POGODNOSTI

 • široka primena
 • efikasnost i optimizacija
 • bez vođica
 • niski troškovi održavanja
 • najbolji odnos kvalitet/cena

HIDRAULIČNE MAŠINE

28 do 5500 t sile zatvaranja

Hidraulične mašine za brizganje plastike idealne su za širok spektar standardnih aplikacija. Fleksibilnost, energetska efikasnost, stabilnost procesa čine ove mašine najboljim izborom za brizganje proizvoda od plastike.

Karakteristike:

Najbolji odnos cena – performanse!

 • Velika pouzdanost i stabilnost procesa

  • kompaktna mašina
  • mogućnost ugradnje ecodrive-a – uštede u potršnji struje do 70%
  • izuzetna paralelnost ploča
 • Bez vođica

  • veća zona alata i lakši pristup robota
  • niža investicija – montiranje većih alata (idealno za fitinge)
 • Fleksibilnost

  • namenjene najširem spektru proizvoda od 28 do 5,500 t sile zatvaranja
  • modularan koncept
  • Taylor made solutions – prema zahtevima kupaca, lako održavanje

ENERGETSKA EFIKASNOST

Maksimalna energetska efikasnost

ecobalans

energetska efikasnost hidraulične mašine za brizganje plastike

Ušteda energije kod hidrauličnih mašina za brizganje plastike se ispoljava prilikom zagrevanja i u toku proizvodnje uz pomoć ecobalansa. Ecobalans radi na principu kontrole i eliminisanja pikova u potrošnji električne energije (koji su karakteristični prilikom početka rada-startovaja mašine). Ecobalans omogućava optimalnu potrošnju energije u ograničenjima.

Faza zagrevanja
Prekoračenje limita mašine smanjenje predgrevanja ulja (pogoni)
Ukoliko je ukupna potrošnja još uvek visoka smanjenje zagrevanja cilindra
Smanjenje predgrevanja ulja vodi do duze faze zagrevanja

Proizvodnja
Prekoračenje limita mašine smanjenje grejanja cilindra

Smanjena snaga grejanja će biti dodata naknadno u sistem – ukoliko je to moguće
Pogoni (motori) neće biti limitirani

PRIMENA

Primena u industriji

Hidraulične mašine za brizganje plastike

tehnička plastika

industrija pakovanja

autoindustrija

elektronika

medicina

FLOMO

Engel je predstavio kompaktan uređaj za optimalnu kontrolu temperature i protoka vode za hlađenje alata sa elektronskim monitoringom. Može biti montiran na mašinu i kao stand alone uređaj. Otporan na prljavštinu. Najmanji uređaj za kontrolu protoka vode, koji je integrisan sa upravljačkom jedinicom mašine CC300. Flomo omogućava merenje, kontrolu i oprtimizaciju procesnih parametara hlađenja vode u alatu.

 • praćenje i regulacija protoka i temperature vode
 • optimalna temperatura hlađenja alata

  e-flomo

  optimizacija protoka vode mašine za brizganje plastike

 • u potpunosti integrisan sa mašinom
 • maksimalni kvalitet proizvoda
 • stabilan proces – maksimalna efikasnost
 • visoka ponovljivost procesa – velike uštede

flomo: za konstantno praćenje najvažnijih parametara i temperature vode.

e-flomo: za smanjenje vremena podešavanja i konstantno praćenje procesnih parametara putem aktivne kontrole protoka.

e-flomo premium: za kompletnu kontrolu sa udaljenosti svih procesnih parametara mašine putem kontrolnog uređaja.