Zadovoljstvo nam je da je kompanija Engel

izabrala kompaniju partnera, Neofyton da bude domaćin Daedalus treningu.

Nova znanja i veštine pored Neofyton tima,

usvajaju naše kolege iz Češke, Grčke i Slovenije.

Znanja nam prenose treneri Julia Kuehas i Lisa Weninger, ENGEL Austrija.