AUTOINDUSTRIJA

U proizvodnji autokomponenti na Engel mašinama za brizganje plastike zadovoljeni su najveći standardi efikasnosti, produktivnosti i stabilnosti procesa. Engel mašine u autoindustriji su namenjene brizganju krupnih komada poput branika, delova enterijera, motora, klima, delova kabine itd. Duo serija mašina za brizganje plastike od 5.500 t sile zatvaranja poseduje najkraći ciklus za ovaj rang velikih mašina.

Inovacije u pogledu tehnologije i materijala, omogućile su brizganje proizvoda specijalnih površina osetljivih na dodir. Takođe brizganje kompozita, kao i specijalne tehnologije uz pomoć gasa, vode, sa dodatkom staklenih vlakana i dr. omogućavaju dobijanje proizvoda istih tehničkih i fizičkih svojstava, a uz manju potrošnju materijala. Sve ovo čini Engel mašine najboljim izborom.

Brzi ciklusi, kompaktne mašine, kao i veliki kapaciteti proizvodnje, ne narušavaju visoke performanse ni kvalitet proizvoda, već doprinose velikoj efikasnosti i produktivnosti samog procesa.

U brizganju autokomponenti postižu se maksimalne performanse i kvalitet proizvoda uz veliku energetsku efikasnost.

REŠENJA

Engel predstavlja najrazličitiji spektar mašina za brizganje plastike od 28 do 5,500 t sile zatvaranja od potpuno električnih, preko hidrauličnih do hibridnih, namenjenih procesu brizganja plastike u autoindustriji od najsitnijih komada poput delova enetreijera, farova do velikih komada poput branika, kontrolnih tabli, sedišta itd.

KOMPLETAN SISTEM REŠENJA IZ JEDNOG IZVORA !