Pogodnosti

 • precizno merenje potrošnje materijala
 • automatizacija
 • efikasniji proces proizvodnje
 • lako održavanje

Termoregulatori

Piovan termoregulatori (vodeni, voda pod pritiskom i uljani) sadrže izmenjivače toplote velike energetske efikasnosti, jer nema gubitaka energije. Idealni su za korišćenje u industriji prerade plastike.

Termoregulatori omogućavaju visoku i konstantnu produktivnost. Precizni kontrolni sistem održava temperaturu u granicama sa fluktuacijom +/- 0.4 C.

Velika ponovljivost procesa – veliki kvalitet proizvoda.

 • za efikasno temperiranje alata
 • opcija sa vodom do 90 °C radna temperatura
 • opcija sa vodom pod pritiskom do 160 °C radna temperatura
 • opcija sa uljem do 250 °C radna temperatura
 • opcija sa uljem pod pritiskom 250 °C radna temperatura
 • koncept izmene toplote: izmenjivač, mešni ventil ili izmenjivač sa tankom
 • snaga grejača od 12 do 24 kW
 • protok fluida do 150 l/min, pritisak do 6 bara

Vodeni termoregulatori

Piovan je proizvođač termoregulatora koji kao fluid za hlađenje koriste vodu ili vodu pod pritiskom i idealni su za sve procese koji zahtevaju  temperature od 90 C (vodeni termoregulator) ili 160 C (voda pod pritiskom).

Kapacitet hlađenja vode je 15 l/min. Ovi termoregulatori su dizajnirani za rad sa nižim temperaturama. Idealni su za procese brizganja plastike.

termoregulatori - brizganje plastike

Uljani termoregulatori

Ovi uređaji su specijalizovani za sve procese koji zahtevaju veoma visoke temperature, kao na primer u procesu prerade plastike ekstruzijom, gde su temperature i do 250 C.

Termoregulatori omogućavaju konstantan proces i veliku ponovljivost proizvodnje, a prema tome i maksimalni kvalitet i smanjenje škarta. Idealni su za sve procese prerade plastike.

termoregulatori