Izaberite stranicu

MB Conveyors Soft Drop – Transport i skladištenje predformi (PET)

Soft Drop, “nežni džin” koji pažljivo transportuje i puni predforme i kutije, pomoću ultrazvučnog senzora: na taj način Soft Drop može spustiti predforme sa minimalne visine, izbegavajući sva oštećenje

Soft drop sistem za skladištenje PET predformi

Od 1991. godine MB Conveyors proizvode veoma efikasan sistem za eliminaciju oštećenja koja nastaju kod PET predformi prilikom njihovog skladiđtenja u kontejnerima. Princip rada Soft drop sistema: ciklus oblikovanja se preuzima od IMM-a i prenosi se pomoću CPT transportne trake do PA transportne trake/distributera instaliranog za programirano popunjavanje koševa. Kada se faza punjenja završi, koš se spušta u kontejner za skladištenje i, pomoću ultrazvučnog senzora, otpušta predforme sa minimalne već unapred definisane visine. Ova visina spuštanje ostaje konstantna tokom faze punjenja kontejnera. Kada se prvi kontejner napuni, započinje punjenje drugog kontejnera, dok zvučno-vizuelni alarm upozorava operatera da napljunjeni kontejner mora biti zamenjen praznim.

Tehničke karakteristike:

Dimenzije kontejnera kod Standardnog Sofr drop-a: baza 1000x1200x h. 1200m

Standardni Soft Drop zajedno sa skontrolnom pločom

Glavne implementacije Soft Drop-a:

Kontrola kvaliteta vaganjem sa tolerancijom 0 do + 12 predformi po kontejneru

Postavljanje vibracionih platformi

Konstrukcija transportnih traka sa uređajem za hlađenje