Pogodnosti

 • produktivnost > do 20%
 • stabilniji proces proizvodnje
 • duži vek mašine i alata
 • ušteda na potrošenoj vodi
GC
NAX

standardni čileri – hlađenje vodom

Rashladni sistemi – hlađenje vodom

Kompanija Eurochiller predstavlja standardne čilere sa vodenim hlađenjem koji su namenjeni za najširi spektar različitih proizvodnih procesa. Mogu biti montirani unutar pogona ili van proizvodne hale. Standardni čileri sa vodenim hlađenjem omogućavaju stabilniji proces proizvodnje i veći koeficient iskorišćenja, duži vek mašine i alata za brizganje plastike, brže cikluse i veću produktivnost za 20%.

Serija NAX

NAX serija čilera – hlađenje vodom je namenjena hlađenju velikih i srednjih sistema. Primenjen je novi koncept V kondenzatora čime se postigla velika ušteda u prostoru. Dostupne su verzije sa vijčanim i scroll kompresorima, a u sve su ugrađeni elektronski ekspanzioni ventili.

 • pumpa za vodu, cevi – od nerđajućeg čelika
 • rezervoar termički izolovan – od nerđajućeg čelika
 • mikroprocesorska kontrola i unos parametara
 • automatski hidraulički by-pass i merač pritiska u sistema
 • montaža – van proizvodne hale
 • rashladna snaga: od 188 kW – 1108 kW
standardni čiler sa vodenim hlađenjem

Serija NAX inverter

NAX inverter serija predstavlja inovaciju čilera – hlađenje vodom u pogledu energetske efikasnosti, jer ima najveću vrednost EER indeksa u kategoriji rashladnih industrijskih sistema. Primenom inverter kompresora postiže se maksimalna ušteda energije do 30 %.
Visok EER – smanjenje potrošnjebrz povrat investicijeočuvanje životne sredine

 

 • pumpa za vodu, cevi – od nerđajućeg čelika
 • rezervoar termički izolovan – od nerđajućeg čelika
 • mikroprocesorska kontrola i unos parametara
 • automatski hidraulički by-pass i merač pritiska u sistemu
 • modularan koncept
 • rashladna snaga: od 90 kW – 400 kW
 • energetska efikasnost !

 

E.E.R. indeks (energy efficiency ratio) ili stepen iskorišćenja i uštede energije rashladnih sistema. Predstavlja odnos snage-kapacitet hlađenja / potrošnja struje.

čiler sa vodenim hlađenjem

Serija GC

Koriste se za hlađenje manjih i srednjih mašina i sistema, pogodni su kako za spoljnju tako i za unutrašnju ugradnju. Idealni su ne samo za industriju prerade plastike, već i za prehrambenu, hemijsku i ostale industrijske procese. CG seriju standardnih čilera – hlađenje vodom karakterišu scroll kompresori i odvojena rashladna kola – najveći stepen iskorišćenja i efikasnosti. Scroll kompresore karakteriše „tihi rad“ i kompaktnost, takođe rade bez ulja, čime predstavljaju idealno rešenje za rad u „čistim sobama“.

 

 • pumpa za vodu, cevi – od nerđajućeg čelika
 • rezervoar termički izolovan – od nerđajućeg čelika
 • mikroprocesorska kontrola i unos parametara
 • aksijalni ili centrifugalni ventilatori
 • automatski hidraulički by pass i merač pritiska u sistemu
 • trokraki proporcionalni ventili za kontrolu Free cooler sistema
 • tip freona u rashladnom sistemu je po Evropskim CE standardima – R 407C
 • rashladna snaga: od 3,8 kW – 137,6 kW
industrijski rashladni sistemi sa vodenim hlađenjem

Serija TFC

TFC serija ili total free cooling predstavlja kombinaciju rashladne kule i standardnog čilera (NAX). Koriste se za hlađenje manjih i srednjih mašina i sistema za brizganje plastike, pogodni su kako za spoljnju tako i za unutrašnju ugradnju. TFC seriju karakterišu V kondenzatori, čime se omogućuje velika ušteda u prostoru, kao i scroll kompresori  – „tihi rad“ i kompaktnost, takođe rade bez ulja, čime predstavljaju idealno rešenje za rad u „čistim sobama“. Opcija automatskog pražnjenja sistema omogućava bezbedan rad u zimskim uslovima.

 

 •  uređaj radi kao rashladna kula bez kompresora pri spoljnim temperaturama do 16 C
 • pri spoljnim temperaturama od 16 C do 19 C radi u kombinovanom režimu sa povremenim uključivanjem kompresora
 • pri spoljnim temperaturama višim od 19 C radi kao standardan čiler
 • kućište od ALU-CINK metala
 • novi koncept V kondenzatora -velika ušteda u prostoru
 • ušteda energije od 40 % do 60%
 • glikol free i ekološki gas R407
 • rashladna snaga: od 188 kW do 701 kw
industrijski rashladni sistemi

Eurochiller

Eurochiller proizvođač standardnih čilera – hlađenje vodom i industrijskih rashladnih sistema. Idealni za sve industrijske procese prerade plastike-brizganje, ekstruzija, duvanje, termoformiranje, proizvodnja folije. Hlađenje vodom, vazduhom i adijabatski proces hlađenja.

Eurochiller

Eurochiller industrijski rashladni sistemi i čileri. Idealni za sve industrijske procese prerade plastike, kao i ostale industrije, poput prehrambene, štamparskih tehnologija itd . Hlađenje vodom i vazduhom, adijabatski porces hlađenja, sa maksimalnom energetskom efikasnošću.

Eurochiller

Eurochiller industrijski rashladni sistemi i čileri. Idealni za sve industrijske procese prerade plastike. Hlađenje vodom i vazduhom, adijabatski čileri.

Eurochiller

Eurochiller industrijski rashladni sistemi. Idealni za sve industrijske procese prerade plastike. Hlađenje vodom i vazduhom.