Izaberite stranicu

Dozator N-Duck posebno je dizajniran da se integriše u MB transportne trake i sisteme.
MB N-Duck ima žljeb sa ukupnim opsegom rotacije od 240 ° (+/- 120 ° od uzdužne osi transportera),

a unutar takvog opsega moguće je postaviti željena mesta istovara, uvek na istoj udaljenosti jedna od druge, k

oristeći kontrolne ploče ugrađene na transporter.

Svim funkcijama dozatora N-Duck standardno upravlja MB Base Control Panel,
gde je moguće podesiti:

 • Broj mesta istovara
 • Načini punjenja proizvoda:
 • Brojanje IMM ciklusa
 • Vremensko punjenje
  ALARMI
  Ako se tokom rotacije žljeba pronađe prepreka, uređaj se odmah zaustavlja i na ekranu se pojavljuje reč „ALARM “.
  Jednom kada se prepreka ukloni, pritiskom na dugme „RESET ALARM“
 • punjenje se nastavlja od mesta gde je zaustavljeno
  NAPOMENA: Iz tehničkih razloga, N-Duck instalacija se preporučuje samo u određenom opsegu dimenzija (tj. A = min 240 mm, mak 340 mm)

Za detaljne informacije i prezentaciju MB Conveyor industrijskih transportnih sistema kontaktirajte nas
Neofyton
Adresa – Partizanska 27b 21000 Novi Sad, Srbija
E-mail – info@neofyton.com
+381 21 452 642
+381 21 472 32 48
www.neofyton.com
Generalni direktor – Zoran Tadić, dipl.ing. Msc.
E-mail – zoran.tadic@neofyton.com
Direktor prodaje – Pedja Sandić
E-mail – pedja.sandic@neofyton.com
+381 64 6138226 Srbija
+385 912 227 883 Hrvatska

Za detaljne informacije i prezentaciju MB Conveyor industrijskih transportnih sistema kontaktirajte nas
Neofyton
Adresa – Partizanska 27b 21000 Novi Sad, Srbija
E-mail – info@neofyton.com
+381 21 452 642
+381 21 472 32 48
www.neofyton.com
Generalni direktor – Zoran Tadić, dipl.ing. Msc.
E-mail – zoran.tadic@neofyton.com
Direktor prodaje – Pedja Sandić
E-mail – pedja.sandic@neofyton.com
+381 64 6138226 Srbija
+385 912 227 883 Hrvatska