Silikon (LSR) pokazuje odlične rezultate u pogledu otpornosti  i kada je obrađen tehnologijom brizganja.  Silikon postaje sve važniji materijal za izradu optičkih sočiva. Partneri ENGEL-a, ACH-Solution i Dow Silicones predstavili su po prvi put u Evropi integrisano rešenje za ekonomičnu proizvodnju sočiva za LED lampu za farove izuzetno složenog oblika.

Kompanija Dow Silicones (Nemačka) proizvodi sočiva za farove na električnoj mašini ENGEL e-Victory 310/120, uz integrisani linearni robot ENGEL viper 40 i alat sa dva kaviteta kompanije ACH-Solution (Austrija). Ukupna masa ubrizgaja je 16g, ciklus traje oko 50sec. Ova sočiva karakteriše široka mogućnost upotrebe. Zbog dobrih osobina materijala pored automobilske industrije, silikon se sve više koristi i u građevini, kod uličnog osvetljenja. U odnosu na tradicionalna sočiva od termoplastičnih materijala, ovakva sočiva imaju niži indeks žutog odsjaja, izuzetno su otporna na uticaje spoljašnje sredine kao što je UV zračenje i mogu se koristiti na temperaturama od -40 pa sve do +200 °C, a pored toga lako se prilagođavaju skoro svakom dizajnu. Za ovu proizvodnju će biti korišćen materijal DOWSIL MS-1002 – to je vrsta silikona od koga se mogu proizvesti vrlo glatke, a čvrste površine, slične onima od termoplasta. Sočiva za farove složene i fine strukture, se mogu proizvesti sa visokim stepenom reproduktivnosti. Tako proizvedeno sočivo je, nakon napuštanja proizvodne jedinice, odmah spremno za ugradnju.

Bitno je da proces proizvodnje bude ekonomičan i automatizovan

Proizvodnja sočiva za LED lampu za farove je veoma zahtevna ne samo zbog složenosti oblika, već i u pogledu tehnologije koja se koristi za njihovu proizvodnju. Da bi proizvodnja aplikacija visoke tehnologije od silikona bila ekonomična, proces mora biti automatizovan, tako da proizvod ne zahteva dodatnu obradu. Mašine za brizganje plastike bez vođica su upravo dizajnirane da omoguće tako optimizovan proces. Slobodan pristup alatima omogućava posebno efikasan automatizovani koncept proizvodnje. Jedan od razloga zašto ova mašina precizno reprodukuje detalje na površinama jeste izvanredna paralelnost ploča. Patentirani sistem omogućava ravnomernu raspodelu sile na pločama tako da se postiže maksimalno precizna paralelnost sa alatom tokom postizanja sile bravljenja. Kada se koriste alati sa više kaviteta, na sve kavitete se primenjuje isti pritisak, što je posebno važno kod obrade silikona niske viskoznosti.

Inteligentna rešenja upravljaju proizvodnjom

Električna jedinica za brizganje na mašini e- Victory garantuje zahtevanu preciznost tokom brizganja. Pored toga, trebalo bi pomenuti i pametnu kontrolu težine (IQ weight) koja doprinosti stabilnosti ovog procesa. Ovaj IQ weight sistem u ENGEL inject 4.0 softveru  može blagovremeno da detektuje promene uslova okoline i sirovina, i automatski uradi korekciju tokom jednog ubrizgaja.  IQ weight sistem analizira profil pritiska duz cilindra na različitim položajima puža i prilagođava profil brizganja i tačku prelaska na naknadni pritisak prema trenutnim uslovima u svakom pojedinačnom ubrizgaju.

Kao dobavljač, ENGEL integriše sve elemente proizvodne jedinice uz pomoć CC300 upravljačke jedinice mašine za brizganje plastike te se celokupan proces uspostavlja i kontroliše na vrlo jednostavan način. Integrisana kontrola pojednostavljuje upotrebu.

Pokretanje i rad proizvodne jedinice mogu se pratiti uz pomoć naočara za interaktivni koncept – Augmented Reality proizvođača AVR Tech Innovations (Austrija). Ovaj interaktivni koncept omogućava prikaz dodatnih korisnih informacija o radu sistema, prikazujući gde i šta bi tačno trebalo uraditi, a u formi teksta, animiranih predmeta ili kratkih videa. Nakon završetka jednog koraka, strelica upućuje korisnika na sledeći zadatak. Ovaj interaktivni koncept će se u budućnosti koristiti u tehnologiji brizganja kao dodatna pomoć operateru ili osoblju održavanja u cilju povećanja radne efikasnosti i smanjenja mogućnosti greške u radu.

engel e­Victory