Izaberite stranicu

Kontrola temperature, ne hlađenje vodom.

Svetlo sive cevi, koje su na prvi pogled neupadljive, zaista su važne. One ograđuju osetljiv mehanički sistem

koji u kuhinjskom nameštaju osigurava da se fioke tiho i nežno zatvaraju, bez obzira na to koliko snažno je fioka gurnuta.

Blum sa sedištem u Hochstu, Austrija, specijalizovan je za visokokvalitetne sisteme šarki,

fioka i sistema za otvaranje i zatvaranje za sektor nameštaja.

Da bi se spojila maksimalna preciznost sa efikasnošću u proizvodnji brizganjem, uvedene su inovativne tehnologije,

posebno u ranoj fazi u proizvodnim pogonima proizvođača širom sveta. Na primer iQ kontrola protoka,

kao pametno rešenje za kontrolu temperature kompanije ENGEL, koje je na putu da postane fabrički standard.

„Uvek težimo da koristimo najsavremeniju tehnologiju“, kaže Philipp Schlattinger, odgovoran za tehnologije plastike

u Blumovom proizvodnom odeljenju. „To je preduslov da ostanemo konkurentni  na tržištu nameštaja.“

Fabrika Fussach u Vorarlbergu u Austriji oslanja se na brizganje da bi proizvela sofisticirana kućišta cilindara za prigušivanje –

zajedno sa mnogim drugim tehnički preciznim delovima za sisteme fitinga – na mašinama

za brizganje bez vođica kompanije ENGEL.

Blum je bio jedan od prvih korisnika tehnologije bez vođica pre 30 godina, a takođe pažljivo prati inovacije

svog partnera Engel u digitalizaciji proizvodnih procesa. Pre dve godine, Blum je investirao u svoju prvu proizvodnu ćeliju sa

iQ regulacijom protoka, uključujući e-temp jedinice za kontrolu temperature, koje su u to vreme bile raspoređene

u proizvodnji nulte serije.

„Pošto se proizvodna ćelija koristi isključivo za cilindar alata, uspeli smo da iskoristimo kontrolu temperature

sa najboljim mogućim efektom.“

Za alate sa velikim brojem kaviteta, mašina za brizganje e-Victory 220 bez vođica, opremljena je sa četiri baterije

za void tipa e-flomo i četiri uređaja za kontrolu temperature iz serije ENGEL e-temp.

„Veliki broj kola za kontrolu temperature se spajaju za alate i ploče , što stvari čini vrlo komplikovanim“, kaže Sailer.

U početku su rukovodioci projekata bili sumnjičavi da li će četiri uređaja za kontrolu temperature koja preporučuje

ENGEL biti u stvari dovoljna. Danas su upravo te uštede pomogle iQ kontroli protoka da postane standard kompanije.

Maksimalna dimenziona preciznos bez škarta

 „Znamo da imamo vrlo dobre alate, ali ono što se dešavalo u kanalima za kontrolu temperature u prošlosti nije bilo

transparentno“, kaže Schlattinger, otkrivajući prvobitnu motivaciju kompanije za uključivanje u ENGEL-ovu tehnologiju

kontrole temperature. „Kada se pojave problemi, pronalaženje uzroka je izuzetno teško ako gledate u crnu kutiju“.

Pre više od deset godina, ENGEL je krenuo u svoju misiju da naglasi problem netransparentnosti kontrole temperature.

„20 procenata svih odbačenih otpresaka u industriji brizganja uzrokovano je greškama u kontroli temperature“,

kaže Klaus Tanzler, menadžer kompanije ENGEL za kontrolu temperature, objašnjavajući razlog ove strateške odluke.

Danas ENGEL isporučuje integrisana rešenja za pametno upravljanje procesima kontrole temperature iz jednog izvora.

Osnova je e-flomo sistem.

Na osnovu izmerenih vrednosti utvrđenih pomoću e-flomo, iQ regulacija protoka dinamički i nezavisno prilagođava proces

kontrole temperature kako bi se održali konstantni uslovi proizvodnog procesa.

Softver iz ENGEL-ovog programa Injection  4.0 aktivno kontroliše ili protok ili temperaturne razlike

u svim pojedinačnim kolima.

Tamo gde se koriste uređaji za kontrolu temperature e-temp, iQ kontrola protoka takođe može prilagoditi brzinu pumpe u

uređajima za kontrolu temperature tako da odražava stvarne zahteve proizvodnje.

Ova interakcija kombinuje temperaturnu stabilnost sa vrlo visokom produktivnošću i energetskom efikasnošću.

„U klasičnom procesu kontrole temperature protok je statičan“, kako objašnjava Tanzler.

“Ako se nešto promeni u jednom kanalu za kontrolu temperature, to pokreće promene u drugim kanalima, što rezultira

neravnomernom raspodelom vode i temperature.

S druge strane, naš dinamički sistem kontroliše svako kolo pojedinačno. To znači da toplotni uslovi u alatu ostaju

konstantantni čak i ako postoje fluktuacije u sistemu “.

Čvrstoća je kritični faktor u proizvodnji kućišta cilindara. Zbog svojih dimenzija – vrlo dugi i tankozidni – cilindri su na listi

posebno izazovnih delova za brizganje u Blumovom portfelju proizvoda.

Takođe, postoje specifični izazovi vezani za materijal, jer je skupljanje vrlo veliko kod POM-a.

„Zahvaljujući stalnoj kontroli temperature, sada možemo efikasno kontrolisati skupljanje “, kaže Christian Ackerl, inženjer

proizvodnje u kompaniji Blumom.

Dozvoljena odstupanja su u stotinama milimetara u nekim delovima komponente, jer je tačnost dimenzija presudna za

funkcionalnost i trajnost Blumovih proizvoda. Blumova garancija važi za čitav radni vek (20 godina) kuhinje.

Prelazak na kontrolu temperaturne razlike

Kao funkcija dimenzija komponenata, rashladni kanali u dugim jezgrima alata imaju vrlo male prečnike, koji se mogu začepiti

sitnim česticama iz vode za hlađenje.

„Samo e-flomo pruža nam podatke da prepoznamo da li postoji protok“, kaže Sailer.

To znači da se problemi sa kontrolom temperature mogu otkriti pre nego što dođe do škarta.

„Sve drugo je gubljenje energije, sirovina i vremena“, kako naglašava Patrik Johler iz ENGEL prodaje.

Uticaj je još veći nakon prelaska na kontrolu temperaturne razlike. Umesto protoka, sistem ovde održava temperaturu

povrata svakog pojedinačnog kola konstantnom.

Sistem crpi samo onoliko vode koliko je potrebno za ovu svrhu, što dodatno smanjuje količinu vode i potrošnju energije.

Šestocifrena ušteda u električnoj energiji

Pre investiranja u novu proizvodnu ćeliju, kućišta za kuhinjske cilindare za prigušivanje

dugo su se proizvodila u alatu sa manje kaviteta. U tu svrhu je korišćeno osam uređaja za regulaciju temperature, zato što su

rukovodioci procesa u početku pretpostavili da će povećavanje proizvodnje zahtevati povećanje broja jedinica za kontrolu

temperature. Slučaj je bio suprotan. Broj kaviteta je povećan, ali je smanjen broj uređaja za regulaciju temperature.

To nije samo pozitivno uticalo na novu investiciju, već su opali i tekući operativni troškovi. Uređaji za kontrolu temperature

ENGEL integrisani su preko OPC UA sa kontrolnom jedinicom CC300 na mašini za brizganje . Ovo omogućava kontrolu brzine

rada pumpe na osnovu zahteva proizvodnje.

Dok konvencionalni uređaji za regulaciju temperature rade punom snagom tokom celog vremena,

iQ kontrola protoka korelira izlaz pumpe sa položajima ventila u rashladnim kolima i podešava izlaz pumpe tokom celog

trajanja procesa. Ne upumpavanje vode, već pametna kontrola temperature je ključna – ne samo za uštedu energije, već i za

smanjenje troškova održavanja.

Habanje se drastično smanjuje ako pumpa ne radi neprekidno pri punom opterećenju.

„Kada investiramo u ovu tehnologiju hlađenja za sve mašine za brizganje plastike na ovoj proizvodnoj lokaciji,

iQ kontrola protoka može nam pomoći da svake godine postignemo uštedu električne energije

u vrednosnom šestocifrenom opsegu u evrima“, kaže Schlattinger.

a detaljne informacije i prezentaciju Engel mašina i tehnologije za brizganje plastike kontaktirajte nas:
Neofyton
Adresa – Partizanska 27b 21000 Novi Sad, Srbija
E-mail – info@neofyton.com
+381 21 452 642
+381 21 472 32 48
Generalni direktor – Zoran Tadić, dipl.ing. Msc.
E-mail – zoran.tadic@neofyton.com
Direktor prodaje – Pedja Sandić
E-mail – pedja.sandic@neofyton.com
+381 64 6138226 Serbija
+385 912 227 883 Hrvatska