direktor Neofytona g. Zoran Tadić
predstavništvo Neofytona, kancelarija Zagreb
Neofyton prodajni tim
Neofyton sajam Tehnike - mašine za brizganje plastike

UPOZNAJTE NEOFYTON

Neofyton je moderna, dinamična kompanija orijentisana ka inovacijama i isporuci najboljeg rešenja – mašina za brizganje plastike, sa višegodišnjom tradicijom i ekspertizom. Neofyton je osnovan 1992. godine sa sedištem u Novom Sadu.

Primarna delatnost je zastupništvo inostranih kompanija, svetskih lidera-proizvođača mašina za brizganje plastike i gume. Svoju uspešnost Neofyton je dokazao stalnim ulaganjem u razvoj usluga i obezbeđenje kompletnog sistema rešenja za vaše poslovanje – trening, obuka, projektantske usluge, usluge konsaltinga, servisa, uvoza i isporuke opreme. Svoju ekspertizu usmeravamo ka konstantnoj težnji da za svakog kupca kreiramo precizno i jedinstveno rešenje po sistemu ‘ključ u ruke’.

Zastupništvo

Od 2001. godine kompanija se odlučila da svoje iskustvo i profesionalnost pored tržišta Srbije, prenese na tržište Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine. Neofyton je 2013. godine otvorio kancelariju u Zagrebu, Neofyton HR, a od 2016. godine proširio svoje zastupništvo Engel proizvođača  mašina za brizganje plastike i na Nigeriju i Kamerun. U navedenim regionima postali smo ekskluzivni zastupnik svetski poznatih proizvođača mašina za brizganje plastike i gume. Uspešne kompanije koje danas sa ponosom zastupamo su:

 

 

Kao sinonim za vrhunski kvalitet i jedinstvenu uslugu, Neofyton je poziciju lidera i uspešne kompanije gradio dugogodišnjim ulaganjem u inovacije, organizaciju poslovanja usmerenu ka kupcu, praćenjem tržišnih trendova, vrhunskim kvalitetom usluga.

Profesionalnost

na vreme, poštujući najviše standarde kvaliteta rešavamo sve probleme i zahteve naših komitenata.

Kvalitet usluga

kompletna ponuda za vašu proizvodnju po sistemu “ključ u ruke”, konsalting, trening, servis, lager rezervnih delova, proizvodi i prateće usluge koje možete naći samo u našoj ponudi.

Orijentacija prema kupcu

spremni da kreiramo rešenja za svaki vaš zahtev ili ideju. Obezbeđujemo vam potpunu podršku od samog začetka vaše ideje , pa do njene realizacije, od samog upoznavanja sa ponudom i savetima, preko prodaje, konsaltinga, servisa i pružanja ‘postprodajnih’ usluga.

Neofyton je osnovan sa jasnim ciljem izgradnje jakog korporativnog identiteta i razvoja uspešnog poslovanja koje ima pretenziju da traje i kojim kompanija gradi vrednosti kao što su poverenje, poštovanje, razumevanje, jasna i otvorena komunikacija sa svojim komitentima. Svesni jake konkurencije i izazova koje nameće tržište, želimo da vam pružimo kompletan know-how za vaše poslovanje, garantujući isporuku satisfakcije i vrhunske ponude.

PARTNERSTVOM DO USPEHA !

Neofyton nudi potpunu integraciju procesa i rešenja po sistemu ključ u ruke. Mi se obavezujemo da ispunimo svaki zahtev našeg kupca, kako bi osigurali isporuku vrednosti i satisfakcije, od isporuke mašina i konsaltinga, do puštanja u rad i servisne podrške.
Zajedno sa našim partnerima-dobavljačima pružamo maksimalnu optimizaciju proizvodnih procesa.

smart machine – smart production – smart service = smart factory

Korporativni cilj kompanije je pružanje maksimalnog kvaliteta i usluga kupcu. Praćenjem tehnoloških inovacija i isporukom najmodernijih i najisplativijih sistema na tržištu Srbije i regiona, kreiramo tailor made rešenja. Vrhunski kvalitet i ponuda, kreiranje inovativnih, specijalizovanih rešenja, orijentacija ka kupcu, tehničke inovacije, orijentisanost ka budućim tržišnim trendovima, su temelj našeg daljeg razvoja i usavršavanja. Težimo da pomerimo granice dosadašnjih tehnoloških dostignuća i ponudimo Vam uvek novo i jedinstveno rešenje, kreirano baš prema Vašim potrebama.

Tajna inovacija je u kombinaciji stvari na jedan novi način!

ISO 9001:2008

Kompanija Neofyton je nakon sertifikata ISO 9001:2000 dobila sertifikat ISO 9001:2008 standarda upravljanja kvalitetom 30.12.2009. godine. Ova činjenica pokazuje težnju Neofytona za konstantnim usavršavanjem svoga poslovanja, pre svega posvećenog pružanju najbolje usluge svojim kupcima. Neofyton teži da u svakom trenutku ima detaljan pregled svih procesa u kompaniji kako bi osigurao isporuku najbolje usluge i ostvarivanje svih korporativnih ciljeva.

POLITIKA KVALITETA

Najbitnije opredeljenje u politici kvaliteta ISO 9001:2008 u kompaniji „NEOFYTON“ je da ispuni zahteve kupaca i poslovnih partnera svojim uslugama kao i tehničko-tehnološkim rešenjima i da neguje stečeni imidž i poslovni brend.
Realizacija takvog opredeljenja bazirana je na stručnom, sposobnom i kreativnom tehničkom timu i tehničko-tehnološkim resursima organizovanim kroz savremeni sistem poslovanja koji se neprekidno usavršava i teži da bude u samom vrhu svoje delatnosti.
Svi zaposleni u kompaniji „NEOFYTON“ dužni su da se pridržavaju standarda propisanim sistemom kvaliteta ISO 9001:2008 i da ga sprovode, a istovremeno imaju ovlašćenje i odgovornost da svojim inicijativama poboljšavaju način rada i podižu nivo kvaliteta.
Oni su dužni da budu nosioci nove kulture rada (principa rada u skladu sa standardom kvaliteta ISO 9001), čime afirmišu sebe i daju doprinos kompaniji i međunarodnoj privredi uopšte.
Osnovni principi našeg poslovanja podrazumevaju pravovremeno, sveobuhvatno i kvalitetno praćenje izvršenih ugovorenih obaveza i trajnu zaštitu interesa naših kupaca i poslovnih partnera u zemlji i inostranstvu.
Naši kupci i poslovni partneri u to mogu biti potpuno uvereni, jer „Neofyton“ posluje pod sloganom:

»Partnerstvom do uspeha«

Neofyton je generalni zastupnik mašina za brizganje plastike i prateće opreme za Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i Sloveniju.

Zastupništvo proizvođača mašina i prateće opreme za industriju brizganja plastike, smo proširili i na tržište Nigerije i Kameruna.

U cilju daljeg razvoja i unapređenja poslovanja i osvajanja pozicije apsolutnog lidera u oblasti industrije prereade plastike, kompanija Neofyton konstantno ulaže u svoje zaposlene. Trenutno otvoreni konkurs je za poziciju komercijaliste.

SAZNAJ VIŠE

U saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka i Tehnološkim fakultetom u Novom Sadu, Neofyton je otpočeo zajednički projekat: otvaranje laboratorije – trening centra, koji će imati za cilj praktičnu primenu znanja studenata iz oblasti mašinstva, tehnologije, prerade polimera itd. Neofyton kao inicijator ovog projekta, smatra da će studenti jedino kroz praktičnu primenu znanja moći da kreiraju još više inovacija i da stvore nove tehnološke trendove.
U posebnom show room-u nalaziće se proizvodna jedinica „u malom”: mašina za brizganje plastike, robot i kompletna prateća oprema, gde će studenti imati priliku da shvate kako funkcioniše proces prerade plastike (funkcionisanje mašine, alata, elektronike, čilera, sušara za plastiku i mlinova).
U samoj realizaciji projekta ključnu ulogu su imali prof. dr Branka Pilić sa Tehnološkog fakulteta, kao i prof. dr Dragiša Vilotić sa Fakulteta tehničkih nauka.

SAZNAJ VIŠE

Neofyton zastupništvo mašina za brizganje plastike

PRODAJA

Orijentisani prema kupcima, spremni smo da kreiramo rešenja za svaki Vaš zahtev i obezbedimo Vam potpunu podršku od samog začetka Vaše ideje, pa do njene realizacije.

Neofyton uvoz mašina za brizganje plastike

ISPORUKA i PREVOZ

Težimo da pružanjem vrhunskih usluga našim komitentima isporučimo ne samo mašine i opremu, već kompletan sistem rešenja i time izgradimo partnerstvo sa kupcima.

Neofyton puštanje u rad mašina za brizganje plastike

PUŠTANJE U RAD

Na vreme, poštujući najviše standarde kvaliteta rešavamo sve probleme i zahteve naših komitenata. Neofyton isporučuje mašine i prateću opremu za preradu plastike just-in-time.

Neofyton servis mašina za brizganje plastike

SERVISNA PODRŠKA

Neofyton je jedini zastupnik mašina i prateće opreme za preradu plastike koji ima sopstveni servisni tim. Vrlo profesionalno i brzo reagujemo na sve zahteve naših partnera od puštanja sistema u rad do servisne podrške.

KARIJERA

Karijera

U cilju daljeg razvoja i unapređenja poslovanja i osvajanja pozicije apsolutnog lidera u oblasti industrije prerade plastike, kompanija Neofyton konstantno ulaže u svoje zaposlene. Svesni smo da ulaganje u poslovanje podrazumeva konstantno ulaganje u razvoj i motivaciju naših zaposlenih i zato vas pozivamo da se upišete u našu bazu, kako bismo čim se ukaže prilika za otvaranjem novog radnog mesta, mogli pozvati baš vas.

Vašu biografiju i motivaciono pismo možete poslati na:  jobs@neofyton.com

Make great things happen!

Preliminarna selekcija

Nakon apliciranja, Vaše bigrafije će biti pregledane i rangirane prema zahtevima i kvalifikacijama koje su navedene u oglasu za posao, kao i prema zahtevima naše korporativne kulture. Samo kandidati koji su prošli primarnu selekciju biće kontaktirani i pozvani na intervju.

Proces selekcije

Proces selekcije podrazumeva 3 kruga intervjuisanja od strane menadžmenta kompanije. Prvi krug ima karakter upoznavanja kompanije i kandidata, gde kandidat ima priliku da prezentuje svoje veštine, znanja i kompetencije, kao i da se upozna sa našom kompanijom i poslovanjem.
Drugi krug podrazumeva testiranje u zavisnosti od pozicije za koju se raspisuje konkurs. Intervju podrazumeva odgovarajući set pitanja, gde se proveravaju radne sposobnosti, kao i iskustvo kandidata, gde se ocenjuju liderske, organizacione veštine, kao i spremnost i zalaganje kandidata. U zavisnosti od kompleksnosti posla i zahteva radnog mesta od kandidata zahtevamo i izradu poslovnog plana nastupa kompanije Neofyton na tržištu.

Treći krug je proces finalne selekcije kandidata.
Proces selekcije traje u proseku mesec dana. Samo kandidati koji su ušli u uži krug biće informisani o rezultatima intervjua i daljem toku selekcije.

Ponuda-probni rad

Nakon završetka selekcije, direktor kompanije sa odabranim kandidatom dogovara finalne detalje u vezi zaposlenja.

Integracija-zaposlenje

Svaki kandidat prolazi kroz 3-mesečni probni rad, prilikom čega prolazi i kroz osnovnu obuku. Nakon ovog perioda, donosi se odluka o zaposlenju kandidata. Menadžment tim pristupa daljoj obuci, uz podršku da novozaposleni što pre postane deo uspešnog tima.

Saveti:

Upoznajte našu kompaniju, informišite se o tržištu i konkurenciji. Procenite poziciju za koju aplicirate i na koji način možete doprineti našoj kompaniji, kao i to na koji način kompanija može da doprinese Vama.

Šta tražimo od kandidata

Liderske veštine i inicijativa

Spremnost na rad u zahtevnom i dinamičnom okruženju. Preuzimanje  inicijative i ideja za unapređenje poslovanja kompanije. Težnja ka konstantnom poboljšanju kako poslovnih rezultata, tako i razvoja na ličnom planu. Proaktivnost i samostalnost.

Organizacione veštine i efikasnost

Sposobnost i spremnost na česta putovanja u zemlji i inostranstvu. Kontakti sa kupcima, izrada poslovnih planova, upravljanje projektima. Sprovođenje poslovnih politika – realizacija, kontrola i analiza mesečnih i godišnjih planova. Postavljanje i ispunjenje ciljeva, orijentacija ka rezultatima i kupcima.

Timski rad

Poštovanje korporativne kulture i saradnika. Timski rad. Razmena ideja i saradnja.

Kompanija

Rad u dinamičnoj sredini, sa mladim i ambicioznim saradnicima. Posedujemo sektor prodaje, servisa, uvoz-izvoz, marketing  i HR, administracija i finansije, uprava, ISO sistem kvaliteta. Tražimo kandidate koji su spremni da unaprede naše poslovanje i daju maksimum u postizanju rezultata uz mogućnost odlične zarade, napredovanja i razvoja, kao i edukacije u zemlji i inostranstvu. Unapređivanje veština naših zaposlenih  je od primarnog značaja za nas. Mi ćemo unaprediti  vašu karijeru, ukoliko pokažete spremnost za efikasan rad, zalaganje i želju za proširivanjem vašeg potencijala.

OTVOREN KONKURS:

Zaposlite se u Neofytonu

Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju, pošaljite vaš CV:

SERVISER

elektro i/ili mašinskog usmerenja

(Novi Sad, više izvršilaca)

Neofyton servis tim čine procesni tehničari, koji su obučeni u matičnim kompanijama i specijalizovani za puštanje u rad i servis mašina za brizganje plastike. Neofyton je izgradio snažan servisni tim koji vrlo profesionalno i brzo reaguje na sve zahteve naših partnera:

Opis posla:

 • industrija prerade plastike i održavanje industrijskih mašina (hidraulika i elektronika PLC)
 • puštanje mašina za brizganje plastike i prateće opreme u rad
 • servisno održavanje opreme (dijagnostifikovanje kvarova, popravke i zamena opreme)
 • montaža i rukovođenje montažom
 • rad na terenu u zemlji i inostranstvu
 • individualni i timski rad

Potrebne kvalifikacije:,

 • minimum SSS sprema, poznavanje mehanike, hidraulike, pneumatike
 • bez iskustva ili sa iskustvom u industrijskom održavanju (više pozicija)
 • aktivan vozač B kategorije (obavezno)
 • čitanje elektro i hidrauličkih šema
 • poznavanje engleskog / nemačkog jezika
 • poznavanje rada na računaru
 • posvećenost, tačnost, samostalnost, komunikativnost, inicijativa

Šta nudimo našim saradnicima:

 • mogućnost dobre zarade
 • rad u uspešnoj kompaniji i priznanje za kvalitetan rad
 • ugovor na neodređeno
 • mogućnost ličnog i profesionalnog usavršavanja (mentorstvo, praktične obuke i edukacije)
 • prijatan kolektiv.

Ako ste odgovorni, motivisani, volite raznolikost i rad na terenu i imate radnog iskustva na pomenutim poslovima, pozivamo Vas da nam se pridružite. Napišite nam Vaša dosadašnja radna iskustva i uverite nas da ste baš Vi radnik za nas.

Vaše pisane prijave sa dokumentacijom koja je potrebna i koja dokazuje Vašu stručnost prosledite elektronskim putem na jobs@neofyton.com

KOMERCIJALISTA/INŽENJER PRODAJE

 

Opis posla:

Radno mesto  podrazumeva česta putovanja uz sledeće radne aktivnosti:

 • formiranje i širenje baze potencijalnih kupaca i pravljenje prodajne strategije
 • analiza konkurencije, tržišta nabavke, tržišta prodaje
 • sprovođenje politike prodaje – realizacija, kontrola i analiza mesečnih i godišnjih planova prodaje
 • postavljanje i ispunjenje ciljeva, orijentacija ka rezultatima i kupcima
 • direktna prodaja – pronalaženje novih kupaca i negovanje poslovnih odnosa sa postojećim kupcima (obilazak kupaca, ugovaranje, prodaja, naplata)
 • sačinjava dnevne i periodične izveštaje obilaska kupaca
 • učestvuje u marketinškim aktivnostima službe prodaje, predlaže mere i aktivnosti u cilju osvajanja novih kupaca i povećanja prodaje
 • postprodajna  podrška
 • ISO sistem kvaliteta – kontrola i unapređenje procesa
 • vođenje i upravljanje projektima

Potrebne kvalifikacije:

 • VSS tehnološkog, tehničkog ili ekonomskog usmerenja
 • znanje iz oblasti komercijalnih poslova (izrada ponuda, pregovaračke sposobnosti, komunikacija sa kupcima i ino dobavljačima, izrada projekata itd.)
 • neophodno iskustvo na poslovima u prodaji minimum 2 godine
 • neophodno aktivno znanje engleskog jezika (minimum srednji nivo) – govor, pisanje, čitanje
 • neophodno poznavanje rada u MS Office paketu
 • neophodna vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač)

Personalne karakteristike:
•    spremnost na usavršavanje i česta putovanja u zemlji i inostranstvu
•    usmerenost na rezultate, proaktivnost, samostalnost, inicijativa i orijentacija ka timskom radu
•    razvijene komunikacijske i pregovaračke veštine
•    odlične organizacione veštine i analitičnost

Šta nudimo našim saradnicima:

 • stimulativne uslove u dinamičnoj radnoj okolini
 • priznanje za kvalitetan rad
 • stalni radni odnos
 • kontakt sa stranim firmama
 • mogućnost odlične zarade

 

Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove molimo Vas pošaljite nam Vaš CV i propratno pismo na srpskom i engleskom jeziku na:

jobs@neofyton.com

DRUŠTVENA ODGOVORNOST KOMPANIJE

Društvena odgovornost-CSR

Sa ciljem da se unapredi kvalitet života u zajednici, Neofyton je usmeren ka projektima koji predstavljaju društveno odgovorno ponašanje i pomažu razvoj kako pojedinica, tako i čitave zajednice.
Pored humanitarnih projekata, Neofyton je orijentisan i ka projektima opšte društvenog značaja, kao i zaštite životne sredine.
Direktor kompanije g. Zoran Tadić, kao osnivač i predsednik humanitarne organizacije Lions klub Neoplanta, je učestvovao u desetinak projekata koji predstavljaju društveno odgovorno ponašanje i koji su imali za cilj unapređenje zajednice još od 2008. godine.

Naši partneri sa kojima sarađujemo na nacionalnom i internacionalnom nivou takođe polažu na društvenu odgovornost.

 

Oprema koju zastupamo doprinosi očuvanje životne sredine:
– upotreba freona R407-ekološki gas,
– visok indeks EER (energy efficiency ratio) – stepen iskorišćenja i uštede el.energije rashladnih sistema,
– energetska efikasnost do 70% uštede u odnosu na standardne mašine (bez ecodrive-a),
– manja potrošnja ulja,
– specijalni sistemi za filtriranje i produženje životnog veka ulja (manje otpada),
– reciklaža elektro i drugog otpada,

Društvena odgovornost:
– unapređenje veština i edukacija zaposlenih
– proaktivnost zaposlenih
– unapređenje zajednice

Neofyton donacija Osnovnoj muzičkoj školi Josip Slavenski u Novom Sadu

Kompanija Neofyton je donirala razglas (2 aktivna zvučnika, miksetu i mikrofone) Osnovnoj muzičkoj školi Josip Slavenski u Novom Sadu. Ispred Osnovne muzičke škole, donacija je svečano uručena g-đi Jelici Slavenski Erdelj, pomoćniku direktora Osnovne muzičke škole.
Direktor Neofyton-a g. din Zoran Tadić je kao predsednik humanitrane organizacije Lions kluba Neoplanta u Novom Sadu, pokrenuo par humanitarnih projekata sa ciljem pomoći društvenoj zajednici u Novom Sadu još od 2008. godine.
Usmereni ka razvoju i jačanju društveno odgovornog ponašanja, kompanija Neofyton će nastaviti ka iniciranju i razvoju humanitarnih akcija, kao i projekata za razvoj društva i zajednice.

Aktivnosti Lions kluba Neoplanta:

– Doborovoljno davanje krvi

– Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju, Veternik

– Humanitarna pomoć Sigurnoj dečijoj kući, Novi Sad

– Deca iz Veternika na letovanju

– Prezentacija Razmena mladih

 

Najnovije akcije:

 

– Opremanje učionice OŠ Duško Radović, Novi Sad

– Lift za osobe sa invaliditetom na Spensu, Novi Sad

Neofyton donacija Osnovnoj školi Duško Radović u Novom Sadu

Humanitarna organizacija „Lions klub Neoplanta“ u okviru jedne od svojih akcija, opremila računarsku učionicu OŠ Duško Radović u Novom Sadu. Škola broji 1,850 đaka, u 3 objekta, a poseduje samo 1 računarsku učionicu. Procenili smo da je potrebna bar još jedna učionica takve namene, te smo donirali sredstva.

Đacima je obezbeđeno je 12 računara, postavljena je računarska mreža, kao i sva prateća oprema, a učionica je u toku akcije renovirana.

Otvorena informatička učionica – Lions klub Novi Sad