Pogodnosti

 • produktivnost > do 20%
 • stabilniji proces proizvodnje
 • adijabatsko hlađenje
 • maksimalna energetska efikasnost

Mlinovi za plastiku

Reciklaža

Kompanija Tria je jedan od retkih proizvođača koji u svojoj ponudi sadrži mlinove za sve procese industrije prerade plastike: brizganje, duvanje, ekstruzija, termoformiranje, mlevenje folije i monofilamenata, kao i „pogača“ – škarta koji nastaje prilikom pražnjenja šneke.

Tria mlinovi za plastiku imaju velike otvore za ulaganje, što je idealno za mlevenje velikih i kabastih proizvoda.

Kapacitet Tria mlinova se kreće od 5 do 6.000 kg/h.

Mlevenje duvane plastike

BM serija

Tria predstavlja BM seriju mlinova za mlevenje duvane plastike – HDPE boca. Kapacitet 320 kg/h. Specifična potrošnja energije 0,022 kWh/kg.

Mlevenje – ekstruzija

TL serija

Tria predstavlja TL seriju mlinova za mlevenje ekstrudirane plastike – PVC profila. Kapacitet mlevenja: 150 do 220 kg/h.

Mlevenje brizgane plastike

XT serija

Tria predstavlja XT seriju mlinova za mlevenje brizgane plastike – velikih komada – paleta. Kapacitet mlevenja: 900 do 1200 kg/h.

Mlevenje brizgane plastike

automobilski delovi

Tria predstavlja XT seriju mlinova za mlevenje brizgane plastike – velikih komada i kabastih komada. Kapacitet mlevenja: 900 do 1200 kg/h.

JM serija

Tria predstavlja JM seriju mlinova prilagođenih mlevenju brizgane plastike. Karakterišu ih veliki otvori za ulaganje materijala, mala površina i motor sa malom potrošnjom el. energije.

Karakteristike:

 

 • standardni mlinovi sa komorama otpornim na trenja i habanja
 • konstantna rotacija noževa
 • jednostavno rukovanje i pristup mlinu
 • kapacitet: 5 – 80 kg/h
 • snaga motora: 1.1 – 4 kW
 • veliki otvori za ulaganje materijala: 200 X 180 mm do 420 X 200 mm širine
mlinovi za brizganu plastiku

SMGL serija

Tria predstavlja SMGL seriju mlinova prilagođenu mlevenju brizgane plastike.

Karakteristike:

 • nivo buke ispod 70 db
 • pogodno za mlevenje svih vrsta brizgane plastike
 • odsustvo prašine
 • mlinovi malog broja obrtaja – 25 RPM
 • kapacitet: 10 – 20 kg/h
 • snaga motora: 1.1 – 2.2 kW

 BM serija

Tria predstavlja BM seriju mlinova za plastiku prilagođenu mlevenju duvane plastike.

Karakteristike:

 • specijalne komore sa tangencijalnim sečenjem koje ne dozvoljavaju ‘izletanje’ veoma lakih delova
 • komore otporne na trenje i habanja, čvrstoće 750 Vikera, snage do 37 kW
 • jednostavno rukovanje i pristup mlinu
 • kapacitet: 50 – 1200 kg/h
 • snaga motora: 4 – 75 kW
 • veličina sita je 50 % površine rotacionih noževa što povećava efikasnost  i time skraćuje vreme mlevenja
 • veliki otvori za ulaganje materijala od 300 mm i 500 mm širine

 XT serija

Tria predstavlja XT seriju mlinova za plastiku prilagođenih mlevenju ekstrudirane plastike.

Karakteristike:

 •  komora za mlevenje sa tradicionalno iskošenom jedinicom za sečenje, koja omogućava kontinuelno uzimanje teških i isečenih komada
 •  konstantna rotacija noževa
 •  standardni mlinovi prilagođeni in line i off line mlevenju
 •  noževi za sečenje po principu makaza i strela
 •  kapacitet: 50 – 1600 kg/h
 •  snaga motora: 4 – 90 kW
 •  komore otporne na trenje i habanja, čvrstoće 750 Vikera, snage do 37 kW
 •  veličina sita je 50 % površine rotacionih noževa što povećava efikasnost i time skraćuje vreme mlevenja
 •  veliki ovori za ulaganje materijala između 740 mm i 1.600 mm širine

 GR serija

Tria predstavlja GR seriju mlinova za plastiku prilagođenih mlevenju teških i krupnih delova plastike, kao i velikih količina. Idealan za reciklažu.

Karakteristike:

 

 • standardni mlinovi sa komorama prilagođenim mlevenju velike količine masivnih komada plastike
 • konstantna rotacija noževa
 • rotor od kovanog čelika namenjen wet grinding-u
 • veličina sita je 50 % površine rotacionih noževa što povećava efikasnost i time skraćuje vreme mlevenja
 • kapacitet: 1500 – 6000 kg/h
 • snaga motora: 110 – 200 kW

 TR serija   

Tria predstavlja TR seriju mlinova za plastiku prilagođenih mlevenju opni, folija, ekstrudirane plastike.


Karakteristike:

 • standardni mlinovi prilagođeni in line i off line mlevenju
 • komora za mlevenje sa tradicionalno iskošenom jedinicom za sečenje, koja omogućava kontinuelno uzimanje ekstrudiranih odpadaka
 • konstantna rotacija noževa
 • veličina sita je 50 % površine rotacionih noževa što povećava efikasnost i time skraćuje vreme mlevenja
 • kapacitet: 100 – 4500 kg/h
 • snaga motora: 5.5 – 200 kW
 • veličina otvora za ulaganje materijala između 620 mm i 1.500 mm širine
 • motor velike energetske efikasnosti
mlinovi mlevenje ekstrudirane plastike

SHREDDERI

Tria predstavlja seriju Shredder mlinova prilagođenih mlevenju čvrste plastike, filma, filamenata…


Karakteristike:

 • shredderi sa jednom osovinom brzine 85 RPM, horizontalna jedinica za ulaganje materijala (komadi plastike, odpaci)
 • veličina rešetki sita : 30 – 100 mm
 • automatizovano ulaganje materijala u mlin
 • kapacitet: 400 – 2000 kg/h
 • snaga motora: 30 – 90 kW
mlinovi za plastiku