Pogodnosti

 • precizno merenje potrošnje materijala
 • automatizacija
 • efikasniji proces proizvodnje
 • lako održavanje
PUREFLOW
RYNG

Transport materijala – brizganje plastike

Usisivači

Piovan monofazni i trofazni usisivači omogućavaju automatski transport materijala od spremnika sa materijalom do mašine i prilagođeni su svim zahtevima kupaca. Trofazni usisivači mogu da rade samostalno ili u okviru centralizovanog sistema – Easy3System. Zapremina usisivača je od 1.5 do 140 dm3. Mogu da pokriju proizvodnju i do 1500 kg/h materijala i da ga transportuju na udaljenost do 150 m.

Monofazni usisivači: 40 – 200 kg/h

 • sa proporcionalnim ventilom i magnetnim separatorom
 • mikroprocesorska kontrola uz pomoć kontrolnog panela ili mikroprekidača
 • podešavanje funkcija usisivača – vreme usisavanja materijala, pauza između ciklusa, način čišćenja itd.
 • komponente su od nerđajućeg čelika
 • mogućnost kontrole preko proporcionalnog ventila
 • snaga motora 1 kW
 • brzo i jednostavno čišćenje koša zahvaljujući novom dizajnu koša i filtera bez diskonektovanja kablova i vakuum pumpi
 • veća površina filter zone koja omogućava kontinuitet procesa usled zamene filtera ili održavanja
transport materijala
usisivači - brizganje plastike

Trofazni usisivači: 250 – 1600 kg/h

 • za pneumatski transport materijala iz kontejnera do mašine
 • mogućnost ugradnje proporcionalnog ventila, magnetnog separatora ili DUO-ventila
 • mikroprocesorska kontrola uz pomoć kontrolnog panela i displeja
 • podešavanje funkcija usisivača – vreme usisavanja materijala, pauza između ciklusa, broj ciklusa, način čišćenja
 • komponente su od nerđajućeg čelika
 • mogućnost ugradnje ciklon filtera za materijale sa visokim sadržajem prašine
 • snaga motora od 0.75 do12.6 kW
 • nivo buke ispod 75 dB (A)
 • mogu da rade samostalno ili u okviru centralizovanog sistema – Easy3System
efikasan transport materijala - brizganje plastike

Pure flow riciveri

Usisivači za plastiku

Nova generacija ricivera za transport materijala (granulata) bez filtera, čime se smanjuju operativni i troškovi održavanja i povećava se efikasnost čitavog sistema. Granulat dostiže brzinu od 5 do 25 m/s prilikom prolaska kroz riciver i ulazi u riciver pod odgovarajućim uglom. Time se postiže velika brzina kojom stiže do dna, tako da ne dolazi do odbijanja granulata o zidove koša i generisanja prašine.

Prednosti:
 • jednostavno održavanje i rukovanje
 • jednostavno čišćenje
 • otpornost na abraziju
 • bez prašine
 • efikasnije punjenje ricivera
 • idealan za ‘čiste sobe’
 • maksimalni kapacitet i produktivnost
usisivači - brizganje plastike

Ryng – precizno merenje

Ring – uređaj za merenje potrošnje materijala

Kompanija PIOVAN predstavila je najnoviji sistem za praćenje i regulaciju potrošnje materijala prilikom transportovanja od kontejnera sa materijalom do usisivača – RING uređaj koji omogućava ne samo monitoring nego i trenutnu regulaciju nastalih odstupanja. Ring uređaj poseduje softver koji meri tačnu potrošnju materijala u svakom trenutku i daje preciznije informacije od standardnog proračuna materijala potrebnog za brizganje aplikacija od plastike u određenom ciklusu, gde su bili poznati samo krajnji podaci (godišnja, smenska, mesečna potrošnja itd). Ring uređaj radi na principu merenja razlike u težini usisivača pre i nakon svakog ciklusa usisavanja. Ovaj uređaj se isporučuje sa tastaturom i 8-inčnim ekranom na dodir, koji olakšava rukovanje. Takođe se više različitih uređaja može vezati za jedan monitor, čime se olakšava praćenje celokupne proizvodnje na svakoj od mašina pojedinačno. Ring je univerzalni uređaj koji se može montirati na usisivače bilo kog proizvođača.

precizno merenje potrošnje plastike

EasyLink: efikasan transport materijala

Simple, reliable, efficient


Automatic coupling station – EasyLink predstavlja inovaciju u pogledu efikasnog transporta materijala do mašina za brizganje plastike. Idealan je za velike proizvodne sisteme, usled različitog kapaciteta, vrste materijala, omogućava jednostavno i optimalno kontrolisanje procesa – prerade plastike. Takođe je i winfactory friendly.

 • 19, 21, 30, 36, 40, 45, 53 i 60 izlaza/ulaza
 • prečnik cevi 40mm, 50mm, 60mm i 76mm
 • otporan na habanja
efikasan transport materijala - brizganje plastike

EASY3 – centralni sistem za pneumatski transport materijala

Evolucija u transportu materijala predstavljena je novim centralnim sistemom za transport materijala Easy3System. Novi mikroprocesorski kontrolni uređaj Easy3 osigurava visok nivo performansi i konstantno praćenje operativnosti svih komponenti uz konstantnan feedback-povratne informacije o stanju u procesu proizvodnje-brizganja plastike.
Easy3system karakteriše modularnost i veoma laka montaža, kao i upravljanje. Neizostavni deo Easy3Systema jeste i novi riciver sa kapacitetom 1.5 do 140 dm3u standardnoj verziji, postoje 3 vrste ricivera kao monofazni i kao trofazni koji se mogu naći u okviru Easy3 centralizovanog sistema, zadovoljavajući precizne zahteve za različite proizvodne sisteme.

Easy3System modeli su dostupni sa kontejnerom za prašinu izrađenom od nerđajućeg čelika ili kao najnoviji modeli koji su obloženi staklom u gornjem delu, omogućavajući operateru da izvrši brzu kontrolu kvaliteta procesa. Pored velike raznovrsnosti u konfiguraciji i modelima, Piovan riciveri se izdvajaju po mobilnosti konektora za tok posebno materijala, a posebno vakuuma. Takođe, postoje i specifične vrste ricivera prilagođene za visoke temperature i abrazivni materijal.

Ovakva tehnološka rešenja, u kojima je Piovan apsolutni pionir i jedinstven, predstavljaju najveću prednost u primenjivosti i efikasnosti rada, ugradnje i upravljanja bez bilo kakvih dodatnih modifikacija sistema.
centralni sistem za brizganje plastike