Pogodnosti

 • produktivnost > do 20%
 • stabilniji proces proizvodnje
 • inverter tehnologija
 • maksimalna energetska efikasnost
POGLEDAJ PREZENTACIJU

Rashladni sistemi – čileri

Aquatech čileri su specijalno dizajnirani kako bi obezbedili stalne parametre procesa proizvodnje  i omogućili vrhunsku stabilnost procesa. Kako bi se prilagodili širokom spektru primene, kako u industriji plastike, tako i u prehrambenoj industriji, ovi čileri su dizajnirani sa 3 različite tehnologije rada kompresora, u zavisnosti od toplotnog opterećenja.

Scroll kompresori: pouzdano, efikasano i fleksibilno rešenje za različite industrijske primene manjeg ili srednjeg kapaciteta. Ista jedinica može biti opremljena sa do šest kompresora. Garantuje maksimalnu prilagodljivost u radu i smanjenu potrošnju energije.

Pužni kompresori: Ovo je najbolje rešenje za srednja i velika postrojenja. Koristi par puževa za kompresiju rashladnog gasa. Ova vrsta kompresora će omogućiti da do četiri rashladne jedinice rade u kontinuitetu, uz malu potrošnju energije maksimalnu fleksibilnost

Čileri sa inverter tehnologijom: Garancija visoke produktivnosti u svim radnim uslovima. Preko električnog signala, inventer menja broj obrtaja motora kompresora kontinualno, u zavisnosti od toplotnog opterećenja. Za veća toplotna opterećenja, veći je protok rashladnog gasa, i obrnuto.

Ovo omogućava maksimalnu efikasnost čilera, malu potrošnju energije i dug vek trajanja mašine.

Standardni čileri

rashladni sistemi hlađenje vodom i hlađenje vazduhom

CA i CW su serije standardnih čilera koji su dizajnirane za rad na temperaturama u rasponu od -20° C do + 46/49 ° C. Prilagođenih su za hlađenje vazduhom i vodom. Temperatura rashladne vode ostaje konstantna pri svim ambijentalnim uslovima. Dizajniran je za primenu u svim industrijskim sektorima, osigurava maksimalnu fleksibilnost i energetsku efikasnost procesa.

Čileri sa vodenim hlađenjem

 • rashladni kapacitet: 74 do 1060 kW
 • niska T vode bez obzira na ambijentalne uslove
 • konstantna optimizacija protoka
 • scroll kompresori
 • kućište od nerđajućeg čelika

Čileri sa vazdušnim hlađenjem

 • rashladni kapacitet: 70 od 871 kW
 • fleksibilan u radu pri ambijentalnoj T od -20 do +49 C
 • konstantna optimizacija protoka
 • optimizacija i prilagođavanje rashladnog kapaciteta
 • visoka energetska efikasnost

Čileri za hlađenje PET-a

Ecosmart and PETchiller-serije za visoku efikasnost

EcoSmart serija čilera omogućavaja značajno smanjenje potrošnje energije. Pužni  kompresor spojen na inverter omogućava automatsko podešavanje obrtaja motora u zavisnosti od toplotnog opterećenja: veća vrednost toplotnih opterećenja dovodi do povećanja broja obrtaja i povećanja protoka rashladnog gasa; u drugom slučaju, smanjenje toplotnog opterećenja dovodi do smanjenja brzine i manje potrošnje. Brzina ventilatora se neprekidno prilagođava ambijentalnim parametrima i isparivač i kondenzator održava veoma visok kapacitet razmene toplote za posebne uslove rada, značajno poboljšanje kapacitet rada u odnosu na tradicionalne čilerima pod istim uslovima.

 

Čileri sa vazdušnim hlađenjem

 • rashladni kapacitet: 167 od 410 kW
 • visok EER u svim uslovima
 • konstantna optimizacija protoka
 • jednostavna instalacija
 • kućište od nerđajućeg čelika

Čileri sa vazdušnim hlađenjem

 • rashladni kapacitet: 167 od 410 kW
 • visok EER u svim uslovima
 • konstantna optimizacija protoka
 • jednostavna instalacija
 • kućište od nerđajućeg čelika

Prenosni čileri – slim

CH and Slim – prenosni čileri

Kada je neophodna upotreba kompaktnih mašina, CH, Slim SCA i Slim SCW linije  su naša preporuka. Zauzimaju manje prostora i garantuju manju potrošnju energije i smanjen nivo buke, uz zadržavanje standarda kvaliteta i optimalne performanse.

U ponudi se nalaze 2 serije: prenosni čileri sa hlađenjem vazduhom i prenosni čileri sa vodenim hlađenjem.

Čileri sa vazdušnim hlađenjem

 • rashladni kapacitet: 6,6 od 119,8 kW
 • temperaturna stabilnost
 • za T vazduha do 40C
 • scroll kompresori
 • kućište od nerđajućeg čelika

Čileri sa vodenim hlađenjem

 • rashladni kapacitet: 11,7 od 68 kW
 • temperaturna stabilnost
 • za ambijentalnu T od 17 do 40C
 • pumpa za optimalan protok
 • scroll kompresori – ušteda energije

Piovan prateća oprema

industrija prerade plastike

Piovan grupa je jedan od najvećih svetskih proizvođača prateće opreme za industriju prerade plastike. U svom asortimanu pored prateće opreme za transport granulata, sušare, dozatore, poseduju i čilere – rashladne sisteme.

 

Piovan čileri

industrija prerade plastike

Piovan grupa je jedan od najvećih svetskih proizvođača prateće opreme za industriju prerade plastike, kao i čilerskih sistema. U svom asortimanu pored čilera sa vodenim i vazdušnim hlađenjem, poseduju i prenosive čilere.