ZAŠTO viper?

 • velika nosivost do 120 kg
 • integracija sa mašinom
 • prevod uputstava na srpski i na hrvatski jezik
 • inteligentno upravljanje
POGLEDAJ PREZENTACIJU

viper

Za potpunu automatizaciju procesa brizganja

Linearni roboti – nova inteligentna rešenja

veni. vidi. viper !

Maksimalna stabilnost, vrhunska dinamika i neprevaziđena jednostavnost upravljanja – novi ENGEL VIPER linearni roboti za industriju brizganja plastike predstavljaju kombinaciju ovih prednosti sa lakoćom materijala od kojih su izrađeni. Takođe zadivljuju raznolikošću softverskih rešenja. Zahvaljujući „identifikaciji na osnovu težine“ tačno se određuje težina delova i prilagođava se brzina i ubrzanje gripera na osnovu procenjenih parametara. Rezultat: kraće vreme ciklusa, veća produktivnost.

Auto-optimizacija kretnji. Vađenje komada just-in-time.

Preko 36 godina iskustva u proizvodnji robota, od 1980. godine.

Engel viper 6, viper 12, viper, 20, viper 40, viper 60, viper 90, viper 120.

CILJNE OBLASTI PRIMENE

 • Tehnička plastika
 • Autoindustrija
 • Elektronika
 • Industrija pakovanja

Identifikacija težine

Identifikacija težine omogućava detektovanje težine komada u griperu. Ukoliko težina premašuje prethodno podešenu vrednost, robot usporava kretnje kako bi produžio svoj životni vek. Ukoliko je težina komada ispod prethodno određene vrednosti on ubrzava svoje kretnje kako bi povećao produktivnost proizvodnje. Automatska detekcija težine gripera i automatsko podešavanje dinamičkih parametra.

 • najveća brzina / ubrzanje za svaku aplikaciju
 • dugotrajnost
 • velika bezbednost rada
roboti - identifikacija težine

Kontrola vibracija

Kontrola vibracija smanjuje vibracije prilikom kretnji robota, čime poboljšava  kretnje i preciznost pozicioniranja, omogućavajući kratka vremena ciklusa. Omogućava smanjenje prirodnih oscilacija na minimum.

 • bolja kontrola i ponovljivost pozicije
 • najkraće vreme od signala do signala
 • dugotrajnost
roboti - kontrola vibracija

Kontrola efikasnosti

Kontrola efikasnosti eliminiše nepotrebna vremena čekanja tako što robot automatski  podešava svoje sekvence prema vremenu ciklusa zadatog u procesu proizvodnje. Ovo produžava životni vek robota i doprinosi velikim uštedama u potrošnji električne energije.

 • dugotrajnost
 • moguć izbor vremena čekanja iznad alata
 • do 25 % veća energetska efikasnost
 • jednostavno programiranje
roboti - kontrola efikasnosti

Novine:

 • softver omogućava brze cikluse, maksimalnu produktivnost i veće performanse
 • kontrola vibracija – smanjenje vibracije tokom kretnji robota
 • kontrola efikasnosti – optimizacija kretnji robota za maksimalnu produktivnost uz minimalni utrošak energije
 • manja težina robota, bolja manipulacija – niža investicija za maksimalne rezultate
 • kretnje duž tri ose
 • Viper roboti dostupni kao „Integrier“ i „Stand-alone“ verzija-velika ušteda u prostoru
 • nosivost od 6 do 120 kg – maksimalna nosivost
 • mogućnost montiranja na mašinu 28 do 5.500 t

Prednosti korišćenja robota:

 • velika preciznost izvođenja programiranih radnji
 • jednostavno rukovanje i održavanje
 • vrhunska kompatibilnost sa ENGEL mašinama
 • velike uštede u vremenu ciklusa
 • isplativost investicije od 10 do 18 meseci
 • najbolji odnos cena/performanse

Integracija sa ENGEL upravljačkim uređajem

Novi revolucionarni ENGEL upravljački uređaj predstavlja revoluciju u smislu funkcionalnosti i dizajna. Karakteriše ga jednostavnost rukovanja, 21-inčni full HD ekran osetljiv na dodir sa specijalnom navigacijom. Odziv funkcija je brz i jednostavan poput rukovanja android telefonom. Ergonomski dizajn omogućava prilagođavanje svakom operateru ponaosob – automatskim pozicioniranjem prilikom logovanja.

RC300 omogućava prikaz više ekrana odjednom, kako bi se olakšalo praćenje procesnih parametara i brzo i efikasno otklonile greške.
Sva uputstva za upravljački uređaj mašina i robota su prevedena na srpski i hrvatski jezik.

 • maksimalna produktivnost
 • maksimalna optimizacija
 • baza podataka i grešaka
 • ergonomski dizajn
 • bez programiranja
 • jednostavnost rukovanja i kod viper i easix robota
 • prevod na srpski i hrvtaski jezik !
 • prednost integrisanog upravljačkog uređaja
 • jedan sistem upravljanja podacima
 • jedna filozofija upravljanja
 • sinhronizovane kretnje
 • ENGEL “virt mould” za mašinu i robot
 • jednostavno podešavanje
 • veći kapacitet
 • veća produktivnost

JEDNOSTAVNOST RUKOVANJA

Produktivnost, optimizacija, stabilnost, efikasnost

 

Viper linearni roboti su optimizovani za mašine za brizanje plastike od 28 t do 5,500 t sile zatvaranja. Njihov upravljački uređaj je u potpunosti integrisan u CC300 upravljački uređaj mašine, čime se postiže jednostavnost i fleksibilost rukovanja, lakše praćenje procesnih parametara. Viper roboti su brzi, efikasni i predstavljaju inteligentna rešenja za optimizaciju i povećanje produktivnosti proizvodnje.

Zašto Viper:

 • „kontrola vakuuma“ – 50 % manja potrošnje vazduha u odnosu na druge robote
 • najkraće vreme ciklusa
 • kompaktnost
 • bez programiranja
 • ether CAT – najnoviji elektični sistem = bez referenciranja kretnji