Pogodnosti

 • produktivnost > do 30 %
 • poboljšane performanse
 • optimizacija T – stabilnost procesa
 • energetska efikasnost do 60%

Čileri za hlađenje vazduhom

Kompanija Eurochiller predstavlja standardne čilere koji rade na principu hlađenja vazduhom i koji su idealni za hlađenje u proizvodnji folije i filma. Čilere za hlađenje vazduha odlikuje precizna kontrola temperature, što omogućava bolju transparentnost i kvalitet folije kao i 30 % veći kapacitet ekstruzije. ABF čiler radi na principu direktnog hlađenja vazduha freonom, čime se postiže precizna temperatura i u letnjim i u zimskim periodima i čime je hlađenje, pa i sama proizvodnja efikasnija.

ABF
AIR+

AIR+ mix kit

Čileri za hlađenje u procesu ekstruzije. Velika energetska efikasnost, kontrola temperature i velika stabilnost procesa.

Serija ABF

Čileri za hlađenje duvanog filma. Velika ušteda u potrošnji struje i velika efikasnost procesa. Produktivnost veća za do 40 %.

 

AIR+ PROJECT

Najnoviji sistem hlađenja linija za duvani film

AIR+ projekat je kreiran da obezbedi stabilnu temperaturu vazduha uz maksimizaciju energetske efikasnosti. Uštede u potrošnji energije i performanse hlađenja – efikasnost su mnogostruko veće u odnosu na standardne čilere za hlađenje u industriji prerade folije.
Evolucija BRA+ serije i AIR+ je da su samostalni uređaji koji omogućavaju hlađenje.

BRA+ cooling batteries: omogućava najveću izolaciju i maksimalne performanse, baterije mogu da se koriste u nekoliko najrazličitijih procesa uključujući hlađenje linija za duvani ili bubble film.

AIR + ABF inverter: ovo je inovativna tehnologija dizajnirana za hlađenje linija za duvani film. AIR + je uređaj koji proizvodi hladan vazduh koristeći vodu kondenzatora ili čilera na temperaturi od 15/35°C.

čiler za hlađenje folije

Serija ABF inverter

Koristi se za hlađenje ekstrudirane folije i predstavlja patentirani koncept Eurochillera prihvaćen od svih značajnijih proizvođača mašina: Macchi, Tecom, Windmoeller ……

 • hlađenje balona spolja i iznutra tačno definisanom temperaturom
 • air cooling sistem sa direktnom ekspanzijom gasa omogućava velike uštede energije, do 50 %
 • besprekorna kontrola debljine zida folije
 • eliminisanje lepljenja folije
 • bolja transparentnost i kvalitet folije
 • drastično smanjenje škarta
 • povećanje kapaciteta ekstrudera i do 50% , naročito tokom leta
 • rashladna snaga: od 11 kW – 177 kW
 • precizna kontrola temperature vazduha za hlađenje folije
 • R407c – ekološki gas
čiler za hlađenje filma

Serija ABF sweet cooling

za hlađenje linija u proizvodnji čokolade 

 

 • maksimalna efikasnost – potrošnja energije prema zahtevima pojedinačnih porizvodnih procesa
 • uštede u potrošnji el. energije do 30 %
 • uštede u potrošnji vode do 90 %
 • adijabatski efekat = temperatura vode bliska T vlažnog termometra
 • rashladna snaga: od 11 kW – 177 kW
čiler sa vazdušnim hlađenjem

Serija OFC

Baterije za hlađenje vode strujanjem vazduha preko izmenjivača. Opcija sa vodenim prskalicama što dodatno povećava efikasnost izmene.

 

 • sistemi bez kompresora, izmena toplote voda – vazduh
 • modularni koncept – mogućnost nadogradnje novih jedinica
 • pumpa, cevi, kao i izmenjivači za vodu – od nerđajućeg čelika
 • kućište izrađeno od ALU-CINK metala – za spoljnu montažu
 • mikroprocesorska kontrola i unos parametara
 • rashladna snaga: od 20 kW – 200 kW
standardni čileri