Izaberite stranicu

ENGEL dvostepeni proces poboljšava energetski otisak procesa reciklaže

 

Visok kvalitet reciklaže direktno od plastičnih ljuspica

 

 

Sa novim procesom, ENGEL omogućava upotrebu plastičnog reciklata u mašini za brizganje direktno nakon mlevenja. Pošto je peletiranje kao poseban korak procesa eliminisano, inovacija značajno poboljšava energetsku i troškovnu efikasnost u reciklaži plastike. Na sajmu K2022 će po prvi put ENGEL uživo predstaviti novi dvostepeni proces. Na ENGEL-ovom štandu – Forum Cirkularne ekonomije, na otvorenom, proizvode palete sa točkićima, poznatije kao „doli palete“.

Da bi se mogle obraditi ljuspice reciklata u brizganju, proces reciklaže razdvaja plastifikaciju i ubrizgavanje na dva međusobno usklađena, ali nezavisna, procesna koraka. U prvoj fazi na primer, plastične ljuspice koje potiču iz postpotrošačke ili postindustrijske upotrebe, topi se u konvencionalnom pužu za plastifikaciju. Rastop se prenosi na drugi puž za ubrizgavanje u kalup. U zavisnosti od materijala i primene, filter za topljenje i jedinica za degasifikaciju mogu se integrisati u proces, između jedinice za plastifikaciju i jedinice za brizganje. To znači da se mogu stvoriti proizvodi visokog kvaliteta – čak i od kontaminiranog plastičnog otpada. Direktna prerada plastičnih ljuspica značajno utiče na energiju i CO2 otisak u poređenju sa preradom regranulata.

Obično se plastika iz postpotrošačke i postindustrijske upotrebe se prvo melje, a zatim, nakon sortiranja i čišćenja, meša, filtrira i peletizira, i na kraju se uvodi u proces brizganja kao regranulat. To znači da se plastika mora dvaput istopiti. Peletiranje recikliranog materijala je energetski intenzivan proces koji obično takođe uključuje i logističke troškove. Potreba za ovim korakom se u potpunosti uklanja u dvostepenom procesu. Na osnovu proračuna ENGEL-a, energija potrebna za proizvodnju proizvoda je smanjena za 30 procenata.

Proizvodi velike zapremine, kao što su palete, transportne kutije i kontejneri za otpad, se već prave od recikliranih materijala. Integrisana degasifikacija proširuje spektar upotrebe na aplikacije u ambalažnoj i automobilskoj industriji.

 

 

Za više informacija o sajmu pogledajte ovde: SAJAM K 2022

 

 

Nova jedinica za degasifikacija poboljšava kvalitet proizvoda

ENGEL razvojni tim se posebno fokusirao na jedinicu za degasifikaciju. Degasifikacija je važna za postizanje visokog kvaliteta proizvoda. Preostala vlaga i isparljive supstance koje potiču od degradacije materijala ili ostataka mastila mogu da prođu kroz filter za topljenje. Ako se ova jedinjenja ne uklone pre ubrizgavanja, to može dovesti do stvaranja pora na unutrašnjoj strani i oštećenja na površinskom sloju. Ovo ne samo da narušava vizuelnu privlačnost, već može i smanjiti mehanička svojstva.

Još jedna posebnost ENGEL rešenja je da prva jedinica za plastifikaciju u dvostepenom procesu takođe ima zadatak da ubrza proces. Time se postiže kontinuirani proces koji podržava upotrebu manjih puževa kako bi se osigurale dodatne u

Dvostepeni sistem na sajmu K2022

Na sajmu K2022 ENGEL će da demonstrira prednosti novog dvostepenog sistema u proizvodnji paleta na točkićima. Mešavina poliolefina iz postindustrijske upotrebe se obrađuje na mašini za brizganje ENGEL duo 12060H/80Z/900.

Projektni partneri na sajmu su AVK Plastics, koji proizvodi palete na ENGEL duo mašinama za brizganje, gde neke od ovih mašina već koriste novi dvostepeni proces, i IPP, sa sedištem u koji je specijalista za logistička rešenja u lancu snabdevanja. Kalup za ovaj eksponat dolazi iz Haidlmair-a, a filter za topljenje visokih performansi za efikasno uklanjanje čvrstih i elastomernih kontaminacija iz ETTLINGER-a, posebnu ulogu ima i partner R-Cycle.

Transparentnost informacija za reciklažu

Palete su opremljene RFID čipom i QR kodom integrisanim putem etiketiranja u kalupu (in-mould etiketa). Posetioci sajma mogu da koriste QR kod za preuzimanje informacija o materijalu i procesu reciklaže iz baze podataka R-Cycle u realnom vremenu.

ENGEL se pridružio R-Cycle zajednici u proleće 2022. Cilj ove međukompanijske inicijative je uvođenje digitalnih pasoša za proizvode od plastike. Sve informacije relevantne za reciklažu se automatski beleže već u fazi proizvodnje proizvoda tako da, na primer, postrojenja za sortiranje otpada mogu preciznije da identifikuju plastiku koja se može reciklirati. Čime se stvara dodanta vrednost i u prethodnoj fazi pripreme materijala za reciklažu.

ENGEL na K 2022:  Forum cirkularne ekonomije


Neofyton doo je generalni zastupnik najvećih svetskih proizvođača mašina i prateće opreme za industriju plastike i gume – Engel, Piovan, Eurochiller, Wintec, SIPA, MB Conveyors i Tria na tržištu Evrope (Srbija, Hrvatska, BIH, S.Makedonija, Crna Gora) i Afrike (Nigerija, Gana i Kamerun)

Kompanija Neofyton je proširila svoj servisni tim u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i S. Makedoniji kako bi kupcima pružila ne samo kvalitetnu, već i brzu servisnu uslugu.


SERVISNA MREŽA:  Novi Sad (Srbija), Zagreb (Hrvatska), Skoplje (S.Makedonija), Gračanica (Bosna i Hercegovina), Lagos (Nigerija)

Neofyton pruža usluge servisa i održavanja mašina i prateće opreme za brizganje plastike. Smatramo da su snažna servisna podrška, kao i iskusni i obučeni serviseri okosnica optimizacije proizvodnje i maksimizacije poslovnih rezultata.