„Mada na uvođenju dualnog obrazovanja radimo već šest godina i od jeseni će on i zakonski biti u punoj primeni u školama…“

Učesnici skupa u organizaciji Privredne komore Srbije (PKS), u saradnji sa trgovinskim odelјenjem ambasade Austrije i kompanijom Neofyton upoznati su sa modelom dualnog stručnog obrazovanja i odredbama Zakona koji je ove godine stupio na snagu. Kompanije su ukazale na svoje potrebe za kadrovima, nepohoni uticaj na donošenje nastavnog plana i programa za obrazovne profile u svom sektoru i niz stvari koje bi u procesu stručnog obrazovanja trebalo modifikovati da bi se išlo u korak sa zahtevim vremena i novim tehnologijama.

Više na linku – https://www.srbijadanas.com/

Preuzeto sa portala – Srbija danas