim digitalnim rešenjima

iz ENGEL-ovog programa Injection 4.0. Iako pametni sistemi pomoći iz ENGEL-ove serije iQ pomažu proizvođačima plastike

da iskoriste puni potencijal mašine za brizganje plastike, čak i ako kvalifikovano osoblje nije stalno prisutno.

Cilj digitalnih rešenja i usluga  je  obezbeđivanja visoke produktivnosti

kako bi proizvođači nastavili proizvodnju i u slučaju krize.

Samooptimizirajuća mašina za brizganje

Interfejs čovek-mašina ima značajnu funkciju u fabrici budućnosti.

Kako proizvodni procesi postaju sve složeniji zbog integracije procesa i automatizacije, upravljanje i kontrola nad njima

mora postati utoliko jednostavnija i intuitivnija.

Ovde pametni sistemi pomoći povećavaju sposobnost i kvalitet procesa, a da oa operatera

ne zahtevaju sticanje dodatnih posebnih veština.

Simuliraće se promenljivi uslovi procesa na kontrolnoj jedinici CC300, mašine e-motion 80 TL

kako bi se pratilo automatsko prilagođavanje pomoću pametnih asistentskih sistema na displeju mašine.

Na primer, iQ kontrola težine održava ubrizganu zapreminu rastopljenog materijala ​​konstantnom

tokom čitavog procesa ubrizgavanja, dok iQ kontrola zatvaranja određuje optimalnu silu zatvaranja na osnovu disanja alata.

Praćenje nekoliko stotina procesnih parametara

ENGEL kontinuirano razvija svoj portfolio pametnih sistema asistencije I pomoći.

Najnoviji proizvodi uključuju iQ monitoring procesa i iQ kontrolu topljenja.

Tamo gde su pametni sistemi pomoći do sada mogli da optimizuju pojedinačne korake u procesu brizganja,

novi iQ monitoring procesa neprekidno analizira nekoliko parametara procesa u sve četiri faze brizganja

– plastifikaciju, ubrizgavanje, hlađenje i uklanjanje dela – kako bi se automatski otkrile greške.

U obliku običnih tekstualnih poruka, sistem ukazuje na nepovoljna podešavanja

i uslove procesa kao i na moguće uzroke istih.

„Ovo pomaže korisniku da optimizuje stabilnost tokom čitavog procesa i da brzo ispravi greške“, kaže Vilmerot.

Cilj iQ kontrole topljenja je da sačuva kako materijal koji se obrađuje, tako

i mehaničke komponente jedinice za plastifikaciju. U praksi se plastifikacija često dešava brže nego što ciklus zahteva,

što može uticati na kvalitet proizvoda, ali i na vek trajanja puža.

iQ kontrola topljenja stoga određuje optimalno vreme za plastifikaciju.

Umesto plastifikacije na najvećoj mogućoj brzini, sistem u potpunosti koristi vreme hlađenja

u alatu za plastifikaciju, obezbeđujući vrlo dobru homogenost topljenja.

Objedinjavanje simulacije i stvarnog sveta

Još jedna nova karakteristika je sim link, zajednički razvoj ENGEL-a i Autodeska, dobavljača softvera za simulaciju Moldflow.

„Do danas su mnogi podaci iz simulacije procesa brizganja na mašini ostajali neiskorišćeni, i upravo se to sada menja“,

kaže Vllmerot, objašnjavajući motivaciju za unapređenje.

Uz podršku softvera, oba parametra optimizovana Moldflow, sada se mogu pretvoriti u skup podataka

o postavkama procesa i koristiti direktno na mašini za brizganje, a obratno, parametri procesa i rezultati merenja

iz mašine za brizganje mogu se takođe uvesti u Autodeskov program za simulaciju.

„Otvaramo vrata novom pristupu optimizacijie proizvodnih procesa“, kaže Vilmerot.

“Simulacija ubrzava zadatak stvaranja postavki procesa, postavljanja kalupa i optimizacije procesa,

zauzvrat značajno povećavajući produktivnost. Ovo čini simulaciju dostupnom I pogodnom

čak i za manje postupke ubrizgavanja u kalupe.”

Obezbeđivanje produktivnosti i u vreme krize

Da bi povećala dostupnost mašina za brizganje i proizvodnih ćelija, pametna usluga

oslanja se na mrežnu podršku i preventivno održavanje zasnovano na uslovima.

Covid-19 je doveo u fokus rešenje e-connect.24. Alat za online podršku i daljinsko održavanje omogućava

ENGEL-ovom servisnom osoblju da se sa udaljene lokacije poveže sa mašinom za brizganje 

kako bi mogli da odgovore bez odlaganja u svim slučajevima podrške.

Stranice ekrana upravljačke jedinice mašine prenose se putem sigurne internet veze.

Budući da se podacima pristupa u realnom vremenu, prikazuje se trenutno stanje mašine.

Kao rezultat, operateri mašina na terenu i online pomoćno osoblje mogu videti iste proizvodne podatke

i mogu pružiti savete i smernice jedni drugima. Ako je potrebno, proizvodnom ćelijom se može daljinski upravljati.

Druga pogodnost je ta što se korisnik obaveštava e-poštom u slučaju kvara.

Zahvaljujući ovom opsegu opcija, e-connect.24 osigurava veoma visok nivo dostupnosti mašina,

čak i ako putovanje nije moguće ili je proizvodnja privremeno bez operatera.

ENGEL se oslanja isključivo na svoje visokokvalifikovane servisne tehničare.

„Imamo značajno razvijene ljudske resurse i podržavamo naše kupce na lokalnim jezicima“, naglašava Vilmerot.

ENGEL će demonstrirati na sajmu Chinaplat, kako se potencijal digitalizacije može optimalno iskoristiti

na e-motion mašini za brizganje od 80 TL.

Zahvaljujući sim linku, podaci o simulaciji mogu se direktno preneti u mašinu za brizganje i, obratno,

zapisi podataka merenja mogu se uvesti iz upravljačke jedinice mašine u program za simulaciju.

Digitalne usluge povećavaju dostupnost mašina i proizvodnih jedinica, osiguravajući visoku produktivnost

i mogućnost kontinuirane isporuke čak i u slučaju kriza.

Za detaljne informacije i prezentaciju ENGEL mašina za brizganje plastike, tehnologije, digitalnih rešenja

i industrije 4.0, kontaktirajte nas


Neofyton
Adresa – Partizanska 27b 21000 Novi Sad, Srbija
E-mail – info@neofyton.com
+381 21 452 642
+381 21 472 32 48
www.neofyton.com


Generalni direktor – Zoran Tadić, dipl.ing. Msc.
E-mail – zoran.tadic@neofyton.com


Direktor prodaje – Pedja Sandić
E-mail – pedja.sandic@neofyton.com
+381 64 6138226 Srbija
+385 912 227 883 Hrvatska