Pogodnosti

 • automatska regulacija temperature
 • automatska regulacija protoka vazduha
 • preciznost u sušenju – efikasniji proces proizvodnje
 • energetska efikasnost
HR SUŠARE
DP SUŠARE

Sušare za plastiku

Kompanija Piovan u svojoj ponudi predstavlja standardne sušare, sušare sa izvlačenjem vlage i novu seriju HR sušara za brizganje plastike koje omogućavaju velike uštede u potrošnji energije. Karakterišu ih closed loop sistem protoka vazduha – enrgetska efikasnost, optimizacija sušenja materijala, kao i regulacija temperature i protoka vazduha. Idealne su za sve procese prerade plastike od brizganja, preko termoformiranja, duvanja, ekstruzije itd.

Standardne sušare

Standardne sušare su idealne za industriju prerade brizgane, duvane plastike, kao i ekstruziju plastike. Koriste se za sušenje standardnih, nehigroskopnih materijala.

 • za sušenje standardnih – nehigroskopnih materijala
 • 7 modela sa protokom vazduha od 20 do 1200 m3/h
 • kapacitet sušara od 10 do 3000 dm3
 • moguća je ugradnja na samoj mašini za preradu plastike
 • mikroprocesorska kontrola sušenja
 • zadavanje parametara preko kontrolnog panela i displeja
 • konstrukcija koša od nerđajućeg čelika sa kompletnom termo-izolacijom i spoljnom oblogom od aluminijuma
sušare za brizganje plastike

Sušare sa izvlačenjem vlage

 

 • za sušenje higroskopnih materijala
 • 2 komore sa silika-gelom za izvlačenje vlage
 • 21 model sa protokom vazduha od 50 do 1400 m3/h
 • mikroprocesorska kontrola sušenja
 • automatska regulacija procesne temperature – sprečava isušivanje materijala, kao i njegovu degradaciju
 • automatska regulacija protoka vazduha prema potrošnji materijala – maksimalne uštede
 • zadavanje parametara preko kontrolnog panela i displeja
 • dnevno/noćni tajmer za kontrolu sušenja
 • konstrukcija koša od nerđajućeg čelika sa kompletnom termo-izolacijom i spoljnom oblogom od aluminijuma
 • kompaktnog dizajna, prilagođene kako za velike sisteme tako i za male i srednje
 • tačka rose od -35 C do -55 C
 • modularan dizajn – laka nadogradnja koševa za sušenje
 • energetska efikasnost zahvaljujući intelegentnom sistemu za regulaciju protoka vazduha, temperature
energetski efikasne sušare za brizganje plastike

HR Sušare

Novi HR dryer sistem za sušenje granulata sa silika gelom koristi se za sušenje higroskopnih materijala i predstavlja poslednje tehnološko rešenje kompanije Piovan. Zahvaljujući svojim karakteristikama i inovacijama HR sušare su idealne za industriju medicine i proizvodnju optičkih proizvoda.
Na svim modelima je ugrađen touch screen ekran kao i specijalan sistem za regeneraciju toplote.

 • protok vazduha od 50 do 200 m3/h
 • kapacitet sušara je od 100 do 800 dm3
 • konstantna tačka rose do -50 C – sušenje materijala različitog nivoa vlažnosti
 • energetska efikasnost – ušteda u potrošnji el. energiji do 30 %
 • mikroporcesorska kontrola parametara
 • automatska regulacija procesne temperature – sprečava isušivanje materijala, kao i njegovu degradaciju
 • automatska regulacija protoka vazduha prema potrošnji materijala – maksimalne uštede
 • velika prilagodljivost
HR sušare
sušare sa silika gelom za brizganje plastike

MODULA – nova generacija specijalno dizajniranih sušara 

Piovan predstavlja specijalni sistem sušenja – ‘Modula’ koji za razliku od tradicionalnih sistema, automatski prilagođava i kontroliše sve operativne parametre i to za svaki koš pojedinačno, prilagođavajući performanse sušare – protok vazduha, pritisak i temperaturu sušenja potrošnji i karakteristikama materijala. Modula sistem sušenja povećava iskorišćenost – efikasnost sušare, omogućava se visok kvalitet procesa sušenja i čime se postiže optimizacija proizvodnje.

Modula je namenjena sistemima srednjeg kapaciteta (200 do 300 kg/h) omogućavajući uštede u potrošnji električne energije do 50 % u odnosu na druge sisteme.

Nezavisna kontrola protoka vazduha za svaki koš pojedinačno – povećanje efikasnosti !
 

sušare za brizganje plastike

DPA kompaktne sušare sa izvlačenjem vlage

DPA serija sušara sa izvlačenjem vlage iz vazduha karakteriše optimizacija potrošnje energije, kao i inteligentno sušenje materijala-optimizacija potrošnje i zaštita materijala prilikom sušenja od degradacije i pregrevanja materijala.

DP 604-615 sušare sa izvlačenjem vazduha

 • za sušenje higroskopnih materijala
 • mikroprocesorska kontrola sušenja
 • automatska regulacija procesne temperature – sprečava isušivanje materijala, kao i njegovu degradaciju
 • automatska regulacija protoka vazduha prema potrošnji materijala – maksimalne uštede 
 • kapacitet kosa: 1 do 50 l
 • prosečna tačka rose – Dew point -25°C (može biti proširena do -40°C u kombinaciji sa kulom)
 • konstrukcija koša od nerđajućeg čelika sa kompletnom termo-izolacijom i spoljnom oblogom od aluminijuma
 • kompaktnog, modularnog dizajna
 • energetski efikasne 
kompaktne sušare za brizganje plastike

DP sušare sa izvlačenjem vlažnosti vazduha sa dve kule

DP serija sušara sa izvlačenjem vlažnosti vazduha karakteriše optimizacija potrošnje energije, kao i inteligentno sušenje materijala-optimizacija potrošnje i zaštita materijala prilikom sušenja od degradacije i pregrevanja materijala.

DP 604-615 sušare sa izvlačenjem vazduha

– protok vazduha 50 – 150 m3/h
– tačka rose do -55C
– procesna temperatura do 200 C
– kapacitet koša 30 – 40 dm3

DP 619-624 sušare sa izvlačenjem vazduha

– protok vazduha 200 – 800 m3/h
– tačka rose do -55C
– procesna temperatura do 150 C
– kapacitet koša 300 – 2500 dm3

DP 640-644 sušare sa izvlačenjem vazduha

– protok vazduha 1000 – 1400 m3/h
– tačka rose do -50 C ili niže
– kapacitet: 450 – 800 kg/h
– pogodne su za PET
– potrošnja 0,05 kWh/kg do 0,08 kWh/kg

sušare za brizganje plastike za PET

Nove sušare GENESYS za sušenje PET-a

Kompanija Piovan predstavlja najnovije i najekonomičnije rešenje za sušenje PET-a  – energetski efikasne sisteme koji omogućavaju optimizaciju proizvodnje i time i velike uštede u troškovima.

Sa GENESYS rešenjem ostvarite uštede u potrošnji energije do 50% i više!

Kompletna rešenja za optimizaciju proizvodnje, velika energetska efikasnost u proizvodnji PET pretformi.

Genesys potrošnja: 69.2 W/kg/h
Prosečne sušare potrošnja: 140 W/kg/h
Ušteda u potrošnji energije do 50 %

Koliko štedite sa Genesys sušarom ?

sušare za brizganje plastike