Izaberite stranicu

Poštovani poslovni partneri, dragi prijatelji

Zadovoljstvo nam je da istaknemo da bez obzira na okolnosti u  kompanija Neofyton nastavlja sa

društveno odgovarnim ponašanjem i filantropijom.

Novčanom donacijom smo ponovom podržali rad humanitarne organizacije Rados deci.

Humanitarna organizacija RADOST DECI je osnovana 2014. godine.

Svojim aktivnostima i programima, aktivno učestvuje u procesu inkluzije, kao i

u senzitizaciji društva ka osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

Stručnim radom i aktivnim učešćem u društvu, nastoji da poboljša i unapredi položaj dece

i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

RADOST DECI čine ljudi različitih obrazovnih profila sa višegodišnjim iskustvom u radu

sa osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

 Tri osnovna programa udurženja

Inkluzivni program

link na internet stranicu – https://radostdeci.org/programi/inkluzivni-programi/

Vaspitno obrazovni program

link na internet stranicu – https://radostdeci.org/programi/vaspitno-obrazovni-programi/

Defektološki rad sa individulanim pristupom

link na internet stranicu – https://radostdeci.org/programi/defektoloski-rad-sa-individualnim-pristupom/

Neofyton kao društveno odgovorna kompanija, poziva i Vas da u skladu sa svojim mogućnostima

pomognete rad ovog i sličnih udruženja i pojedinaca,

i da u ova teška vremena svojom donacijom olakšate život najugroženijih kategorija društva.