MEDICINA

U proizvodnji medicinskih aplikacija na Engel mašinama za brizganje plastike zadovoljeni su najveći standardi čistoće, preciznosti i stabilnosti procesa. Koncept čistih soba omogućava proizvodnju medicinskih aplikacija poput špriceva, epruveta, petri posuda, pipeta, aplikacija za dijagnostiku, bebi opreme, infuzionih boca i čepova itd.

Engel mašine za brizganje plastike su idealne za proizvodnju kozmetičke ambalaže poput bočica, kutijica za kreme, poklopaca itd.

Inovacije u pogledu tehnologije i materijala, brizganju specijalnih medicinskih aplikacija, kao i kozmetičke ambalaže, čine Engel mašine najboljim izborom. Svaka od čistih soba se specijalno projektuje za odgovarajuću proizvodnju, gde se ispunjavaju najveći zahtevi u pogledu kvaliteta, zdravstvenih standarda proizvoda.

Brzi ciklusi, kompaktne mašine, kao i veliki kapaciteti proizvodnje, ne narušavaju visoke performanse ni kvalitet proizvoda, već doprinose velikoj efikasnosti i produktivnosti samog procesa.

U brizganju medicinskih aplikacija postižu se maksimalne performanse uz najveću energetsku efikasnost.

REŠENJA

Engel predstavlja najrazličitiji spektar mašina za brizganje plastike od 28 do 650 t sile zatvaranja od potpuno električnih, preko hidrauličnih do hibridnih namenjenih procesu brizganja plastike u industriji medicine i kozmetičke ambalaže od najsitnijih komada poput delova šprica, čepova, petri šolja do velikih komada poput medicinskih aplikatora, maski itd.

NAJVIŠI STANDARDI KVALITETA ZA PROIZVODNJU U ČISTIM SOBAMA !