Izaberite stranicu

Poštovani poslovni partneri, dragi prijatelji

Zadovoljstvo nam je da istaknemo da bez obzira na okolnosti, kompanija Neofyton nastavlja sa

društveno odgovarnim ponašanjem i filantropijom.

Novčanom donacijom smo ponovom podržali rad humanitarne organizacije Rados deci.

Humanitarna organizacija RADOST DECI je osnovana 2014. godine.

Svojim aktivnostima i programima, aktivno učestvuje u procesu inkluzije, kao i

u senzitizaciji društva ka osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

Stručnim radom i aktivnim učešćem u društvu, nastoji da poboljša i unapredi položaj dece

i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

RADOST DECI čine ljudi različitih obrazovnih profila sa višegodišnjim iskustvom u radu

sa osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju.


Partneri u postizanju ciljeva naše Organizacije su Ustanove socijalne zaštite, obrazovne ustanove,

MNRO Udruženja kao i roditelji dece sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

Rezultat rada Humanitarne organizacije RADOST DECI vidimo kroz napredak ka ravnopravnosti,

prihvatanje potreba i načina života dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju, poštujući različitosti.

Pozivamo i Vas da u okviru svojih mogućnosti podržite rad ove i sličnih organizacija.

Link na stranicu RADOST DECI –