Pogodnosti

 • produktivnost > do 20%
 • stabilniji proces proizvodnje
 • adijabatsko hlađenje
 • maksimalna energetska efikasnost
ADcooler
ADY-NAX – DY-NAX
AX-evo – ADX-evo

Čileri sa adijabatskim hlađenjem

Rashladni industrijski sistemi

 

Kompanija Eurochiller predstavlja čilere sa adijabatskim hlađenjem i velikom energetskom efikasnošću, koji su namenjeni za najširi spektar različitih industrijskih procesa od brizganja plastike do konditorske industrije, štamparskih tehnologija i dr. Mogu biti montirani unutar pogona ili van proizvodne hale. Standardni čileri omogućavaju stabilniji proces proizvodnje i veći koeficient iskorišćenja, duži vek mašine i alata, brže cikluse i veću produktivnost za 20%.

Serija ADCooler

adijabatsko hlađenje

Temperatura vode bliska temperaturi vlažnog termometra. Idealan za rad pri velikim spoljnim temperaturama vazduha. Maksimalna energetska efikasnost. Primena u industriji brizganja plastike.

Serija ADY-NAX

adijabatsko hlađenje

Temperatura vode bliska temperaturi vlažnog termometra. Idealan za rad pri velikim spoljnim temperaturama vazduha. Maksimalna energetska efikasnost. Predstavlja kombinaciju serije NAX i ADCoolera.

 

Serija DY-NAX

adijabatsko hlađenje

Predstavlja kombinaciju serije NAX i DCoolera. DY-NAX čiler takođe doprinosi velikoj uštedi el. energije i maksimalnoj efikasnosti procesa. Kombinacijom rada free coolera i čilera u zavisnosti od spoljne temperature, omogućava se velika energetska efikasnost.

 

 

Serija ADCooler + Icetemps

perfect adiabatic combinaton

Adijabatski proces hlađenja podrazumeva snižavanje temperature vazduha putem prolaska kroz vlažne kartone. Velika energetska efikasnost i zaštita životne sredine.

Serija ADCooler

Najmodernija hibridna rashladna kula.

Kombinacija klasičnog izmenjivača toplote voda – vazduh u zatvorenom krugu sa evaporativnim efektom rashladne kule. Idealna je za sve industrijske procese proizvodnje. Karakteriše ga adijabatski efekat – temperatura vode bliska temperaturi vlažnog termometra. Proces sličan rashladnoj kuli sa mnogo manjom potrošnjom vode.
Visoke performanse i pri spoljnoj T > 40 C.

 • velika ušteda energije
 • idealan za hlađenje hidraulike – max T vode 28 C
 • bez kalcifikacije izmenjivača i kontaminacije vode u  evaporativnom kolu
 • opcija ispuštanja vode iz sistema-bezbedan rad u zimskom periodu (self draining verzija bez glikola)
 • modularni koncept, mogućnost proširenja kapaciteta
 • rashladna snaga: od 82 do 1220 kW
Eurochiller industrijska rashladna kula

Serija DCooler

 •  velika ušteda energije
 • bez kalcifikacije izmenjivača i kontaminacije vode u  evaporativnom kolu
 • opcija ispuštanja vode iz sistema-bezbedan rad u zimskom periodu
 • modularni koncept, mogućnost proširenja kapaciteta
 • rashladna snaga: od 60 do 920 kW
Eurochiller rashladna kula

Serija ADY-NAX

Nova ADY-NAX serija čilera predstavlja unapređenje serija NAX i ADcoolera. Novi ADY-NAX čiler odlikuje odlikuje adijabatski koncept pri hlađenju kondenzatora, tačnije vazduh prethodno prolazi kroz vlažno kartonsko jezgro, čime se omogućavaju povoljniji uslovi rada čilera sa manjim opterećenjima u letnjem periodu. Upravo zbog toga novi koncept ADY-NAX čiler omogućava maksimalnu energetsku efikasnost i maksimalne performanse sa vrednošću E.E.R. indeksa oko 5.

 • pumpa za vodu, cevi – od nerđajućeg čelika
 • mikroprocesorska kontrola i unos parametara
 • automatski hidraulički by-pass i merač pritiska u sistemu
 • montaža – van proizvodne hale
 • scroll kompresori i ekološki gas R407c
 • adijabatski koncept hlađenja
 • max. energetska efikasnost
 • rashladna snaga: od 115 kW – 691 kW
Čileri sa adijabatskim hlađenjem - energetska efikasnost

Serija DY-NAX

Novi DY-NAX čiler predstavlja unapređenje serije NAX i Dcooler, ali za razliku od ADY-NAX-a, ne poseduje koncept adijabatskog hlađenja. DY-NAX čiler takođe doprinosi velikoj uštedi el. energije i maksimalnoj efikasnosti procesa. Kombinacijom rada free coolera i čilera u zavisnosti od spoljne temperature, omogućava se velika energetska efikasnost.

 • pumpa za vodu, cevi – od nerđajućeg čelika
 • mikroprocesorska kontrola i unos parametara
 • automatski hidraulički by-pass i merač pritiska u sistemu
 • montaža – van proizvodne hale
 • scroll kompresori i ekološki gas R407c
 • adijabatski koncept hlađenja
 • max. energetska efikasnost
 • rashladna snaga: od 115 kW – 691 kW
 • pumpa za vodu, cevi – od nerđajućeg čelika
Čileri sa adijabatskim hlađenjem - ušteda energije

Serija AX-EVO

standardni čiler + rashladna kula

Novi AX-EVO čiler predstavlja kombinaciju standardnog čilera i rashladne kule, ali za razliku od ADX-EVO, ne poseduje koncept adijabatskog hlađenja. Predstavlja unapređenu verziju AX čilera, prilagođenu najzahtevnijim procesima hlađenja. Kombinacijom rada free coolera i čilera u zavisnosti od spoljne temperature, omogućava se velika energetska efikasnost.

 • pumpa za vodu, cevi – od nerđajućeg čelika
 • mikroprocesorska kontrola i unos parametara
 • automatski hidraulički by-pass i merač pritiska u sistemu
 • aksijalni ventilatori sa kontrolom brzine
 • montaža – van proizvodne hale
 • nova generacija scroll kompresora i ekološki gas R407c
 • integrisana rashladna kula
 • max. energetska efikasnost
 • jednostavno održavanje
 • rashladna snaga: od35 kW – 240 kW
Čileri sa adijabatskim hlađenjem - energetska efikasnost

Serija ADX-EVO

AD čiler + rashladna kula

Novi ADX-EVO čiler predstavlja kombinaciju adijabatskog čilera i rashladne kule. Predstavlja unapređenu verziju AX čilera, prilagođenu najzahtevnijim procesima hlađenja. Ovo je prvi rashladni sistem koji kombinuje adijabatsko hlađenje i sistem rada rashladane kule, gde se postižu najveće uštede. Kombinacijom rada free coolera i adijabatskog čilera u zavisnosti od spoljne temperature, omogućava se maksimalna energetska efikasnost. Adijabatsko hlađenje omogućava temperaturu vode blisku temperaturi vlažnog termometra.Idealan je u uslovima visokih spoljnih temepratura vazduha, pri čemu se zahvaljujući adijabatskom efektu vazduh provlači kroz vlažne kartone, gde mu se smanjuje temperatura.

 • pumpa za vodu, cevi – od nerđajućeg čelika
 • mikroprocesorska kontrola i unos parametara
 • automatski hidraulički by-pass i merač pritiska u sistemu
 • aksijalni ventilatori sa kontrolom brzine
 • montaža – van proizvodne hale
 • nova generacija scroll kompresora i ekološki gas R407c
 • integrisana rashladna kula
 • adijabatski efekat – max. energetska efikasnost
 • jednostavno održavanje
 • rashladna snaga: od 35 kW – 240 kW
Čileri sa adijabatskim hlađenjem