Pogodnosti

  • od 28 do 5.500 t sile zatvaranja
  • mašine i roboti

  • pakovanje, medicina, tehnička plastika, auto i elektro industrija
  • energetska efikasnost

ENGEL mašine za brizganje plastike i gume, automatizacija

Kompanija ENGEL jedan od vodećih proizvođača mašina za brizganje plastike i automatizacije, isporučuje kompletan sistem rešenja i tehnologiju baziranu na inovacijama i energetskoj efikasnosti. Fokusirani na integraciju svih procesa od isporuke pametnih mašina, preko pametnih procesa proizvodnje i servisa, do projektovanja pametnih fabrika.

smart machine-smart production – smart service = smart factory

 

Engel mašine za brizganje plastike i roboti su danas sinonim za:

neprevaziđena pouzdanost – najbolji kvalitet – razumna cena
Engel mašine su ENERGY SAVING sistemi

– postizanje MAKSIMALNIH PERFORMANSI
– uz MINIMALNU POTROŠNJU energije
– i veću PRODUKTIVNOST
JEFTINIJI proizvod po komadu

Primena

Zašto Engel:

1.      Brze mašine – veći profit
2.      Pouzdane mašine – maksimalan stepen iskorišćenja i dug životni vek mašina
3.      Projektovanje sistema – prava mašina za svaku aplikaciju
4.      Obezbeđen servis i rezervni delovi
5.      Otplata na lizing i kredit

 

industrije -mašine za brizganje plastike

Mašine za brizganje plastike

Cifre

·        osnovani 1945. – porodična kompanija
·        4.800 zaposlenih u čitavom svetu
·        godišnja prodaja u fiskalnoj 20014/2015. godini – više od 1,07 milijardi Eura
·        9 proizvodnih pogona na 3 kontinenta (Evropa, Severna Amerika i Azija) u više od 85 zemalja
Engel servis plus

ENGEL servis +

Kompanija ENGEL nudi kompletan sistem rešenja iz jednog izvora. Pored isporuke energetski efikasnih mašina, Engel omogućava i online servisnu podršku, kao i softvere za praćenje i optimizaciju procesa proizvodnje.

e-service je specijalni paket 24 h daljinske servisne podrške. Prednost ovog paketa je pristup bazi grešaka, jednostavnost rukovanja, brza komunikacija sa serviserima na udaljenosti, čime se omogućava brza intervencija i kontinuitet proizvodnje.

Moderan dizajn

Engel mašine za brizganje plastike predstavljaju tailor made rešenja, specijalno rađene prema zahtevima kupaca. Izuzetno ekonomične i efikasne, Engel mašine su takođe i modernog dizajna, prilagođenog i optimizovanog za optimalan rad operatera.

Mašine bez vođica karakteriše specijalan robusni C ram, koji omogućava stabilnost mašine i izuzetnu paralelnost ploča, kao i prenos sile zatvaranja.

Električne mašine karakteriše specijalan sistem povratne sprege i podmašćivanja makaza, što omogučava efikasnu, ali čistu proizvodnju.

Jedna od revolucija u dizajnu ne samo kod kompanije Engel, nego na tržištu mašina za brizganje plastike jeste upravljački uređaj CC300, koji je pored modernog i ergonomskog dizajna izuzetno optimizovan za rad i upravljanje procesima.

Engel worldwide

Sa 9 proizvodnih jedinica na 3 kontinenta, 85 distributera, sa tailor made pristupom proizvodnji i time da se svaka mašina radi prema unapred zadatoj specifikaciji, „Engel“ se trudi da maksimizira svoju operativnost i isporučuje mašine u kratkim vremenskim intervalima. Takođe, kompanija „Engel“, je usmerila svoje napore ka maksimalnoj brizi za kupce, isporuci satisfakcije i maksimalne efikasnosti i ekonomičnosti sistema.

Engel smart factory

Fokus kompanije Engel je na integraciji procesa, koji predstavlja ključnu ulogu engel-fakuma-2015-inject-4-0-on-ENu povećanju efikasnosti i optimizacije proizvodnje zajedno sa integracijom servisne podrške. Maksimalnoj  efikasnosti i većoj optimizaciji sistema Engel je doprineo razvojem „pametnih“ i energetski efikasnih mašina.

Sa tailor made pristupom proizvodnji i time da se svaka mašina radi prema unapred zadatoj specifikaciji, „Engel“ se trudi da maksimizira svoju operativnost i isporučuje mašine u kratkim vremenskim intervalima. Takođe, kompanija „Engel“, je usmerila svoje napore ka maksimalnoj brizi za kupce, isporuci satisfakcije i maksimalne efikasnosti i ekonomičnosti sistema.

Sa razvojem softvera kojima se prate i optimizuju procesni parametri, sam proces proizvodnje i fabrike postaju mnogo efikasniji. Engel danas isporučuje mnogo više od samih mašina za brizganje plastike. Zajedno sa integrisanom servisnom podrškom koja je dostupna 24h i omogućava pristup bazi svih grešaka, Engel isporučuje „smart factories“, kao najbolje rešenje za ekonomičnu i optimalnu proizvodnju.

Engel fabrike u svetu

Engel fabrika, Schwertberg, Austrija - male mašine za brizganje plastike do 500 t

Engel Schwertber
fabrika malih mašina

Engel fabrika mašine za brizganje plastike

Engel St. Valentine
fabrika velikih mašina

Engel mašine za brizganje plastike - proizvodnja

Engel Dietach
fabrika robota

Engel mašine za brizganje plastike - proizvodnja

Engel Hagen
fabrika robota

Engel mašine za brizganje plastike

Engel USA
fabrika mašina za brizganje plastike

Engel mašine za brizganje plastike

Engel Šangaj, Kina
fabrika velikih mašina za brizganje plastike

Engel mašine za brizganje plastike

Engel Koreja
fabrika manjih mašina za brizganje plastike

Engel mašine za brizganje plastike

Engel Kaplice, Češka
fabrika mašina za brizganje plastike