POGODNOSTI

 • kratki ciklusi
 • izuzetna preciznost
 • stabilnost i ponovljivost procesa
 • niski troškovi održavanja
 • velika energetska efikasnost

HIBRIDNE MAŠINE

28 do 700 t sile zatvaranja

Hibridne mašine za brizganje plastike karakteriše elektro pogon puža, jedinice za ušpricavanje ili jednice za zatvaranje, što omogućava paralelne kretnje, veću efikasnost i ponovljivost procesa, brže cikluse i veći kvalitet brizganja.

Karakteristike:

Elektro pogon jedinice za brizganje, kao i ecodrive!

 • Maksimalne performanse jedinice za zatvaranje

  • ecodrive – velika energetska efikasnost do 70%
  • manja potrošnja – veća profitabilnost
 • Maksimalne performanse jedinice za brizganje

  • električni pogon puža – paralelne kretnje
  • električni pogon mlaznice – izuzetna preciznost procesa
 • Maksimalna preciznost

  • konstantno visok kvalitet brizganja komada
  • fleksibilnost

ENERGETSKA EFIKASNOST

Maksimalna energetska efikasnost

DRIVE KONCEPT

mašine za brizganje plastike – energetska efikasnost

Potpuno električne mašine za brizganje plastike poseduju 5 elektro motora sa integrisanim sistemom povratne sprege koji omogućavaju visoke performanse i kratka vremena ciklusa. Zahvaljujući sofisticiranom, fleksibilnom konceptu omogućena je velika stabilnost i ponovljivost procesa, maksimalna produktivnost i ekonomičnost.

Potpuno električne mašine zahvaljujući specijalnom sistemu podmazivanja unutar makaza, pružaju izuzetnu čistoću procesa i proizvodnju u „čistim sobama“.

Specijalna visoko-performansna jedinica za brizganje omogućava velike brzine ušpricavanja poput mašina sa akumulatorima:

 • brzinu ubrizgavanja do 450 mm/sec
 • pritisak ubrizgavanja do 2800 bar

PRIMENA

Primena u industriji

Potpuno električne mašine za brizganje plastike

industrija pakovanja

medicina

elektronika

tehnička plastika

autoindustrija

IQ CLAMP kontrola

iqclamp kontrola

optimizacija sile zatvaranja mašina za brizganje plastike – efikasnost procesa

iQ clamp je softver za kontrolu, praćenje i optimizaciju sile zatvaranja mašine za brizganje plastike. iQ clamp softver omogućava optimalno disanje alata i povećanje produktivnosti, konstantan kvalitet komada, kao i stabilnost procesa. Ovaj softver je integrisan u ENGEL CC300 kontrolni uređaj i jednostavan je za optimizaciju procesa. Isto pored iQ weight softvera za optimizaciju težine komada, koji se odnosi na proces samog brizganja, iQ clamp kontrola je razvijena za optimizaciju same jedinice za zatvaranje, kvalitet celokupnog procesa brizganja, kao i krajnjeg komada. Uz pomoć ova 2 softvera, proces brizganja plastike je maksimalno optimiziran.

 • kada je disanje alata isuviše veliko, što se dešava usled male sile zatvaranja, to dovodi do podlivanja alata  i vidljivih anomalija
 • kada je sila zatvaranja mnogo veća, onda to dovodi do habanja alata i sagorevanja materijala u alatu, obzirom da ne postoji mogućnost da vazduh izađe napolje
 • takođe veća sila zatvaranja od potreben uzorkuje veliku potrošnju energije

 

iQ clamp kontrola sile zatvaranja automatski reguliše:

 • silu zatvaranja i održava je optimalnom i osigurava visok kvalitet brizganja
 • „„reguliše disanje alata
 • omogućava praćenje i pregled parametara o svakom ušpricaju
 • „„sprečava podlivanje i pregrevanje materijala-škart
 • samnjuje habanje alata
 • „„povećava energetsku efikasnost