Pogodnosti

 • ušteda materijala
 • stabilniji proces proizvodnje
 • max optimizacija sistema
 • veći kvalitet proizvoda
POGLEDAJ PREZENTACIJU

Prateća oprema za brizganje plastike

Customers. The core of our innovation …

Piovan je velika internacionalna grupacija osnovana 1934 godine, sa preko 70 godina iskustva, sa ekspertizom u proizvodnji prateće opreme za brizganje plastike. Posvećen kupcima i inovacijama, razvoju i budućim trendovima, teži da svoju profesionalnost usmeri ka zadovoljenju kupčevih najpreciznijih zahteva. Italijanska kompanija PIOVAN je najvećih svetskih proizvođač prateće opreme za industriju brizganja plastike. Činjenica koja PIOVAN izdvaja od konkurencije je izrada gotovo svih elemenata i pod-sklopova u matičnoj kompaniji. Na osnovu ovako koncipirane razvojne strategije danas iza znaka PIOVAN stoji kvalitet, pouzdanost i ekonomičnost. Servis i prodaja opreme su obezbeđeni na četiri kontinenta (Evropa, Severna i Južna Amerika, Azija) sa preko 70 distributivnih centara širom sveta.

Da se proizvođači plastike na domaćem tržištu sve više odlučuju na ulaganje u kvalitetnu prateću opremu, pokazuju iskustva i zadovoljstvo naših dosadašnjih kupaca. PIOVAN teži da anticipira tržišne zahteve i implementira ih u vidu kompletnih i konkurentnih rešenja koja će proizvođačima omogućiti da budu uvek korak ispred konkurencije.

CILJNE OBLASTI PRIMENE

 • prerada plastike – brizganje, duvanje, folija, termoformiranje itd.
 • proizvodnja PET-a
 • ekstruzija – cevi i brizganje – fitinzi
 • reciklaža

Primena

Piovan je svetski lider u proizvodnji prateće opreme za industriju prerade plastike (brizganje, duvanje, ekstruzija, termoformiranje, proizvodnja PET-a). Karakteriše ga izrada svi sklopova u matičnoj kompaniji, čime je omogućen veći kvalitet samog procesa proizvodnje.

Piovan prateća oprema: usisivači, dozatori masterbača, sušare, termoregulatori, centralni sistemi, silosi.

Kompanija Neofyton je takođe specijalizovana u konstrukciji, projektovanju i postavljanju centralizovanih Piovan sistema za pneumatski transport materijala do mašina. Do sada smo postavili preko 10 centralizovanih sistema kod nekih od najvećih kupaca u regionu.

Prednosti kvalitetne prateće opreme su:

 • ušteda materijala
 • isporuka know-how
 • veći kvalitet proizvoda, smanjenje škarta
 • maksimalna optimizacija sistema – veća produktivnost
 • automatizacija procesa rada
 • softver za kontrolu i optimizaciju procesa proizvodnje prilagođen različitim proizvodnim zahtevima
 • projektovanje i konsulting
 • najbolji odnos cena / kvalitet
 • energetska efikasnost

WIN FACTORY

WinFactory je softver specijalno razvijen za kontrolu i praćenje Piovan prateće opreme.

Win Factory daje prikaz celokupne proizvodne hale – proizvodnje uz pregled i podešavanje svih procesnih parametara i brzo detektovanje i otklanjanje odstupanja, čime se postiže efikasnost i optimizacija proizvodnje.

WinFactory je podržan od strane Windows okruženja.
Sve konekcije sa opremom se ostvaruju putem “RS485” čime se omogućava automatska detekcija i povezivanje svih uređaja sa softverom.

Svi alarmi, promene, odstupanja se konstantno prate i beleže u okviru baze podatka koja je u svakom trenutku dostupna operaterima – istorijat podataka.
Operater moze izabrati određeni vremenski period, procesnu opremu prilikom pregleda podataka.
Upravljanje recepturama, upravljanje i praćenje potrošnje materijala…

PENTA

Penta je deo Piovan grupacije koja se bavi proizvodnjom silosa, transportnih traka, miksera za velike industrijske sisteme. Prateća oprema omogućava precizno doziranje i snabdevanje mašina materijalom, automatizaciju sistema, praćenje procesa proizvodnje kao i rad u sredini bez prašine – veoma čista proizvodnja.

Piovan worldwide

Sa 7 proizvodnih jedinica na 3 kontinenta, 70 distributibutera, sa tailor made pristupom proizvodnji i time da je svaki sklop urađen u matičnoj kompaniji, tako da iza ovako koncipirane „Piovan“ strategije, danas stoji kvalitet, pouzdanost i ekonomičnost. Takođe, kompanija „Piovan“, je usmerila svoje napore ka inovacijama, isporuci satisfakcije, najboljeg kvaliteta, uštede u potrošnji materijala, maksimalne efikasnosti i ekonomičnosti proizvodnih procesa.

Piovan prateća oprema

Piovan Venecija, centrala

Piovan prateća oprema za brizganje plastike

Piovan Brazil

Piovan prateća oprema za preradu plastike

Piovan Nemačka

Piovan prateća oprema za brizganje plastike

Piovan Kina