Engel Plast 2018

Maksimalna efikasnost i konzistencija za elastomere

Na sajmu Milano Plast 2018 od 29. maja do 1. juna u Italiji, proizvođač mašina za brizganje plastike ENGEL predstaviće svoj stručni sistem rešenja za industriju gume. ENGEL nudi potpuno automatizovan i integrisan sistem rešenja za pojedinačnu obradu gume, termoplastične gume, tečnih ili čvrstih silikona, kao i za brizganje više komponenti iz jedinstvenog izvora, a sve to uz ekonomičnu proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda od gume.

Potpuno automatizovani proces, bez potrebe dorađivanja, je preduslov za ekonimčnu proizvodnju proizvoda od gume uz pomoć visoke tehnologije. ENGEL će se predstaviti na svom sajamskom štandu u hali 24, kao i sa svojom partnerskom kompanijom Mesgo u „Rubber Hall 11“,u Milanu gde će pokazati širok spektar upotrebe njihovih mašina za brizganje, kao i sistem rešenja za primenu gume u automobilskoj, telefonskoj, medicinskoj i industriji za brizganje tehničke plastike. Na ovaj način, prikazaće kolike su zapravo mogućnosti koje prozilaze iz kombinovanja mašina za brizganje i automatizacije i zbog čega je zapravo moguće potpuno iskoristiti sve potencijale po pitanju kvaliteta i efikasnosti

Tehnologija bez vodilice za visoko preciznu obradu LSR-a

Integrisani proces brizanja je preduslov kako bi termoplast i silikon bili stabilno vezani. Kao primer, možemo navesti proizvodnju spojnica od PBT i LSR za senzore za kišu. Na štandu kompanije ENGEL uz upotrebu kombinovanog procesa, ove komponente biće proizvedene na mašini za brizganje Victory 200H/200L/160 combi injection sa integrisanim linerarnim roborom ENGEL viper 40. Kalup 4+4 za istovremenu obradu PBT i LSR proizvodi Rico (Talhajmm, Austrija). Kompanija Dopag (Švajcarska) razvila sistem za doziranje LSR koji je u potpunosti električan, dok je LSR koji se u ovom slučaju može primeniti proizvod kompanije Wacker, Nemačka.

Uporednom proizvodnjom dve komponente se utiče na optimizaciju nivoa efikasnosti procesa. Tehnologija sa ENGEL mašinama bez vodilica dozvoljava postavljanje velikih kompleksnih kalupa za multikomponentno brizganje na zapravo malu mašinu. Automatizacija je drugi faktor koji utiče na efikasnost. ENGEL linearni robot može dopreti do kaviteta direktno sa strane i na taj način obezbedi bezbedan rad, a da ne mora da kruži oko bočnih strana. Ono što takođe karakteriše ovu mašinu jeste izuzetno visoka konzistentnost koju obezbeđuje jedinica bez vodilica i time se zaokružuje sveopšta efikasnost. Patentirana komponenta ’force divider’ omogućava da kretnje pokretne ploče prate precizno kalup tokom dizanja sile bravljenja i omogućava ravnomernu raspodelu sile zatvaranja na pločama i paralelnost ploča.Na taj način su i unutrašnji i spoljašni otvori kaviteta opterećeni jednakim iznosom sile sto smanjuje habanje i povećava kvalitet proizvoda.

IQ weight control – pametna kontrola težine, koristi se kako bi se obezbedila konzistentnost u procesu i kvalitetu delova uprkos promenljivim uslovima sredine i sirovina. Inteligentni sistem podrske u sklopu ENGEL inject 4.0 programa podešava profil brizganja kao i tačku prekopčavanja i naknadnog pritiska za svaki ubrizgaj bez obzira na uslove, te na taj način može odgovoriti spoljašnim uticajima i pre nego što dođe do zastoja .

ENGEL fleksi zaptivke za maksimalnu efikasnost i preciznost

Tokom četiri dana sajma, u hali 11, biće izložene mašine za obradu gume. Na štandu C61/D62, Mesgo (Gorlago, Italija) predstaviće se putpuno automatizovana proizvodnja membranskih zaptivki na mašini ENGEL flexseal 500/300. Ova kompaktna i energetski efikasna mašina za brizganje zaptivki je posebno prilagođena zahtevima proizvođača okruglih i ravnih zaptivki. Kod proizvodnje velikih količina, servo-hidraulična mašina garantuje visoku efikasnost i preciznost. Mesgo će predstaviti posebno složenu primenu. Silikon će biti nabrizgan preko termoplastične PBT komponente, a sve komponente prati integrisana kamera koja neposredno prati proces proizvodnje.

ENGEL pruža potpuno integrisan sistem rešenja u vezi sa ovim tipom proizvodnje. Delovima upravlja ENGEL šestoosni robot koji se po prvi put kombinuje sa opcijom „Anyfeeder“. Za transport materijala se koristi ENGEL roto feeder. Rotirajući levak sa posebnim pužem konstantno transportuje čvrsti silikon, bez mehurića i pod ujednačenim pritiskom, čime se postiže visok stepen bezbednosti samog procesa. Partneri ovog sistema jesu proizvođači alata ORP Stampi (Italija) i Giasini (Italija), kao i Proplast Plastic Innovation Pole (Italija),koji su obezbedili CAD-nacrt.

ENGEL na sajmu Plast 2018 u Milanu:

Hala 24, Štand B81/C82 (ENGEL)

Hala 11, Štand C61/D62 (Mesgo)

ENGEL_at_Plast_2018_coupling_cushions_on_01

ENGEL_at_Plast_2018_ENGEL_flexseal_on_01

Zahvaljujući  jedinici za zatvaranje bez prepreka, ENGEL victory mašina za brizganje bez vodilica za obradu više komponenti uz upotrebu LSR predstavlja ogroman potencijal u pogledu efikasnosti. Za vreme sajma, ENGEL će proizvesti spojnice za senzore za kišu na mašini victory 160 combi

ENGEL_at_Plast_2018_ENGEL_flexseal_on_01 ENGEL_at_Plast_2018_membrane_seals_on_01

Uz pomoć mašine za brizganje fleksibilnih zaptivku, serijska proizvodnja okruglih i ravnih zaptivki postaje posve ekonomična.

 Detaljnu ponudu Englea možete naći na linku : www.neofyton.com

 

Engel Milan Plast 2018 stand Engel Milan Plast 2018 stand4 Engel Milan Plast 2018 stand3 Engel Milan Plast 2018 stand2

ENGEL AUSTRIA GmbH
ENGEL is one of the leading companies in plastics machine manufacturing. Today, the ENGEL group of companies offers all technology modules for plastics processing from a single source: injection moulding machines for thermoplastics and elastomers, as well as automation, with individual compo- nents that are also competitive and successful in the market. With nine production plants in Europe, North America and Asia (China and Korea), and subsidiaries and representatives for more than 85 countries, ENGEL offers its customers the excellent global support they need to compete and succeed with new technologies and leading-edge production systems.
Contact for journalists: Martin Streicher, Vice President Global Marketing, ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Strasse 1, A-4311 Schwertberg/Austria, tel.: +43 (0)50/620-3800, fax: -3009, email: martin.streicher@engel.at
Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Strasse 1, A-4311 Schwertberg/Austria PR Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germany, tel.: +49 (0)6327/97699-02, fax: -03, email: susanne.zinckgraf@engel.at
Contact for readers: ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Strasse 1, A-4311 Schwertberg/Austria, tel.: +43 (0)50/620-0, fax: -3009, email: sales@engel.at
www.engelglobal.com